KOL diagnose og behandling

Hvordan er KOL diagnosticeret?

Din læge vil kunne diagnosticere KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) baseret på dine symptomer, medicinsk historie, en fysisk undersøgelse og en test af hvordan du trækker vejret, også kendt som spirometri.1

Under spirometri-testen vil lægen bede dig om at blæse i et rør, og testen registrerer de forskellige målinger af luftmængde og tryk, mens du trækker vejret ud. Nogle læger kan også anbefale, at du får foretaget røntgen- eller CT-scanning, så de kan se nærmere på dine lunger.

I nogle tilfælde kan en blodprøve bruges til at vurdere niveauerne af ilt (O2) og kuldioxid (CO2) i dit blod.

Hvordan behandles KOL?

Selv om der ikke findes nogen kur mod KOL, er der behandlinger til rådighed for at lindre symptomerne og sænke den langsigtede udvikling.

Anbefalede behandlinger kan omfatte:

  1. Stop med at ryge. Hvis du er ryger, er det vigtigste du kan gøre for at forhindre en forværring, at stoppe med at ryge.2
  2. Medicin. Disse omfatter forskellige inhalatorer, steroider og antibiotika, som det er nødvendigt for at hjælpe dig med at håndtere dine symptomer og reducere hyppigheden og sværhedsgraden af akutte eksacerbationer).2
  3. Lungerehabilitering. Et program, der kombinerer motion med uddannelse om din sygdom, hjælper dig også med at håndtere symptomer og bedre styrer dit KOL.2
  4. Ernæringsmæssige ændringer. For nogle mennesker med KOL kan diætændringer hjælpe patienterne med at føle sig bedre.2
  5. Behandling med ilt. Til patienter med utilstrækkelig iltmætning i deres blod (en tilstand kendt som hypoxi) kan iltbehandling hjælpe.2
  6. Ikke-invasiv ventilation. Tilføjelse af ikke-invasiv ventilatorstøtte til konventionel behandling  kan reducere åndenød og forbedre respirationshastigheden og blodgasudvekslingen.2 Det kan også forbedre livskvaliteten.3

Hvordan kan ikke-invasiv ventilation hjælpe med behandling af KOL?

Fordi KOL påvirker din evne til at trække vejret korrekt (indånding af tilstrækkelig ilt og udånding af nok carbondioxid), kan du ende med 2 problemer:

  1. Ikke nok ilt i dit blot (hypoxi)
  2. For meget kuldioxid i dit blod (hyperkapni)

Selv om iltbehandling kan imødekomme lave iltniveauer, afhjælper det ikke retentionen af kuldioxid, som ikke-invasiv ventilation kan.4

Med voksende evidens, der understøtter brugen af ikke-invasiv ventilation (NIV), bliver det en mere udbredt behandling sammen med standardbehandlinger for visse patienter. Nogle af disse observerede fordele ved ikke-invasiv ventilation omfatter kortere hospitalsophold og færre genindlæggelser, reduceret behov for invasiv intubation,5 og forbedret overlevelse og livskvalitet.3

Hvis du har hyperkapniske symptomer, som f.eks. andenød og morgen-hovedpine, kan du spørge din læge om ikke-invasiv ventilation.

ResMed tilbyder ikke-invasive ventilatorer, der passer til personer med KOL.

Lær mere om ResMed’s ventilatorer.

Referencer

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). “Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2015.” (accessed November 9, 2015) GOLD_Report_2015_Sept2.pdf

  2. McKenzie DK et al. The COPDX Plan: Australian and New Zealand Guidelines for the management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2003. Med J Aust. 2003;178(6):S15-29.

3: Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe, stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Resp Med 2014;2:698-705.

 

4: Brill SE and Wedzicha JA. Oxygen therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9:1241–1252.

 

5: Galli JA et al. Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD. Respir Med. 2014;108(5):722-8.

Mere KOL

Hvad er KOL?
Symptomer omfatter hoste og åndenød. KOL er ofte en blanding af bronkitis og emfysem. Risikoen for KOL er højest hos rygere.
NIV for KOL. Kan det hjælpe?
Hvordan hjælper ikke-invasiv ventilation med KOL? Ved at øge udvekslingen af ilt og CO2 kan det reducere indlæggelsen og forbedre livskvaliteten derhjemme.
ResMeds ikke-invasive ventilatorer til KOL
ResMeds ventilatorer hjælper folk med KOL til at kunne styre deres sygdom. Vores ventilatorer er nemme at bruge og behandling kan fås via AirCurve ™, Stellar ™ og Astral ™ modellerne.