PG Advanced – Fortsætterkursus i diagnostik og tolkning af polygrafier

mand-bruger-nox-t3-resmed

30. marts 2020 – 31. marts 2020

ResMed Maribo har den glæde at invitere dig til et todages fortsætterkursus i brugen af søvnregistreringsudstyret T3 med fokus på tolkning og scoring af polygrafier.

Det forventes, at deltagerne har været på basiskurset eller er vant til at score søvnundersøgelser i deres daglige arbejde. Kurset vil indgående beskæftige sig med søvnsygdomme og -diagnoser. Der bliver lagt vægt på diskussion vedr. diagnostikken og tolkningen af diverse undersøgelser.

Kurset vil foregå på engelsk.