PG Basis – Grundkursus i diagnostik og tolkning af polygrafier

mand-bruger-nox-t3-resmed

12. marts 2020 – 13. marts 2020

ResMed har den glæde at invitere dig til et todages grundkursus i brugen af søvnregistreringsudstyret T3 med fokus på tolkning og scoring af polygrafier.

Målet med kurset er at give en grundlæggende viden om søvnmedicin og
søvnmedicinske sygdomme samt kompetence til at tolke og score polygrafiske studier. Kurset vil primært foregå som plenumundervisning med diskussioner vedr. diagnostik og tolkning, men der er også indregnet tid til individuelle scoringer af søvnundersøgelser på pc.

Kurset vil foregå på engelsk.