Juridisk og intellektuel ejendomog | ResMed

Juridisk og intellektuel ejendom

ResMed har udarbejdet dette websted til generel oplysning. Læs mere om vores juridiske ansvarsfraskrivelser, varemærker, patenter og skattestrategi for Storbritannien.

 

Juridiske ansvarsfraskrivelser

ResMed har udarbejdet dette websted til generel oplysning.
ResMed er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser, fejlfortolkninger, vildledende oplysninger eller fejlinformation på disse sider.

Medicinske oplysninger er kun til generel information. De erstatter ikke råd og vejledning fra en læge eller andet sundhedspersonale.

Produktoplysninger er også kun til generel information. Oplysningerne erstatter hverken brugervejledninger eller anden dokumentation, der leveres sammen med ResMed-produkter, eller råd og vejledning fra en læge eller andet sundhedspersonale.

De produkter, der beskrives på dette websted, fås muligvis ikke i alle lande. Hvor der findes forskellige komponentnumre for et produkt, overholder de europæiske produkter navnlig EU-direktivet om medicinske anordninger (93/42/EØF), alle lokale forskrifter samt bærer CE-mærket. Produkter uden et CE-mærke må ikke distribueres i Europa.

Produktspecifikationer kan ændres uden varsel.

I visse lande fås nogle eller alle produkter beskrevet på dette websted kun via din læge.

ResMed står ikke inde for indholdet på websteder fra tredjepart, der linkes til på dette websted.

Hele dette websteds indhold er underlagt ophavsret, idet det er ejet eller godkendt af ResMed.

Alle rettigheder forbeholdes, og uberettiget kopiering, opbevaring eller gengivelse af enhver art er strengt forbudt i henhold til indehaveren af ophavsretten.

Ved at klikke på et link og downloade en produktmanual fra dette websted bekræfter du, at du enten er slutbruger af det pågældende produkt, en kommerciel samarbejdspartner eller en sundhedsprofessionel, der søger oplysninger om produktet med henblik på at vurdere dets egnethed til patienter.

Download af dette materiale foretaget af en organisation (som ikke er ResMeds kommercielle samarbejdspartner), der er involveret i salg eller anden håndtering af de beskrevne produkter, er ikke tilladt.

 

ResMed varemærker

Activa, ActiveAir, ​ActiveCell, Activox, AcuCare, Acumen, AdaptSV, Aero-Click, Aerofix, Air10, AirCurve, AirFit, AirMini, AirSense, AirStart, AirTouch, AirView, APAP, ApneaLink, ApneaLinkAir, Astral, AutoRamp, AutoSet, AutoSetCS, AutoVPAP, Awaken Your Best, BrightCFO, Brightree, BrightSales, CareAnyware, ​CareTouchLogic, Changing Lives With Every Breath, ClimateLine, ClimateLineAir, ConnectPro, Curasa, Curative, EasySpeak, Elisee, Elisée, Eole, EPR, Equinox, Escape, Flexo, GoScripts, ​H4i, H5i, HealthcareFirst, Helia, HFOT, HumiCare, HumidAir, HumidAire, HumidX, InfinitySeal, iVAPS, Kidsta, Liberty, Lifechoice, Lumis , ​M.AI.A, MatrixCare, Meridian, MinniPAP, Mirage, MirageActiva, MirageKidsta, MirageLiberty, MirageMicro, MirageQuattro, MirageSwift, MirageVista, Mobi, myAir, Narval, PACEWAVE, Pixi, Propeller, Pulse-Wave, Quattro, QuattroAir, QuickConnect, QuickFit, QuietAir, ResAlarm, ResCare, ResControl, ResLink, ResMed, ResMed UltraSoft, ResScan, ResTraxx, ResView, S8, S9, ​SleepScore by ResMed, sleepvantage, SlimLine, Smart Selections, SmartStart, ​Snap​, SoftEdge, SpringAir, Stellar, Swift, Swift FX, Swift FX Bella, Swift FX Nano, SWIFT LT, TiControl, UltraMirage, Vential, Vista, VPAP, VPAP AdaptSV, VPAPAuto, VPAPTx, VS, VSEasyFit, VSet, ​og Well Connected og er varemærker tilhørende gruppen af ResMed-virksomheder.

 • Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
 • Apple, Apple-logoet, App Store, iPad og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
 • Bluetooth® -ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af ResMed Group er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er deres respektive ejeres varemærker
 • Cavicide er et varemærke tilhørende Metrex
 • Cidex og Cidex Plus er varemærker tilhørende Johnson & Johnson Corp
 • Dove er et varemærke tilhørende Unilever
 • Embla and Embletta er varemærker tilhørende Medcare
 • IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande
 • IRMA er et varemærke tilhørende Masimo Sweden
 • Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr
 • Samsung, Galaxy og Galaxy S er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
 • SD Logo er et varemærke tilhørende SD-3C
 • SmartMedia er et varemærke tilhørende Toshiba
 • Somnologica er et varemærke tilhørende Medcare
 • Velcro er et varemærke tilhørende Velcro Industries B.V.
 • Windows er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande
 • XPOD er et varemærke tilhørende Nonin Medical

Disse lister er ikke udtømmende. Mere information om ResMed-varemærker kan fås ved at sende en e-mail ip@resmed.com

 

ResMeds skattestrategi 2018

Indledning: 

ResMed changes lives with every breath.

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) er en af verdens førende connected health-virksomheder med mere end 5 millioner cloud-baserede apparater til daglig fjernovervågning af patienter, og vi ændrer liv for hvert åndedrag. Vores prisvindende apparater og softwareløsninger hjælper med at behandle og styre søvnapnø, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og andre respiratoriske lidelser. Vores 6.000 medarbejdere stræber alle efter at forbedre patienters livskvalitet, mindske effekten af kroniske sygdomme og reducere sundhedsomkostningerne i mere end 120 lande.

Generelt

Denne skattestrategi definerer ResMed Groups (“Koncernen”) tilgang til risikostyring og forvaltningsordninger i forbindelse med beskatning i Det Forenede Kongerige (UK). Den gælder for alle enheder i ResMed Group i UK (“UK-delkoncernen”) og omfatter UK-delkoncernens strategi i forhold til overholdelse af skattelovgivning, skatteforvaltning, skatteplanlægning og skatterisikostyring samt vores tilgang til kontakt med skattemyndighederne i UK (HMRC).

Strategi og mission 2020 

Vores skattestrategi for UK er baseret på og i tråd med koncernens 2020-strategi. Our mission is to change 20 million lives by 2020. Vores mission er at forandre tilværelsen for 20 millioner mennesker senest i 2020. Vi er stolte af at fremstille udstyr og connected health-løsninger, der giver mennesker med søvnapnø, KOL og andre luftvejssygdomme “frihed til at trække vejret”.

Etisk og forretningsmæssigt adfærdskodeks 

I vores etiske og forretningsmæssige adfærdskodeks opsummeres de mest grundlæggende regler, der afspejler, hvordan UK-delkoncernen driver virksomhed. Adfærdskodekset udtrykker, hvordan Koncernen som helhed og den enkelte medarbejder hos ResMed er forpligtet til at udvise en adfærd, der er ansvarlig, etisk uangribelig og overholder gældende lovgivning. De formål og regler, som er udgangspunktet for disse forpligtelser, er opsummeret i Koncernens etiske og forretningsmæssige adfærdskodeks.
Skattestrategien for UK er baseret på dette adfærdskodeks og med henblik på at sikre fuld overholdelse af alle lovgivningsmæssige forpligtelser.

Skattestrategi for UK 

UK-delkoncernen har forpligtet sig til en åben og gennemsigtig tilgang til sine skattemæssige forhold. UK-delkoncernen er således forpligtet til at:

Overholde alle gældende juridiske krav;

Udarbejde og indsende alle relevante selvangivelser rettidigt ;

Betale den korrekte skyldige skat rettidigt ;

Udnytte tilgængelige skattelempelser, -fradrag og -incitamenter på en måde, som er i overensstemmelse med regeringens politikmål

Udnytte tilgængelige skattelempelser, -fradrag og -incitamenter på en måde, som er i overensstemmelse med regeringens politikmål

Tage hensyn til de skattemæssige konsekvenser af større eller komplekse forretningsbeslutninger

Operere i et miljø, hvor vi tager hensyn til skattemæssige forhold i forbindelse med vores omdømme og brand og ;

Overholde de korrekte skatterisikoprocedurer og sikre, at den lokale ledelse fører tilsyn med overholdelsen.

For at kunne opfylde disse forpligtelser har vi europæiske og globale skatte-teams bestående af skatteeksperter, der er ansvarlige for at sikre, at al relevant lovgivning bliver overholdt. Det europæiske og det globale skatteteam håndterer skatterisici med professionel omhu og integritet og efterstræber en åben, ærlig, effektiv og konstruktiv relation til HMRC, andre myndigheder i UK og skattemyndighederne fra andre jurisdiktioner.

 

 Tilgang til risikostyring og forvaltningsordninger 

Den koncernansvarlige for skat (Group Head of Tax) er ansvarlig for og gennemfører vores tilgang til skat og skal sikre, at de politikker, retningslinjer og procedurer, der understøtter denne tilgang gennemføres, vedligeholdes og anvendes konsekvent. ResMed er forpligtet til at overholde skattelovgivningen i de jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For at kunne overholde lovgivningen og samtidig håndtere en kompleks skattelovgivning og virksomhedsdrift har ResMed etableret både et globalt skatteteam og et europæisk skatteteam med henblik på at sikre, at:

Bestyrelsen for UK-delkoncernen forstår betydningen af at overholde skattelovgivningen, og hvordan man opnår dette

Økonomiafdelingen, der driver de økonomiske processer i UK-delkoncernen, forstår betydningen af at overholde skattelovgivningen, hvordan man opnår dette og opretholder en åben, ærlig og regelmæssig dialog med det europæiske skatteteam

Det europæiske skatteteam er i regelmæssig kontakt med medlemmerne af det globale skatteteam

ResMeds globale skatteteam formidler, at det har en ærlig og fair tilgang til overholdelse af skattelovgivningen, i sin kommunikation med ResMeds medarbejdere, forretningspartnere og myndigheder i UK.

ResMed opfylder sine globale skattemæssige forpligtelser ved at:

 

Overvåge og følge skatterelevante tidsfrister på globalt plan 

Investere i software som deklarations- og undersøgelsesværktøjer

Søge rådgivning hos eksterne skatteeksperter, når det er nødvendigt Udvikle en omfattende proces for udarbejdelse og gennemgang af alle globale indleveringer af selvangivelser og

Investere i intern og ekstern uddannelse af medlemmerne af skatteteamet

Tilgang til skatteplanlægning og skatterisiko

UK-delkoncernen har en konservativ tilgang til skatteplanlægning, som er i tråd med den tilgang, der er på koncernniveau. UK-delkoncernen bruger incitamenter til at reducere skatteomkostningerne ved forretningsaktiviteter, men vi indgår ikke i kunstige ordninger, hvor formålet er at unddrage skat eller at omgå den oprindelige hensigt med skattelovgivningen. Vores skattelovgivning er bundet op på og følger koncernens kommercielle mål.

Det europæiske og det globale skatteteam består af kompetente, erfarne og dedikerede skatteeksperter, herunder fagfolk med ansvar for den strategiske skatteplanlægning. De er i stand til at styre UK-delkoncernens skatterisici internt, men vil om nødvendigt søge ekstern skatterådgivning. Alle vores idéer inden for skatteplanlægning gennemgår en risikovurdering, uanset om de gennemføres eller ej.

Skatterisici opstår som følge af usikkerhed vedrørende fortolkning af skattelovgivningen. Det europæiske skatteteam håndterer sine skatteforhold med professionel omhu og integritet, hvilket gælder alle relevante transaktioner, der er omfattet af vores selvangivelse. Hvis der opdages fejl, vil disse straks blive fremlagt. Det europæiske skatteteam er ansvarligt for at minimere skatterisikoen og opretholde ResMeds omdømme som en ansvarlig skattebetaler og gode medborgerskab som virksomhed.

Tilgang til samarbejde med og relationer til HMRC 

Vores skatteforhold er komplekse, og de afspejler en kombination af den række skatter og afgifter, der finder anvendelse på vores virksomhed, og den grænseoverskridende dimension, der ligger i at være en international koncern. Vi efterstræber en åben, ærlig, effektiv og konstruktiv relation til HMRC, andre myndigheder i UK og skattemyndighederne fra andre jurisdiktioner. Kompleksiteten i skattelovgivning, retningslinjer, domstolsafgørelser og andre forskrifter, der vedrører vores virksomhed, betyder imidlertid, at vi fra tid til anden muligvis ikke er enige med skattemyndighederne om den tekniske fortolkning af et særligt område inden for skattelovgivningen. Generelt ønsker vi at løse sådanne uenigheder gennem passende dialog og drøftelser. Kontakten med HMRC forestås af det europæiske skatteteam og eksterne skatterådgivere, der fungerer som vores repræsentanter. Vi mener, at vi på denne måde bedst kan opbygge et konstruktivt forhold til HMRC, som er baseret på samarbejde.

Offentliggørelsen af denne skattestrategi for UK overholder kravene i den britiske finanslov (Finance Act) 2016, tillæg 19, paragraf 16, stk. 2, for regnskabsåret, der slutter den 30. juni 2018, og er gældende, indtil den erstattes.

ResMed SCIP-erklæring

Som producent og importør af medicinsk udstyr til EU-markedet er ResMed Pty Ltd og dets europæiske forretningsenheder (“ResMed”) bekendt med forpligtelsen til at lade sig registrere hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og lette informationsstrømmen i forsyningskæden for alle artikler, der indeholder SVHC’er på kandidatlisten i en koncentration på over 0,1 vægtprocent. Alle SCIP-numre og respektive produkter, der sælges af ResMed, findes i PDF-filen nedenfor.