Privatliv

Generelt forbliver besøgende på ResMeds hjemmesider anonyme (undtagen IP-adressesporing). Nogle af ResMeds websteder kræver dog registrering, hvor personlige oplysninger (f.eks. Navn, adresse og telefonnummer) kan indsamles. Hvor personlige oplysninger indsamles, vil ResMed gøre enhver rimelig indsats for at holde disse oplysninger sikre og vil ikke videregive oplysningerne ud over ResMed-koncernen ud over at opfylde sine forretningsforpligtelser over for den besøgende.

Hvis der findes en forhandleraftale eller et andet forretningsforbindelsesdokument, vejere et sådant dokument tungere end denne privatlivspolitik.

Hvor personlige oplysninger indsamles i løbet af en online-forretningstransaktion, samtykker gæsten til rimelig forretningsmæssig brug af disse oplysninger.

ResMeds privatlivspolitik gælder ikke for websteder, der ligger uden for ResMeds kontrol, som f.eks. tilknyttede tredjepartswebsteder.

Fordi internetteknologier ændrer sig hurtigt, er denne privatlivspolitik underlagt revision. Den seneste version vil altid være tilgængelig på denne side, og besøgende opfordres til at gennemgå politikken regelmæssigt.