Privatlivspolitik - ResMed Danmark

 Erklæring om databeskyttelse

Senest opdateret: 11/2021 

Denne erklæring om databeskyttelse kan opdateres til enhver tid. Hver databeskyttelseserklæring nævner datoen for dens seneste opdatering. Vi vil informere dig, hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne databeskyttelseserklæring.

Denne erklæring om databeskyttelse gælder for https://www.resmed.dk. Hvis du bruger andre ResMed-produkter og -tjenester, vil dit forhold til os blive styret af separate databeskyttelseserklæringer for hver af dem.

I forbindelse med denne erklæring henviser “dig” og “din” til den person, der bruger https://www.resmed.dk, “vi” og “vores” henviser til ResMed.

ResMed skal sikre, at den er i overensstemmelse med kravene fastsat i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og, når det er nødvendigt, med lokale databeskyttelseslove. Dine personoplysninger skal behandles og beskyttes i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Denne erklæring giver oplysninger om dine rettigheder og vores praksis i forhold til datasikkerhed. Rettighederne og reglerne styrer, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Det er den information, som ResMed ønsker at dele med dig.

Personoplysninger indsamlet af ResMed og formålene med en sådan indsamling:

Når du gennemser hjemmesiden https://www.resmed.dk, indsamler ResMed nogle af dine personoplysninger via cookies eller lignende teknologier. Hvis du ønsker at lære mere om brugen af nævnte data, der indsamles via cookies eller lignende teknologier, bedes du læse vores cookiepolitik.

Når du udfylder formularen for at blive kontaktet, indsamler ResMed følgende personoplysninger:

Hvis du er en ansat i sundhedssektoren eller er en mulig erhvervskunde:

identifikationsdata: navn, fornavn, e-mailadresse, telefonnummer

erhvervsmæssige data: navn på hospitalet

oplysninger, du har delt i “meddelelses”-feltet i din anmodning: identifikationsdata, erhvervsmæssige data, private oplysninger osv.

Brugen af disse personoplysninger er nødvendig for at kunne besvare din anmodning. ResMed er derfor berettiget hertil for at kunne besvare sundhedspersonale, der er interesseret i at stille yderligere spørgsmål til ResMed. Når du udfylder kontaktformularen, indsamler ResMed din e-mailadresse for at kunne besvare dit spørgsmål via din e-mailadresse. ResMed kan dog også sende dig yderligere information om deres produkter og tjenester via din arbejdsmail. Brugen af din arbejdsmæssige e-mailadresse i denne ramme er begrundet i det samtykke, du gav ResMed til at sende dig deres nyhedsbrev.

Hvis du er en patient eller en mulig kunde:

identifikationsdata: dit navn, fornavn, e-mailadresse, telefonnummer

oplysninger, du har delt i “meddelelses”-feltet i din anmodning: identifikationsdata, erhvervsmæssige data, private oplysninger osv.

Brugen af disse personoplysninger er nødvendig for at besvare din anmodning. Da du muligvis deler helbredsdata – følsomme data – i kontaktformularens “meddelelses”-felt, er det nødvendigt for ResMed at indhente dit samtykke, før du besvarer din anmodning. Derfor informeres du oven over “send”-knappen om, at “ved at klikke” på “send”, giver du samtidig samtykke til, at ResMed behandler dine helbredsdata for at kunne besvare din henvendelse.

Når du er en ansat i sundhedssektoren eller en mulig erhvervskunde, og du udfylder formularen for at anmode om en Airview-demo, indsamler ResMed følgende personoplysninger:

identifikationsdata: navn, fornavn, e-mailadresse, land/regioner

erhvervsmæssige data: stilling.

Brugen af disse personoplysninger er nødvendig for at sende dig vores e-bog og kontakte dig. ResMed er derfor berettiget hertil for at kunne besvare sundhedspersonale, der er interesseret i at stille yderligere spørgsmål til ResMed. Når du udfylder kontaktformularen, indsamler ResMed din e-mailadresse for at kunne besvare dit anmodning via din e-mailadresse. ResMed kan dog også sende dig yderligere information om deres produkter og tjenester via din arbejdsmail. Brugen af din arbejdsmæssige e-mailadresse i denne ramme er begrundet i det samtykke, du gav ResMed til at sende dig deres e-bog, og til at modtage information om ResMeds produkter og tjenester.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler ResMed følgende personoplysninger.

hvis du er en ansat i sundhedssektoren eller er en mulig erhvervskunde:

identifikationsdata: e-mailadresse, land/regioner

erhvervsmæssige data: stilling.

Hvis du er en patient eller en mulig kunde:

identifikationsdata: din e-mailadresse, land/regioner.

Brugen af disse personoplysninger er nødvendig for at sende dig de regelmæssige tips i forbindelse med søvnapnø og/eller behandling af luftvejssygdomme til at forbedre din behandlingsoplevelse og forenkle dit liv. Det er begrundet i det samtykke, du giver ResMed ved at klikke på afkrydsningsfelterne på kontaktformularen.

Når du klikker på ReCaptchaen “Jeg er ikke en robot”, indsamles nogle af dine personlige data og deles med Google. For at sikre ResMeds hjemmesideformularer tilstrækkeligt mod misbrug og spam, har ResMed faktisk besluttet at bruge Google-tjenesten ReCaptcha. Den kontrollerer, at de data, der er indtastet i ResMeds formularer, er indtastet af et menneske og ikke af et automatiseret program. For at opnå dette analyserer ReCaptcha din adfærd ved at behandle dine personlige data, nemlig din IP-adresse, varigheden af din tilstedeværelse på hjemmesiden, dine musebevægelser mv.

De ansvarlige for indsamling og brug af dine persondata hos ResMed:

Den ResMed-enhed, der er ansvarlig for dine personoplysninger, kaldes “dataansvarlig”. Hver ResMed-enhed har udpeget en databeskyttelsesansvarlig (DPO), som rådgiver og støtter den dataansvarlige for at sikre, at den beskytter dine personoplysninger på passende vis. Den dataansvarlige for dine personoplysninger er følgende ResMed-enhed:

ResMed Denmark A/S, et aktieselskab stiftet i Danmark (registreringsnummer DK 30699246) med hjemsted på Kidnakken11, 4930 Maribo, Danmark, tlf. +4554757549.

DPO: Bureau du délégué à la protection des données, Parc Technologique de Lyon, 292 Allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex – Frankrig, +33 426 100 200, privacy@resmed.eu.

Opbevaringsperiode for dine personoplysninger:

ResMed gemmer dine personoplysninger (bortset fra data indsamlet via cookies eller lignende teknologier) afhængigt af formålet med indsamlingen:

– Kontaktanmodninger: ResMed opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de tilladte formål, i en bestemt mappe i ResMeds kundeservice-e-mail før sletning.

– Krav: hvis anmodningen, der kommer fra kontaktformularen, identificeres som et krav, vil den derefter blive gemt i vores kvalitetsstyringssystem i 15 år for at kunne spore, hvordan vi har besvaret den.

– E-mailkorrespondance: ResMed opbevarer dine personoplysninger i 3 år fra vores sidste kontakt.

Data, der er indsamlet via cookies eller lignende teknologier, opbevares i overensstemmelse med de perioder, der er angivet i vores cookiepolitik.

Deling af dine personoplysninger med tredjeparter:

Vi sælger eller leaser ikke dine personoplysninger. Vi deler dem kun som angivet i denne databeskyttelseserklæring, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov.

Vi kan dele dine personlige data:

– Med enhver ResMed-enhed eller filial og enhver virksomhed, der ejes eller kontrolleres af sidstnævnte.

– Hvis hele eller nogle af ResMeds aktiviteter overføres til en anden enhed under en fusion, en overdragelse af aktiver eller andet.

– På en kontrolleret og sikker måde med tredjeparter, vores e-mailværktøj (Dot Digital), vores hostingudbyder (AWS), vores kvalitetsstyringssystem (Trackwise), vores Customer Relationship Management (Salesforce). Disse databehandlere er kontraktligt forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og kun bruge dem til at levere de tjenester, som ResMed først bad dem om at levere.

– Hvis vi er bundet af loven.

– Hvis det er nødvendigt til formål inden for rammerne af retslige processer eller for at udøve eller forsvare en rettighed anerkendt ved lov.

Overførsel af dine personoplysninger uden for EU:

ResMed foretrækker brug af dine personoplysninger på en EU-medlemsstats territorium eller ethvert andet land, som Europa-Kommissionen har erklæret at have et passende niveau for beskyttelse af personoplysninger i lyset af pågældende lands nationale lovgivning eller ratificerede internationale konventioner.

ResMed kan dog dele dine personlige data med nogle af dets enheder, der er beliggende uden for EU til skadesbehandling og med dets eksterne tjenesteudbydere, Sparta Systems, da de varetager vedligeholdelsen af vores Quality System Management (Trackwise) og Google LLC, fordi ResMed bruger deres ReCaptcha-tjeneste.

ResMed understreger, at nævnte adgang kun er mulig, hvis passende sikkerhedsforanstaltninger er implementeret for at sikre, at overførslen er i overensstemmelse med databeskyttelsesforskrifterne. Derfor implementerer vi alle passende sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. Europa-Kommissionens standardkontraktklausuler) for at sikre, at enhver overførsel af personoplysninger til tjenesteudbydere uden for EU er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Datasikkerhed i ResMed

Vi bruger forskellige sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger til at beskytte dine data og overholde gældende databeskyttelseslove.

ResMed har også kontrolleret, at dine personoplysninger indsamlet på Resmed.dk vil blive hostet i et sikkert hostingcenter i Europa af processorer, der er valgt med stor omhu og kun handler i henhold til ResMeds instruktioner.

På trods af de sikkerhedsforanstaltninger, vi træffer, skal du huske på, at det er umuligt at garantere et absolut sikkerhedsniveau for data sendt over internettet. Hvis vi modtager bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet hacket, vil vi overholde de relevante lovbestemmelser vedrørende anmeldelse af databrud.

Dine rettigheder i forhold til den brug ResMed gør af dine personoplysninger:

Du har rettigheder over dine personoplysninger.

Du kan først og fremmest udøve din ret til indsigt, som omfatter retten til information for at forstå, hvordan ResMed behandler dine personoplysninger samt retten til at instruere ResMed om at give dig en kopi af de personoplysninger, som vi har.

Du kan også bede os om at slette de personoplysninger, vi opbevarer i de ovenfor beskrevne systemer, under visse betingelser. Dette er retten til at slette personoplysninger.

Du kan bede os om at rette dine personoplysninger, hvis du ser, at de er forkerte. Dette er din ret til at berigtige dine personoplysninger.

I nogle tilfælde kan du bede os om at begrænse, hvordan vi bruger dine personoplysninger. Dette er retten til at begrænse behandlingen af personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod ResMeds brug af dine personoplysninger under visse betingelser. Dette er retten til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger bruges til markedsføringsformål ved at følge fravalgsinstruktionen i hver markedsføringsmail, vi sender dig.

Endelig har du ret til at instruere ResMed om at overføre dine personoplysninger til dig eller at overføre dem direkte til en anden tjenesteudbyder. Det er retten til portabilitet af personoplysninger.

Hvis du bor i Frankrig, kan du også definere instruktioner om, hvad der sker med dine personoplysninger efter din død.

For de rettigheder, du ikke selv kan udøve, bedes du skrive til ResMeds databeskyttelsesteam på adressen privacy@resmed.eu. Vi vil derefter straks behandle din anmodning om at udøve rettigheder, og vi vil under alle omstændigheder informere dig om enhver foranstaltning, der er truffet efter din anmodning, inden for en periode på en måned fra modtagelsen af din anmodning.

Bemærk, at nogle juridiske forpligtelser kan begrænse din anmodning om at udøve rettigheder. I dette tilfælde vil vi holde dig orienteret herom.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, eller hvis du bemærker en overtrædelse af specifikke lokale databeskyttelseslove, har du ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed i dit bopælsland, dit arbejdssted eller det land, hvor krænkelsen anses for begået.