Miljøpolitik - ResMed

Miljøpolitik

Vores mission

ResMed ændrer liv ved at udvikle, producere og distribuere innovativt medicinsk udstyr og cloud-baserede softwareløsninger med henblik på at forbedre diagnosticering, behandling og håndtering af søvnforstyrret vejrtrækning, KOL og andre vigtige kroniske sygdomme.

Ansvarlighed

Alle niveauer i ledelsen og samtlige medarbejdere er ansvarlige for at reducere ResMeds aktiviteters indvirkning på miljøet.

Erklæring vedrørende miljøpolitik

ResMed er forpligtet til at samarbejde med vores medarbejdere, leverandører og kunder om at beskytte miljøet og dermed systematisk reducere vores omkostninger. Vi sigter efter at opnå dette ved at:

  • Eliminere unødvendigt spild i vores systemer og processer, f.eks. ved at minimere vores brug af naturressourcer
  • Minimere forurening, især vores ikke-biologisk nedbrydelige affald til deponeringsanlæg
  • Designe og udvikle produkter med mindre miljøbelastning i hele deres livscyklus
  • Øge medarbejdernes bevidsthed om de miljømæssige konsekvenser af deres beslutninger og handlinger
  • Overvåge vores miljøpræstationer og samarbejde med medarbejdere, leverandører, kunder og tilsynsmyndigheder for at opnå løbende forbedringer
  • Opfylde vores forpligtelser til at overholde gældende lokale, kommunale og nationale og love og regler samt relevante internationale programmer, der har til formål at reducere skadelige forurenende stoffer