Ordliste til patienter | ResMed

Ordliste

Vores ordliste indeholder ordforråd, der ofte bruges til at tale om produkter og funktioner på vores websted og aspekter af vores service.

B  C  I K  V

 

A

AAV (anti-kvælningsventil)

AAV er en sikkerhedsfunktion i alle ResMed-fullfacemasker. Hvis apparatet stopper med at levere luft (f.eks. som følge af strømsvigt), sikrer AAV-ventilen, at du kan indånde frisk luft fra rummet, hvor du befinder dig, i stedet for at genindånde den udåndingsluft, der opstår i din maske.

Åndedrætssystem

Åndedrætssystemet består af alle de organer i din krop, der hjælper dig med at trække vejret. Det består af de øvre og nedre luftveje.
Se også: Øvre luftveje; nedre luftveje

AHI (apnø-hypopnø-indeks)

AHI måles i forbindelse med en søvnundersøgelse og refererer til det antal apnøer og hypopnøer, du har pr. time.
Se også: Apnø; Hypopnø

APAP (automatisk positivt luftvejstryk)

Mens der i forbindelse med CPAP-behandling (CPAP: kontinuerligt positivt luftvejstryk) leveres et konstant lufttryk, indebærer APAP-behandling, at lufttrykket ændrer sig automatisk i løbet af natten (alt efter dit behov), så du som minimum får nøjagtig det lufttryk, du til enhver tid har behov for. Det betyder, at apparatet kun øger trykket, hvis du har brug for det. ResMeds APAP-behandling leveres via vores serie af AutoSet™-apparater.
Se også: CPAP; AutoSet

Apnø

“Apnø” betyder ophold eller pause i vejrtrækningen i 10 sekunder eller længere, mens man sover.
Se også: Søvnapnø; obstruktiv søvnapnø (OSA); central søvnapnø (CSA); blandet søvnapnø

ASV (adaptive servo-ventilation)

ASV er en form for PAP-behandling for en række centrale luftvejslidelser, herunder perioder med lav vejrtrækning såsom Cheyne-Stokes respiration (CSR). Centrale luftvejslidelser opstår, når din krops automatiske vejrtrækning stopper, selv om dine luftveje er åbne.
Se også: Apnø; central søvnapnø; perioder med lav vejrtrækning; Cheyne–Stokes respiration (CSR)

AutoSet™

AutoSet™ er navnet på ResMeds APAP-teknologi, der justerer det lufttryk, som apparatet leverer til dig, efterhånden som dit behov ændrer sig (fra time til time, nat til nat og fra årstid til årstid), så du altid får det ideelle, lavest mulige behandlingstryk. Det er således klinisk dokumenteret, at AutoSet øger både komfort og compliance.1-3

 

B  C  I K  V

 

B

Behandlingstryk
Dit behandlingstryk ordineres af din søvnbehandler eller din læge. Det måles i centimeter vand (eller H2O). Det ordinerede niveau fastsætter det tryk, hvorved luften leveres til dig via dit behandlingsapparat. Hvis din behandler f.eks. ordinerer et behandlingstryk på 25 cm H2O, så er det det lufttryk, der skal til for at holde dine luftveje åbne og minimere eller undgå apnøer.
Se også: Tryk

Bilevel-behandling

Mens der i forbindelse med CPAP-behandling (CPAP: kontinuerligt positivt luftvejstryk) leveres et konstant lufttryk, indebærer bilevel-behandling to forskellige lufttryksniveauer:
• et højt lufttryk, når du ånder ind og
• et lavt lufttryk, når du ånder ud.
Det gør det nemmere at ånde ud mod lufttrykket. ResMeds bilevel-behandling leveres via vores serie af VPAP-apparater.
Se også: VPAP; CPAP

Blandet apnø

En blanding af både obstruktiv søvnapnø, hvor der er en blokering (eller obstruktion) i de øvre luftveje, og central søvnapnø, hvor der ikke gøres noget forsøg på at trække vejret.
Se også: Central søvnapnø (CSA); obstruktiv søvnapnø (OSA); nedre luftveje

BMI (Body Mass Index)

Din højde og vægt kan bruges til at udregne dit BMI med henblik på at vurdere, om du ligger på din idealvægt, eller er over- eller undervægtig, i forhold til dit køn og din højde.

Brug

Brug henviser til den tidsperiode, hvor du bruger apparatet og modtager behandling. Det benyttes til at vurdere din behandlingscompliance.
Se også: Compliance

Brystvægslidelse

En brystvægslidelse er en sygdom, der påvirker forbindelsen mellem muskler og knogler omkring brystkassen og åndedrætssystemet (dvs. de organer i din krop, der hjælper dig med at trække vejret).

 

B  C  I K  V

 

C

Climate Control

Dette er navnet på ResMeds fugtningsteknologi. Climate Control (klimastyring) er et komfortabelt fugtningssystem, der beskytter mod kondens uden at gå på kompromis med fugtighedsniveauet. Ved at bruge en ClimateLine™ opvarmet slange med Climate Control-system kan du også holde luften i slangen varm hele natten. Fugtigheds- og temperaturniveauet holdes konstant, selv om de omgivende forhold ændrer sig. For at anvende Climate Control skal du bruge et S9-behandlingsapparat, en H5i™ opvarmet fugter og en ClimateLine™ opvarmet slange.
Se også: Fugtning; kondens

COudskillelse

Ved normal vejrtrækning indånder du ilt og udånder kuldioxid (CO2). Men når du bærer en behandlingsmaske, kan noget af den udåndede CO2 blive tilbage i masken, og derfor skal alle masker have en funktion, der udskiller den resterende CO2 i masken for at forhindre, at du genindånder for meget CO2.

CompSA (kompleks søvnapnø)

Kompleks søvnapnø er en form for søvnapnø, hvor centrale apnøer varer ved (eller opstår) under behandling af obstruktive apnøer med CPAP (kontinuerligt positivt luftvejstryk) eller bilevel-behandling.
Se også: Apnø; obstruktiv søvnapnø; CPAP; bilevel

CPAP (kontinuerligt positivt luftvejstryk)

CPAP er en behandlingsform, hvor der leveres komprimeret luft ved et bestemt tryk hele natten for at holde dine luftveje åbne, så du ikke stopper med at trække vejret i søvne (dvs. får en apnø). Denne behandlingsform er velegnet til obstruktiv søvnapnø (OSA).
Se også: Apnø; søvnapnø; obstruktiv søvnapnø (OSA); APAP; VPAP

CSA (central søvnapnø)

Mens visse apnøer skyldes en blokering (eller obstruktion) i dine øvre luftveje, opstår central søvnapnø, når din vejrtrækning stopper, mens dine luftveje rent faktisk er åbne (ikke blokerede). Selv om luftvejene er åbne, stopper den automatiske vejrtrækning, fordi der ikke er nogen forbindelse mellem hjerne og krop.
Se også: Apnø; obstruktiv søvnapnø (OSA)

Compliance

Et begreb, der anvendes til at beskrive, hvor god du er til at følge den anbefalede behandling. Hvis du er compliant, betyder det, at du bruger apparatet som anbefalet, og at du dermed får fordel af behandlingen. Hvis du er non-compliant, betyder det, at du ikke bruger apparatet som anbefalet og dermed ikke får fordel af behandlingen.

B C I K  V

 

E

Easy-Breathe-teknologi

Navnet på ResMeds intelligente teknologi til støjsvag levering af luft, som efterligner dit naturlige åndedrætsmønster. Den inkluderer en Easy-Breathe-motor, der reducerer støjen fra dit apparat, så du (og din partner) kan få en stille og rolig nattesøvn.

EPR (Expiratory Pressure Relief)

EPR er en funktion på ResMeds apparater til søvnbehandling, der blidt reducerer det lufttryk, der leveres til dig, når du ånder ud. Det gør det nemmere at ånde ud mod lufttrykket.

Eksspiration

Henviser til enten naturlig (automatisk) eller mekanisk (med hjælp fra et behandlingsapparat eller en ventilator) udånding. Også omtalt som eksspiration.

B C I K  V

 

F

Flow

Flow henviser generelt til den luft, der strømmer ned i dine lunger, når du trækker vejret (enten naturligt eller med hjælp fra et behandlingsapparat.)

Flowbegrænsning
Henviser til enhver begivenhed, der begrænser luftstrømmen ind i din krop som følge af en blokering (eller obstruktion) i dine øvre luftveje.

Forsegling (eller god forsegling)

Din maske skal have en god forsegling, når den sidder på dit ansigt, så du får fuldt udbytte af din behandling. En god forsegling betyder, at det lufttryk, der leveres til din maske, fordeles jævnt og behageligt og ikke siver ud fra din maske. Du ved, at du har en god forsegling, hvis din maske sidder godt fast, men ikke for stramt på ansigtet og omkring dit headgear. Hvis du kan høre eller mærke, at der slipper luft ud fra masken (dvs. at den lækker), er din maskes forsegling ikke god nok. (Tjek, at du har den rigtige type maske til dit ansigt, den rigtige maskestørrelse, og at din maske sidder korrekt.)

Fugtning/fugter

Under PAP-behandling opvarmes den luft, du indånder, ved hjælp af fugtning, når den kommer ud af apparatet. På den måde undgår du tørhed i næsen eller halsen, og det holder dine luftveje fugtige (så de ikke tørrer ud) og hjælper dig med at holde din mund lukket, mens du sover. En fugter kan gøre en positiv forskel i forhold til komfort og behandlingsoplevelsen. ResMeds fugtningsteknologi kaldes Climate Control.
Se også: Climate Control

Fullfacemasker
Fullfacemasker er en bestemt type maske, der bruges i forbindelse med PAP-behandling (PAP: positivt luftvejstryk). Fullfacemasker dækker både næse og mund.
Se også: Nasalpudemasker; nasalmasker.

 

B C I K  V

 

H

Hændelse

Et begreb, der bruges om forekomsten af en apnø eller hypopnø.

Hypopnø

Hypopnø er en delvis blokering af luftvejene. Under en hypopnø er vejrtrækningen overfladisk og kun på omkring 50 % af den normale vejrtrækning, og der sker en delvis obstruktion af de øvre luftveje, der varer 10 sekunder eller længere.

B C I K  V

 

I

Iltbehandling

En behandling, hvor der leveres ilt via en slange til dine luftveje, så du kan trække vejret.

Inspiration (indånding)

Henviser til enten spontan (automatisk) eller mekanisk (med hjælp fra et behandlingsapparat eller en ventilator) indånding.

Inspiratorisk tryk

Henviser til det lufttryk, der leveres til dig under indånding.
Se også: Inspiration; Tryk

Inspirationstid (Ti)

Henviser til den tidslængde (i sekunder) du bruger på at ånde ind (dvs. den tid det tager for luftstrømmen at nå ned i lungerne).
Se også: TiKontrol

Intubation

Et medicinsk indgreb, hvor en slange føres ned i halsen med henblik på at levere ilt.
Se også: Invasiv ventilation

Invasiv ventilation; Invasiv behandling

Henviser til en ventilationsmetode, som indebærer, at der indføres noget i din krop, som hjælper dig med at trække vejret. Dette kan ske via intubation (hvor en slange føres ned i halsen), eller trakeotomi (hvor der laves et snit i halsen). Non-invasiv ventilation betyder omvendt, at der ikke indføres noget i din krop for at levere ilt. I stedet leveres ilten via en maske, som du bærer over din mund og/eller næse.
Se også: Trakeotomi; intubation; non-invasiv ventilation

iVAPS (Intelligent Volume-Assured Pressure Support)

iVAPS er en behandlingsmetode, der sikrer, at der leveres den rette mængde luft, og som benyttes i nogle af ResMeds ventilatorer. For at sikre, at du modtager præcis den mængde luft, der er nødvendig i din behandling, leverer iVAPS intelligent overvågning af, hvorvidt der strømmer luft ind eller ud af dine lunger, hvor stor en mængde luft, der strømmer igennem, og hvor meget luft, du skal bruge til din næste vejrtrækning.
Se også: Volumen

 

KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)

KOL er en lungesygdom, der udvikler sig over tid, primært som følge af rygning, luftforurening, kemiske dampe eller støv

Kondens

Kondens er de vanddråber eller den fugt, der dannes i din slange eller maske. Hvis der er for koldt i dit soveværelse om natten, reduceres den mængde vanddampe, som luften kan indeholde, hvorved der dannes kondens i slangen. Det kan skabe problemer i forbindelse med PAP-behandling. Ved at bruge en fugtningsløsning som ResMeds Climate Control kan du minimere kondens.

Se også: Fugtning; Climate Control

 

B C I K  V

 

L

Latexfri

Alle ResMed-masker er latexfri.

Lækage; lækker; luftlækage eller alvorlig lækage

Lækage henviser til luft, der siver eller lækker fra din maske, f.eks. fordi masken har den forkerte størrelse, ikke er korrekt samlet eller tilpasset eller er slidt og skal udskiftes.

Lækage ved munden

Henviser til den luft, der slipper ud af din mund under PAP-behandling. Det sker, når du ånder gennem munden i stedet for næsen, og din mund ikke er tilstrækkeligt dækket af behandlingsmasken.

 

B C I K  V

 

M

Minutventilation

Henviser til den mængde luft, der indåndes (eller udåndes) inden for en 60-sekunders periode.

 

B C I K  M V

 

N

Nasalmasker

Nasalmasker er en bestemt type behandlingsmaske, der bruges i forbindelse med PAP-behandling. Nasalmasker dækker kun næsen.
Se også: Nasalpudemasker; fullfacemasker

Nasalpudemasker

Nasalpudemasker er en bestemt type maske, der bruges i forbindelse med PAP-behandling. Nasalpudemasker hviler på dit ansigt under næsen, hvor de blidt forsegler næseborenes åbning. Disse masker har minimal ansigtskontakt og er mindre generende end nasal- eller fullfacemasker.
Se også: Nasalmasker; fullfacemasker

Nedre luftveje

Åndedrætssystemet består af alle de organer i din krop, der hjælper dig med at trække vejret. Luftrøret og lungerne udgør de nedre luftveje. De nedre luftveje er beskyttet af brysthulen, der også består af hjertet.
Se også: Øvre luftveje; åndedrætssystem; maskelækage

NMD (neuromuskulær sygdom) 

Henviser til en række forskellige sygdomme og lidelser, der påvirker dine muskler. Det kan skyldes selve musklernes tilstand eller nerverne i musklerne.

Non-invasiv ventilation (NIV)

NIV er en non-invasiv metode til at levere luft til dit åndedrætssystem for at hjælpe dig med at trække vejret. Ved NIV leveres trykluft fra et lille apparat, der står på dit sengebord, til en maske, som du bærer over ansigtet. Det kræver hverken et indgreb eller indføring af udstyr i din krop.
Se også: Invasiv ventilation

NREM-søvn

En søvncyklus består af to søvnfaser, der gentages: REM (rapid eye movement) og NREM (non-rapid eye movement). Begge faser er vigtige for forskellige funktioner i din krop.
Se også: REM

(NPPV) Non-invasiv ventilation med positivt tryk

Også kendt som non-invasiv ventilation.
Se også: Non-invasiv ventilation (NIV)

B C I K  V

 

O

OSA (obstruktiv søvnapnø)

OSA er den mest almindelige type søvnforstyrret vejrtrækning (SDB) OSA indebærer, at der forekommer en apnø eller hypopnø som følge af en fuld eller delvis blokering (eller obstruktion) i de øvre luftveje.
Se også: Apnø; SDB; øvre luftveje; hypopnø

Overdreven træthed i dagtimerne (EDS)

EDS er en lidelse, hvor du konstant føler dig træt i løbet af dagen og generelt mangler energi, selv om du måske føler, at du har fået nok søvn.

Overført støj

Henviser til den støj, der kommer fra behandlingsudstyret – det er den støj, du muligvis fornemmer i slangen.
Se også: Udstrålet støj

Øvre luftveje

Næse, hals og strubehoved udgør de øvre luftveje.
Se også: Nedre luftveje; åndedrætssystem

Oximeter

Et oximeter er en lille sensor, der kan klemmes fast på din fingerspids for at måle din puls og iltmætning. Det bruges normalt sammen med et apparat til søvnundersøgelse i hjemmet som ResMeds ApneaLink Plus.
Se også: Puls; iltmætning

 

B C I K  V

 

P

Periodevis lav vejrtrækning

Periodevis lav vejrtrækning betyder, at man har en ustabil vejrtrækning i løbet af natten. Hvis du har periodevis lav vejrtrækning, vil der være perioder under din vejrtrækningscyklus, hvor vejrtrækningen er dyb og derefter overfladisk, hvilket kan medføre en central apnø (hvor du stopper med at trække vejret i mere end 10 sekunder), selv om dine luftveje ikke er blokerede.
Se også: Apnø; central søvnapnø (CSA)

Puls

Henviser til det antal slag dit hjerte slår på 60 sekunder. Din puls kan måles med et oximeter.
Se også: Oximeter

Polysomnografi (PSG)

En test, der bruges i forbindelse med søvnovervågning. Resultatet af en PSG kan bruges til at vurdere din søvnkvalitet og sandsynligheden for, at du har en søvnforstyrrelse.

 

B C I K  V

 

R

Ramp (gradvis øgning af tryk)

Ramp er en funktion på dit apparat, der har til formål at gøre din behandling mere komfortabel og hjælper dig med at komme godt i gang med behandlingen hver aften. Ramp betyder, at dit PAP-apparat indstilles til at starte ved et lavere lufttryk end ordineret og så langsomt øger lufttrykket til det fulde behandlingstryk i løbet af maks. 45 minutter. Det giver dig tid til at falde i søvn eller vænne dig til at trække vejret med dit udstyr på, inden lufttrykket når det ordinerede niveau.
Se også: Behandlingstryk

REM-søvn

En søvncyklus består af to søvnfaser, der gentages: REM (rapid eye movement) og NREM (non-rapid eye movement). Begge faser er vigtige for forskellige funktioner i din krop.
Se også: NREM

Respirationsfrekvens

Henviser til frekvensen for din vejrtrækning målt som antal vejrtrækninger pr. minut.

Respirationsvolumen

Henviser til den mængde luft, som du ånder ind og ud ved en enkelt vejrtrækning, når du er i hviletilstand (inaktiv).

ResScan

ResScan er navnet på ResMeds computerbaserede datastyringssoftware. Det er den software, som behandlere, sundhedspersonale og leverandører af udstyr bruger til at hente dine behandlingsoplysninger for at kunne vurdere, hvordan din behandling skrider frem.

 

B C I K  V

 

S

SDB (søvnforstyrret vejrtrækning)

SDB er et begreb, der bruges til at beskrive en række lidelser, hvor en person har problemer med vejrtrækningen eller stopper med at trække vejret, mens han/hun sover. Omtales ofte også som “søvnapnø”.
Se også: Søvnapnø

Søvnapnø

Den overordnede betegnelse for en gruppe lidelser, hvor man stopper med at trække vejret, mens man sover. Søvnapnø kaldes også indimellem for søvnforstyrret vejrtrækning (SDB).
Se også: SDB

Snorkeindeks

Et snorkeindeks registreres og rapporteres i forbindelse med en søvnundersøgelse. Det er baseret på styrken i de trykbølger, som din snorken skaber i forbindelse med undersøgelsen.

 

B C I K  V

 

T

TiControl

Navnet på en særlig funktion i ResMeds VPAP™-bilevel-apparater. Med TiControl™ kan din behandler fastsætte minimums- og maksimumsgrænser for din inspirationstid for at opfylde dine individuelle åndedrætsbehov.
Se også: Inspirationstid (Ti)

Tilvænningstid; ramp

Se: Ramp (gradvis øgning af tryk)

Trakeotomi

Et kirurgisk indgreb, hvor der laves et snit i halsen, så det bliver muligt at føre en slange ned i halsen og levere luft direkte til åndedræstssystemet.
Se også: Invasiv ventilation

Tryk

Behandlingsapparater måler det lufttryk, der leveres til dig, i trykenheder (dvs. centimeter vand eller cm H2O). Hvis din behandler f.eks. ordinerer et behandlingstryk på 25 cm H2O, så er det det lufttryk, der skal til for at holde dine luftveje åbne og minimere eller undgå apnøer.
Se også: Behandlingstryk

Trykport

Henviser til de steder på masken, hvor iltslanger og/eller trykslanger kan forbindes direkte til masken, så man kan overvåge iltniveau og lufttryk.

B C I K  T  V

 

U

Udstrålet støj

Henviser til den lyd, der kommer fra behandlingsudstyret – det er den lyd, du hører i rummet.
Se også: Overført støj

 

B C I K  V

 

V

Ventilation

Henviser til den proces, hvor luften kommer ned i lungerne og ud igen. Den sker enten spontant, dvs. ved automatisk normal vejrtrækning, eller mekanisk med hjælp fra en ventilator. Ved brug af en ventilator sendes der luft ned i dine lunger enten non-invasivt (via en maske, som bæres over munden og/eller næsen) eller invasivt (via en trakeotomi).
Se også: Invasiv ventilation; non-invasiv ventilation; trakeotomi

VPAP

VPAP er navnet på ResMeds bilevel-teknologi, som leverer behandlingstryk på to forskellige niveauer.
Se også: Bilevel; behandlingstryk

Volumen

Volumen henviser til den mængde luft, der leveres til dig i enhederne millimeter (ml) eller liter (l).