Patientsundhedsdata bidrager til at forbedre livskvaliteten | ResMed

Patientsundhedsdata bidrager til at forbedre livskvaliteten

Patientsundhedsdata er en stærk kraft i et hurtigt udviklende digitalt sundhedsmiljø. Det driver transformationer i sikkerhed, kvalitet og produktydelse, som ikke kunne opnås på nogen anden måde.

Data om patientsundhed har formentlig forbedret din livskvalitet. Måske var de med til at gøre en behandling mere sikker eller mere effektiv. Måske gav de dig mulighed for at deltage i en fjernaftale hjemmefra eller anmode om en recept online. Måske bruger du dem til at holde styr på dit helbred via din smartphone eller drager fordel af en bedre pleje ved at give det kliniske personale adgang til dine patientnotater.

Det er åbenlyst, at patientsundhedsdata har fordele, men de giver også anledning til spørgsmål. Hvordan sikres de? Hvordan beskyttes dit privatliv? Hvordan tilgås og analyseres de – og af hvem? Og kan man være sikker på, at disse dataaktiviteter virkelig gavner patienter som dig, nu og i fremtiden?

Hvordan kan patientsundhedsdata forbedre patientbehandlingen?

Patientsundhedsdata er en stærk ressource i et digitalt sundhedsmiljø i hastig udvikling. De driver transformationen inden for sikkerhed, kvalitet og produktydelse, som ikke kan opnås på andre måder. Koncepter som onlinekonsultationer, fjernmonitorering og delte digitale journaler er gået fra at være science fiction til at være en del af hverdagen. I Europa forpligter MDR (Medical Device Regulation) producenter af medicinsk udstyr til at indsamle, registrere og analysere data i apparatets levetid med henblik på at fremme løbende forbedringer af apparatets kvalitet, brugervenlighed, sikkerhed og ydeevne.

Hos Resmed har vi forpligtet os til at opretholde høje standarder for overholdelse af lovgivning, datasikkerhed og patientfortrolighed. Vi ønsker at være transparente i forhold til, hvordan vi indsamler, opbevarer, bruger og beskytter patientsundhedsdata. Og vi vil gerne forklare, hvorfor patientsundhedsdata er så vigtige for os allesammen.

Sundhedsdata fra det virkelige liv, der er indsamlet fra apparater, er sammen med klinisk forskning de centrale drivkræfter for transformation af sundhedsvæsenet. Og ligesom klinisk forskning er dataene underlagt strenge regler og standarder, som ResMed er stolte af at overholde. For at sørge for, at dine data er sikre, har vi strenge sikkerheds- og fortrolighedsprotokoller og vi overholder relevante regler og uafhængige, førende standarder for certificering. Vi monitorer den virkelige ydeevne for vores apparater og løsninger for at sikre, at de leverer kvalitet, sikkerhed og brugervenlighed. For at fremme fleksibel pleje, gode resultater og positive oplevelser bruger vi digitale teknologier til at drive innovation og udvikle patientbehandlingen hurtigere.

Bedre data, bedre pleje

Hvis vi ser på søvnapnø som eksempel, er det kun 52 % af de mennesker, der påbegynder CPAP-behandling, der stadig benytter den efter tre år1 . Det er dårlige nyheder for de 48 %, der stopper behandlingen: de fik ordineret CPAP, fordi de havde brug for det. Ubehandlet søvnapnø indebærer risiko for alvorlige helbredsproblemer og påvirker dine relationer2, dit energiniveau og dit humør3.

Kan patientsundhedsdata hjælpe flere mennesker med at opretholde deres CPAP-behandling? Svaret er ‘ja’, så længe der er nok personer, der deltager. Data fra én person kan hjælpe lægerne med at yde korrekt pleje til denne person. Data fra titusindvis af mennesker kan hjælpe virksomheder med at fremstille bedre produkter og løsninger, der hæver kvaliteten af plejen for alle.

Ved at indsamle virkelige data fra CPAP-apparater og ventilationsapparater uden livreddende funktion, kan ResMed få indblik i, hvordan folk oplever deres behandling og håndterer deres sygdom. Det betyder, at vi vil være i stand til at lave apparater, der har bedre teknisk ydeevne, brugervenlighed og funktionalitet, hvilket forbedrer patientoplevelsen og hjælper folk med at blive i behandlingen på lang sigt. For dig kan det betyde, at du føler dig gladere og har mere energi til at gøre de ting, du vil.

Dine patientsundhedsdata kan også give dig en bedre kvalitet af din pleje. AirView, ResMeds telemonitoreringsløsning, giver din behandler mulighed for at få adgang til og fortolke helbredsdata fra dit behandlingsapparat, justere dit apparats indstillinger* og fejlsøge på eventuelle problemer. Hvis de opdager et problem, kan de sørge for, at du hurtigt får den rette behandling og støtte.

* Når funktionaliteten er tilgængelig

Hvordan indsamler vi dine patientsundhedsdata i Europa?

Hvor sikre er dine patientsundhedsdata?

Vi har forpligtet os til at sørge for, at dine patientsundhedsdata er sikre, og til at beskytte dine fortrolige oplysninger. Det gør vi på fire måder:

Kryptering af patientdata i hvert trin af processen, fra det øjeblik de overføres fra dit apparat til hostingudbyderen for sundhedsdataene.

Implementering af tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre datasikkerhed til enhver tid.

Vi sikrer os, at nøjagtige juridiske kontrakter er underskrevet, før der overføres eller gives adgang til nogen data.

Brug af en uafhængig review-proces for at sikre, at vores brug af patientdata er korrekt. I 2021 opnåede ResMed dobbelt HDS/ISO 27001-certificering for AirView og myAir for at vise vores forpligtelse i forhold til sikker databehandling og hosting. Disse certificeringsstandarder, som er verificeret af uafhængige kontrollanter, sikrer også, at vores teams og systemer fungerer efter de højeste standarder.

Vi samarbejder med cloud computing- og datacentervirksomheder i verdensklasse, som deler vores høje standarder inden for databeskyttelse, sikkerhed, fortrolighed og adgangskontrol. Det gør os i stand til at udnytte nye digitale teknologier til at målrette løbende forbedringer inden for patientpleje, produktkvalitet og ydeevne og skabe værdi for vores kunder.

I brugervejledningen kan du finde flere oplysninger vedrørende eventuelle advarsler og forholdsregler, der skal tages højde for før og under brugen af produktet.

1. Pépin J-L, Bailly S, Rinder P, Adler D, Szeftel D, Malhotra A, Cistulli PA, Benjafield A, Lavergne F, Josseran A, Tamisier R, Hornus P, on behalf of the medXcloud Group. CPAP Therapy Termination Rates by OSA Phenotype: A French Nationwide Database Analysis. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(5):936. https://doi.org/10.3390/jcm10050936
2. Cho, Wook J., and Jeanne F. Duffy. Sleep, Sleep Disorders, and Sexual Dysfunction. World J Mens Health, 37(3): 261-275.
3. Osman, Amal M., et al. Obstructive Sleep Apnea: Current Perspectives. Nature and Science of Sleep, 2018. 10: 21–34.