Tandskinner

Takket være omfattende klinisk forskning har orale enheder, også kaldet mandibulare repositioneringsenheder (MRD’er), fået anerkendelse i løbet af det sidste årti som en effektiv løsning på snorken samt som et alternativ til CPAP-behandling i tilfælde af mild til moderat obstruktiv søvnapnø (OSA).1,2,3

I disse sidstnævnte tilfælde er den gennemsnitlige sygdomslindring ved MRD-behandling, som indregnes i både AHI-reduktion og overholdelse, 51,1%, hvilket svarer nogenlunde til det, der generelt rapporteres for CPAP (50%).4 Disse resultater passer til hypotesen, at selv om MRD-behandlingen er dårligere end CPAP med hensyn til AHI-reduktion, kan den føre til en lignende justeret AHI og effektivitet på grund af en højere overholdelse.4

Narval CC MRD* har høje overholdelsesprocenter

Hos ResMed har vi gennemført et forsøg på fem år – det største af sin art –blandt 369 brugere, som viste, at regelmæssig brug af ResMeds Narval CC™ MRD førte til, at den høje snorken forsvandt fuldstændigt hos næsten 8 ud af 10 brugere.5 Det reducerede også OSA-niveauer med 50% hos næsten 8 ud af 10 brugere.5

Der er to typer MRD’er på markedet: specialfremstillede som Narval CC og termoplastiske enheder, som patienterne selv skal sætte på. Et sammenlignende forsøg har for nylig vist, at en specialfremstillet oral enhed er dobbelt så effektiv til at reducere snorken som ikke-specialfremstillede, termoplastiske MRD’er3. Den har en højere overholdelsesgrad – 94% i forhold til 69%4 – og der er større sandsynlighed for, at patienterne foretrækker den (82%).4

To typer MRD’er: specialfremstillede og fra lager

Der er to typer MRD’er på markedet: specialfremstillede som Narval CC og termoplastiske, som patienterne selv skal tilpasse. En sammenlignende undersøgelse har for nylig vist, at specialfremstillede orale apparater er dobbelt så effektive til at begrænse snorken som ikke-specialfremstillede, termoplastiske MRD’er3. De har en højere overholdelsesgrad – 94% i forhold til 69%4 – og der er større sandsynlighed for, at patienterne foretrækker dem (82%).4

Referencer:

  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines
  2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European)
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France)
  4. Vanderveken OM. Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6.
  5. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016. Two-year follow-up results.

Mere om snorken

Snorken
Hvis du har problemer med at trække vejret, mens du sover eller er vågen, har du muligvis en mere alvorlig vejrtrækningstilstand, der påvirker dine lunger. Lær mere om vejrtrækningens mekanik samt nogle af de forhold, der muligvis gør det vanskeligt for dig at trække vejret på egen hånd.
Nøglefakta om snorken
Snorken kan have en forstyrrende virkning på dine patienters liv. De er ofte ikke de første, der ved, at de har et problem: det er som regel, den, de deler seng med, der beklager sig.