Søvnforstyrret vejrtrækning (SDB)

Søvnforstyrret vejrtrækning (SDB) er karakteriseret ved unormale åndedrætsmønstre, eller pauser i vejrtrækningen og utilstrækkelig ventilation under søvn.

Nogle af de mest almindelige typer af søvnforstyrret vejrtrækning inkluderer øvre luftvejsresistenssyndrom (UARS) og obstruktiv søvnapnø-hypopnø-syndrom * (OSAHS), også kendt som obstruktiv søvnapnø (OSA).

Hvis din patient har søvnforstyrret vejrtrækning, lider de sandsynligvis af forstyrrende søvn, træthed om dagen og en nedsat livskvalitet. Men de er ikke alene: så mange som én ud af fem voksne har søvnforstyrret vejrtrækning.1

Behandlingsmuligheder for central søvnapnø (CSA)

ResMed hjælper dig med at guide din patient til de bedste og passende OSA-behandlingsmuligheder tilgængelige. Disse inkluderer CPAP, PAP, APAP, bilevel-terapi og oral apparaturterapi.

Grafik-til-hvordan-vejrtækning-fungerar-i-sørvn-relterade-sygdomme

Typer af søvnforstyrret vejrtrækning

ResMed forklarer forskellene mellem tre typer af søvnforstyrret vejrtrækning (SDB): Obstruktiv Søvnapnø (OSA), Central Søvnapnø (CSA) og blandet eller kompleks søvnapnø.

Almindelige symptomer på SDB

Det første tegn på en søvnforstyrrelse er snorken, selvom mange patienter ikke vil identificere det som et tegn på noget mere alvorligt. Der er også andre almindelige symptomer.

Søvnforstyrret vejrtrækning og kronisk sygdomme

Når patienter med SDB som OSA og CSA ikke behandles har de en øget risiko for at udvikle alvorlige kroniske sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Et betydeligt antal patienter med KOL har også SDB.

Behandlingsmuligheder for obstruktiv søvnapnø (OSA)

ResMed hjælper dig med at guide din patient til de bedste og passende OSA-behandlingsmuligheder tilgængelige. Disse inkluderer CPAP, PAP, APAP, bilevel-behandling og oral apparaturbehandling.

Patientoverholdelse og opfølgning

Overholdelse af behandling kan være den største udfordring for patienter med søvnapnø. Komfortabelt udstyr, korrekt udskiftning, opfølgning og uddannelse er afgørende for at hjælpe patienter med at tilpasse sig og blive i behandling.

Screening og diagnose

ResMed giver dig værktøjer til at screene dine patienter for søvnforstyrret vejrtrækning (SDB), anmode om en søvnundersøgelse og få dem diagnosticeret.

Monitoring-treatment-HCP

Overvågning af behandling

ResMeds søvn- og vejrtrækningsenheder sender trådløst patientbehandlingsdata til AirView til fjernovervågning og tilpasning af indstillinger.