Behandlingsmuligheder for central søvnapnø (CSA)

Det kan være en udfordring at behandle patienter med central søvnforstyrret vejrtrækning (SDB). Behandling med kontinuerligt positivt luftvejstryk eller automatisk positivt luftvejstryk (CPAP/APAP) anvendes ofte som den første behandlingsintention, men erfaringen viser, at CPAP/APAP ikke konsekvent kontrollerer apnøer eller forbedrer symptomerne. Som følge heraf bliver patienter, der har fået behandling med CPAP/APAP, ved med at være symptomatiske, og dette øger risikoen for manglende overholdelse og sandsynligheden for, at de får brug for flere ressourcekrævende interventioner.

ASV (adaptiv servo-ventilation)* er altid et passende valg til behandling af de fleste af disse mere komplekse patienter, enten som den første behandlingsintention eller efter et mislykket forsøg med andre PAP-behandlinger.

Adaptiv servo-ventilation: en dokumenteret løsning for central søvnapnø (CSA)

ASV er en form for behandling med positivt luftvejstryk (PAP), som giver automatisk justering af trykstøtte (med automatisk trykstøtte (PS) og eksspiratorisk positivt luftvejstryk (EPAP)). ASV er en hjælp i behandlingen af både obstruktive og centrale respiratoriske hændelser og opretholder tilstrækkelig ventilation som reaktion på patienternes skiftende behov.

Sammenlignet med andre former for PAP-behandling tilbyder ASV betydelige fordele til behandlingen af central SDB*. Dette er blevet påvist i flere kliniske forsøg med mange forskellige patienttyper.

Hvem er egnet til behandling med ASV*?

Enhver patient med ejektionsfraktion i venstre ventrikel (LVEF)>45% er egnet til behandling med ASV. 1,2,3,4 Vi kan bekræfte, at den observerede mortalitetsrisiko ved SERVE-HF forekommer hos patienter med LVEF ≤45%, og at de skadelige effekter af ASV hænger sammen med allerede eksisterende systolisk svækkelse i venstre ventrikel (LV).5

• Reduceret ejektionsfraktion i venstre ventrikel (LVEF) bør udelukkes, før behandlingen med ASV1 påbegyndes. Før ASV anvendes, er det vigtigt at sikre, at LVEF er >45%. Ekkokardiografi anbefales til dette formål.

• Eksperters udsagn1,2,3,4 og sundhedsmyndighederne er enige om, at patienter med LVEF>45% stadig er egnede til ASV, når der er en klinisk begrundelse for at anvende behandlingen. ASV er egnet i disse forskellige situationer1,2,3,4:

– Hjerteinsufficiens med bevaret ejektionsfraktion

– Central søvnapnø (CSA) i forbindelse med langsigtet opioidbehandling uden alveolær hypoventilation

– Idiopathisk CSA eller Cheyne-Stokes respiration

– Kompleks/frembrydende/resistent CSA

– CSA efter iskæmisk slagtilfælde.

• Siden maj 2015 har de franske og tyske sundhedsmyndigheder været enige om at begrænse kontraindikationen for hjerteinsufficiens med reduceret ejektionsfraktion ≤45%.5

Få mere at vide om ResMed-enheden, der bruger ASV-behandling: AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM

Referencer:

* ASV-behandlingen er kontraindiceret til patienter med kronisk, symptomatisk hjerteinsufficiens (NYHA 2-4) med reduceret ejektionsfraktion i venstre ventrikel (LVEF ≤ 45 %) og moderat til svær fremherskende central søvnapnø.

  1. d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1):Epub ahead of print. http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1
  2. Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome? Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81
  3. Aurora RN & al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline: “The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses”. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2016 May 15, 12(5):757-61

4: Randerath W et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016

5: AirCurve 10 CS PaceWave clinical manual July 2015

Mere om søvnforstyrret vejrtrækning

Typer af søvnforstyrret vejrtrækning
ResMed forklarer forskellene mellem tre typer af søvnforstyrret vejrtrækning (SDB): Obstruktiv Søvnapnø (OSA), Central Søvnapnø (CSA) og blandet eller kompleks søvnapnø.
Almindelige symptomer på SDB
Det første tegn på en søvnforstyrrelse er snorken, selvom mange patienter ikke vil identificere det som et tegn på noget mere alvorligt. Der er også andre almindelige symptomer.
Søvnforstyrret vejrtrækning og kronisk sygdomme
Når patienter med SDB som OSA og CSA ikke behandles har de en øget risiko for at udvikle alvorlige kroniske sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Et betydeligt antal patienter med KOL har også SDB.