Alt om søvnundersøgelser

En søvnundersøgelse kan foretages enten i hjemmet eller på afdelingen/klinikken. 

Under en søvnundersøgelse overvåges din patients vejrtrækning, kropsbevægelser og reaktioner i løbet af natten for at se, om han eller hun har en søvnforstyrrelse såsom søvnapnø.

Nedenfor står nogle oplysninger, som du kan give videre til dine patienter om, hvad der sker under en søvnundersøgelse.

På en klinik

På en klinik, et hospital eller et søvnlaboratorium vil det kliniske personale anbringe sensorer på din patients krop for at overvåge vedkommendes søvn.

Sensorerne anbringes:

 

  1. På brystet for at overvåge hjertets aktivitet
  2. Tæt på øjenlågene for at måle øjenbevægelserne, hvilket indikerer, om patienten er i REM- eller non-REMsøvn
  3. På hovedet for at måle elektriske signaler fra hjernen
  4. På benene for at vurdere muskelaktivitet

Patienterne vil også blive udstyret med:

 

  • En næsekanyle for at overvåge vejrtrækningen
  • Et oximeter på fingeren for at registrere iltniveauer
  • Bånd omkring brystet og maven for at måle vejrtrækningen

Med din patients tilladelse kan personalet også anmode om at optage en film af søvnundersøgelsen for at opnå større indsigt i patientens søvnadfærd.

Under denne type undersøgelse skal din patient overnatte på klinikken, så han/hun skal tage alt med, som bruges til den sædvanlige søvnrutine, herunder nattøj og toiletsager.

 

Hjemme

Der er to former for opsætning for en søvnundersøgelse i hjemmet:

 

  1. En opsætning i hjemmet minder om opsætningen på en klinik, et hospital eller et søvnlaboratorium, men med den ekstra komfort og bekvemmelighed, der er ved at være i patientens eget hjem. Til en hjemmeundersøgelse bliver patienten som regel udstyret med færre sensorer end til en undersøgelse, hvor patienten er indlagt, da det især er oplysninger om vejrtrækning, der bliver registreret. Inden den nat, hvor søvnen skal undersøges, vil en søvnspecialist have vist din patient, hvordan han/hun skal sætte sensorerne og monitorerne på, og hvordan registreringsenheden skal bruges om natten. På natten for søvnundersøgelsen skal patienten simpelthen følge en normal aftenrutine og gøre sig klar til at sove, tilslutte alt som vist og starte optagelsen. Om morgenen fjerner patienten alt som vist og returnerer registreringsenheden til klinikken, hospitalet eller søvnlaboratoriet.
  2. En søvnscreeningsundersøgelse kan udføres ved hjælp af ResMeds ApneaLink™ Air, en kompakt, let og brugervenlig søvnundersøgelsesenhed til brug i hjemmet. ApneaLink Air er i stand til at optage fra op til fem informationskanaler, herunder vejrtrækning, puls, iltmætning, nasalt flow og snorken.

Hvad måler søvnundersøgelser?

 

Blandt andet vil søvnundersøgelsen angive, hvor alvorlig din patients tilstand er, og dette klassificeres i henhold til et apnø-/hypopnø-indeks (AHI).

 

AHI måles under søvnundersøgelsen og henviser til antallet af apnøer og hypopnøer, som din patient har i timen (< 5 til 30+).1

 

Foruden patientens AHI vil diagnosen tage højde for patientens iltdesaturation og i tilfælde af OSA, stor søvnighed i dagtimerne.

Så snart du modtager resultaterne af din patients søvnundersøgelse, kan du derefter tale med ham eller hende om tilstanden (hvis den er til stede), dens sværhedsgrad, dens eventuelle sundhedseffekter og behandlingsmuligheder.

Mere om søvnforstyrret vejrtrækning

Screening for obstruktiv søvnapnø (OSA)
Når man ignorerer det, kan obstruktiv søvnapnø blive en risikofaktor. ResMed forklarer, hvordan deres innovative screeningsproces kan hjælpe patienter med at få en korrekt diagnose for deres OSA.
Hjemmesøvnundersøgelse
Patienter kan nu få udført søvnundersøgelser fra deres hjem. ResMed-enheder til hjemmesøvntest tilbyder avancerede funktioner såsom kompatibilitet med AirView-patientstyringsværktøjet.

Reference:

  1. American Academy of Sleep Medicine, Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep, 1999. 22(5): p.667-89.