Hjemmesøvnundersøgelse

En søvnundersøgelse – som også kaldes en respiratorisk polygrafi (PG) – kan nu udføres bekvemt i patientens eget hjem. Under polygrafien overvåges din patients åndedræt, puls, iltmætning, nasalt flow og snorken for at vurdere, om patienten lider af søvnforstyrret vejrtrækning eller søvnapnø. Traditionelle polysomnografier (PSG), som udføres i løbet af natten på specialiserede søvnklinikker, overvåger neural aktivitet (EEG), øjenbevægelser (EOG), muskelaktivitet eller aktivering af knoglemuskler (EMG) og hjerterytme (EKG).

ResMed forsyner dine patienter med et præcist, brugervenligt værktøj til screening af søvnapnø: ApneaLinkTM Air. I et forsøg, der sammenlignede data for 70 forsøgsdeltagere, herunder normale patienter, patienter med obstruktiv søvnapnø (OSA) og patienter med CSR, blev det konstateret, at ApneaLink gav en pålidelig screening, der kunne sammenlignes med en PSG. Automatisk analyse blev sammenlignet med manuel scoring, og resultaterne var følgende:

  • Følsomhed: 87% (75 – 99)
  • Specificitet: 95% (88 – 100)
  • Positivt sandsynlighedsforhold: 17,0
  • Negativt sandsynlighedsforhold: 0,14

På natten for søvntesten anbringer patienten sensorerne på udpegede dele af kroppen for at påbegynde registreringen. Vores ApneaLink Air søvnundersøgelsesenhed til brug i hjemmet registrerer apnøer, hypopnøer, flowbegrænsning, snorken og blodoxygenmætning. Den beregner også sandsynligheden for åndedrætsmønstre ved Cheyne-Stokes respiration (CSR) som en del af registreringen, hvilket giver mulighed for en præcis differentiering mellem obstruktive og centrale apnøer.

Din patients resultater kan derefter analyseres yderligere den næste dag på klinikken, hospitalet eller søvnlaboratoriet. ApneaLink-rapporten giver en detaljeret signalanalyse og strømliner behandlingsprocessen for sundhedsprofessionelle. Resultaterne fra ResMed søvntestenhederne til brug i hjemmet er også kompatible med AirViewTM, en omfattende diagnostisk softwareløsning til søvnfaciliteter.

Søvnundersøgelser i hjemmet kan således udføres problemfrit med vores kompakte, omkostningseffektive, pålidelige undersøgelsesenheder. Få flere oplysninger om følgende løsning:

  • ApneaLink Air: kompakt søvnundersøgelsesenhed til brug i hjemmet

Hos ResMed bestræber vi os på at reducere de samlede medicinske omkostninger og forbedre livskvaliteten, hvilket er grunden til, at vi anbefaler vores søvnundersøgelsesenheder til brug i hjemmet til at diagnosticere søvnforstyrret vejrtrækning.

Online patientscreening med AirView™

Brugt sammen med AirView, ResMeds sikre, skybaserede patientstyringssystem, fører ApneaLink Air screeningen over på den sikre server. Det hjælper til at strømline arbejdsprocesserne og forbedrer samtidig samarbejdet over forskellige lokaliteter og mellem forskellige kliniske brugere.

Få flere oplysninger om vores tilkoblede sundhedsløsninger.

Mere om søvnforstyrret vejrtrækning

Screening for obstruktiv søvnapnø (OSA)
Når man ignorerer det, kan obstruktiv søvnapnø blive en risikofaktor. ResMed forklarer, hvordan deres innovative screeningsproces kan hjælpe patienter med at få en korrekt diagnose for deres OSA.
Alt om søvnundersøgelser
Under en søvnundersøgelse overvåges din patients vejrtrækning for at se, om de har en søvnforstyrrelse såsom søvnapnø. Søvnundersøgelser kan udføres derhjemme eller i en søvnklinik.