Type 2-diabetes

Søvnapnø er almindelig blandt patienter med type 2-diabetes.1 Det er uafhængigt forbundet med insulinresistens, glukoseintolerance og metabolisk syndrom,2-4 og uden behandling kan det føre til dårlige generelle behandlingsresultater.

Trods antallet af type 2-diabetespatienter med søvnforstyrret vejrtrækning (SDB) forbliver det i stor udstrækning udiagnosticeret.

Screen dine patienter for type 2-diabetes og SDB

Som et resultat af akkumuleret forskning anerkender den internationale diabetesforening, International Diabetes Federation, forbindelsen mellem type 2-diabetes og søvnapnø og anbefaler en rutinemæssig screening af OSA-patienter for type 2-diabetes og screening af type 2-diabetespatienter, som udviser symptomer på søvnapnø, for OSA.

Og fordi patienter med søvnapnø og patienter med diabetes har de samme eller lignende komorbiditeter, anbefales det at screene begge veje: Kontroller for søvnapnø hos diabetespatienter, og kontroller for diabetes hos patienter med søvnapnø.5

Brug disse nyttige søvn- og diagnoseressourcer til at få dine patienter screenet for SDB.

Mere om SDB og kroniske sygdomme

Søvnforstyrret vejrtrækning og kronisk sygdomme
Når patienter med SDB som OSA og CSA ikke behandles har de en øget risiko for at udvikle alvorlige kroniske sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Et betydeligt antal patienter med KOL har også SDB.
Hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk
Hvis din patient har søvnforstyrret vejrtrækning (SDB), øges deres risiko for at få forhøjet blodtryk. Find ud af, hvordan behandling af dine patienters vejrtrækningstilstand kan forbedre deres generelle helbred.
Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)
Søvnapnø og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) sameksisterer ofte hos patienter med søvnforstyrret vejrtrækning (SDB). Lær mere om forholdet, der forbinder KOL med søvnapnø.

Referencer:

  1. Einhorn et al. Endocr Pract. 2007
  2. Aronsohn et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010
  3. Punjabi et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002
  4. Coughlin et al. Eur Heart J. 2004
  5. International Diabetes Federation. The IDF consensus statement on sleep apnoea and type 2 diabetes. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2008