Typer af søvnforstyrret vejrtrækning

sleep-apnea

Der er tre typer søvnforstyrret vejrtrækning: obstruktiv søvnapnø (OSA), central søvnapnø (CSA) og blandet eller kompleks søvnapnø. Hver type har sit eget særpræg, som muliggør diagnosticering.

Obstruktiv søvnapnø (OSA)

Obstruktiv søvnapnø (OSA) er den mest almindelige form for søvnforstyrret vejrtrækning (SDB), som påvirker flere end tre ud af ti mænd og næsten en ud af fem kvinder1. Patienter, der lider af OSA, oplever ofte delvis eller komplet kollaps af de øvre luftveje under søvn.

Central søvnapnø (CSA)

Central søvnapnø (CSA) er mindre almindelig end OSA2. Til forskel fra OSA-patienter, der har delvis eller fuld kollaps af de øvre luftveje, som begrænser vejrtrækningen, har patienter med central søvnapnø (CSA) en lidelse i det centrale nervesystem. Det betyder enten, at vejrtrækningscentret i hjernen ikke udløser vejrtrækning, eller at signalet til indånding ikke overføres korrekt til resten af patientens krop.

Blandet søvnapnø

Blandet søvnapnø er en kombination af obstruktiv søvnapnø (OSA) og central søvnapnø (CSA). Mens blandet søvnapnø er mere almindelig end CSA, er den stadig mindre udbredt end OSA3.

Mere om søvnforstyrret vejrtrækning

Behandlingsmuligheder for central søvnapnø (CSA)
ResMed hjælper dig med at guide din patient til de bedste og passende OSA-behandlingsmuligheder tilgængelige. Disse inkluderer CPAP, PAP, APAP, bilevel-terapi og oral apparaturterapi.
Almindelige symptomer på SDB
Det første tegn på en søvnforstyrrelse er snorken, selvom mange patienter ikke vil identificere det som et tegn på noget mere alvorligt. Der er også andre almindelige symptomer.
Søvnforstyrret vejrtrækning og kronisk sygdomme
Når patienter med SDB som OSA og CSA ikke behandles har de en øget risiko for at udvikle alvorlige kroniske sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Et betydeligt antal patienter med KOL har også SDB.

Referencer:

  1. Sleep-disordered breathing affects 34% of men and 17% of women aged between 30-70. Peppard et al. Am J Epidemiol. 2013
  2. Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, Decker PA. Complex sleep apnea syndrome: is it a unique clinical syndrome?. Sleep 2006 Sep;29(9):1203-9. 
  3. Mayo Clinic. “Mayo Clinic Discovers New Type Of Sleep Apnea.” ScienceDaily.