Få det meste ud af ventilationsbehandling til OHS-patienter

Overholdelse af behandlingen er afgørende for patienter, der får noninvasiv ventilation.

iVAPS gør forskellen

En nylig undersøgelse1 har vist, at patienter på en ResMed-ventilator med iVAPS-teknologi har overholdt behandlingen i 60 minutter længere (pr. session) end ved behandling med standard trykstøttemodi (PS).

Patienterne foretrak iVAPS, som til gengæld kunne føre til længere brug af NIV. Undersøgelsen konkluderer, at iVAPS “kan anspore til overholdelse af behandlingen for patienter, som for nylig har tilpasset sig NIV.” 1

Ventilationsresultater kan opnås med mindre trykstøtte

Undersøgelsen i tidsskriftet Respirology Journal angiver, at iVAPS forbedrer blodgasserne lige så effektivt som en standard PS-modus med den ekstra fordel ved generelt lavere trykstøtte. 1

iVAPS justerer automatisk niveauet af trykstøtte for at opfylde det indstillede alveolære mål – og yder dermed højere trykstøtte, når der er behov for det, og mindre, når der ikke er et behov. Denne automatiske respons reducerer de problemer, der er forbundet med indstilling af en langt højere generel trykstøtte, som der kun er behov for på begrænsede tidspunkter i løbet af behandlingen.

iVAPS – letter eksperttitrering

Jaye-undersøgelsen1 tyder på, at iVAPS kan lette nogle af de komplekse og tidskrævende elementer, som er påkrævet til effektiv opsætning af NIV. Resultaterne konkluderer: “iVAPS er lige så effektiv som trykstøtte, der er igangsat af en kvalificeret sundhedsprofessionel til at kontrollere natlig hypoventilation. Det kan gøre anvendelsen af NIV lettere uden omfattende forudgående teamerfaring.”

iVAPS spiller en vigtig rolle i opnåelse af behandlingsresultater for dine patienter – lige fra at hjælpe patienterne i gang på en nem måde, få dem til at acceptere NIV og til at fastholde dem i overholdelse af behandlingen.

Denne avancerede teknologi er intelligent, automatisk og personaliseret, den er udstyret med en intelligent Back-up Rate (iBR) og tilbyder det rigtige valg af høj kvalitet inden for NIV.

*Jaye J, Kelly J, et al. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56, 519s.

Mere om OHS

Behandlingsmuligheder for OHS
Anbefalede behandlingsmuligheder for OHS inkluderer kontrolleret vægttab og non-invasiv ventilation.
Hvad er OHS?
OHS er defineret som kronisk dag hyperkapni hos overvægtige patienter efter at have udelukket andre årsager til hypoventilation.
Hvorfor behandle OHS?
It’s important to recognise OHS in your patients and get them treated.