Hvad er KOL?

KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en gruppe af progressive lungesygdomme, som typisk er kendetegnet ved kronisk bronkitis og emfysem, og som forårsager irreversibel begrænsning af luftstrømmen og inflammation i luftvejene.1

Selv om den mest almindelige årsag til KOL er rygning over lang tid, skyldes en væsentlig del af sygdomsbyrden erhvervsmæssig eksponering for skadelige stoffer og genetiske forhold som medfødt α1-antitrypsinmangel.1

Et globalt problem

KOL er ikke alene et større sundhedsproblem for regeringer og sundhedsorganer, det er også en af de vigtigste medvirkende årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet i mange befolkningsgrupper rundt omkring i verden. Sygdommen forbliver ofte udiagnosticeret, indtil der opstår kroniske symptomer, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at over 65 millioner mennesker på verdensbasis i dette øjeblik lever med moderat til svær KOL.2

KOL påvirker individer og familier og forbindes ofte med tobaksrygning, men 1 ud af 5 patienter, som har fået diagnosen KOL, har aldrig røget.3,4

Af de patienter, som bliver indlagt på hospital med akutte eksacerbationer, bliver tæt på 20% indlagt igen inden for 30 dage,5 og hver indlæggelse lægger en tung byrde på patienterne og deres pårørende.

Et økonomisk problem

Da KOL er den tredje hyppigste dødsårsag på verdensbasis, vurderes det, at sygdommen globalt tager over 3 millioner liv hvert år. Og efterhånden som befolkningen bliver ældre, forventes det, at dette stiger med 30% i løbet af de næste ti år.2

Dette voksende antal patienter skaber store økonomiske byrder. De årlige udgifter for vores sundhedssystem ser allerede nu sådan ud:

 • €38,6 milliarder i Europa1
 • $USD49,9 milliarder i USA1
 • $AUD929 millioner i Australien.6

I betragtning af denne betydelige indvirkning leder hospitaler, forsikringsselskaber, behandlere og patienter alle efter bedre løsninger til den langsigtede pleje og behandling af KOL.

Ved at forstå de problemer, som skyldes KOL, og hvad ResMeds intelligente non-invasive ventilationsløsninger kan gøre, kan du bidrage til at skabe et sundere samfund og reducere udgifterne til sundhedspleje.

KOL i en større sammenhæng

http://f1.media.brightcove.com/4/2750693505001/2750693505001_4561129071001_COPD-Video-1.mp4?playerId=2750693746001&lineupId=&affiliateId=&pubId=2750693505001&videoId=4561132373001

Træk vejret lettere med intelligent NIV

Andre videoer

Træk vejret lettere med intelligent NIV

Læge-undersøger-af-en-kvinndelig-patient-med-KOL-og-holde-op-en-hvid-ramme-foran-patientens-ansigt Video player

Tegn og symptomer på KOL samt diagnose

KOL udvikler sig med tiden, og således afhænger tegn og symptomer på KOL af sygdommens stadie. Almindelige symptomer er blandt andet:

 • Vedvarende hoste
 • Tæthed i brystet og kortåndethed
 • Opspytproduktion
 • Hiven efter vejret
 • Dyspnø

Symptomerne på KOL afspejler dets 2 vigtigste bidragende tilstande:

1.     Kronisk bronkitis er en blivende betændelse i luftvejene, som karakteriseres ved stor spytproduktion og vedvarende hoste.

2.     Emfysem er ødelæggelsen af lungevævet i alveolerne, som forårsager respirationsinsufficiens.

Den kliniske diagnose af KOL tager patientens sygdomshistorie, en objektiv undersøgelse, diagnostiske billedoptagelser og test af lungefunktionen med i betragtning.1

Den mest objektive standard for at vurdere begrænsning af luftstrømmen er spirometri, som omfatter målinger af FEV1 (tvunget eksspiratorisk volumen (forced expiratory volume) på ét sekund) og forholdet mellem FEV/FVC (tvunget eksspiratorisk volumen/tvunget vital kapacitet (forced vital capacity)  – de mest indikative mål for KOL-diagnosen.1

KOL-stadier

Sværhedsgraden af en patients KOL kan forudsiges ved hjælp af det globale initiativ for kronisk obstruktiv lungesygdom (GOLD) index,,som er baseret på patientens lungefunktion.

Andre KOL-indikationer såsom kropsmasse-, obstruktions-, dyspnø- og motionskapacitetsindeks (BODE) kan også anvendes. BODE Index bruger en kombination af patientvurderinger, herunder BMI, FVC, FEV1, en 6-minutters gåafstand og en dyspnøskala.7

KOL-behandling og -følgevirkninger

Læger, som behandler KOL-patienter i hjemmet, har et udvalg af behandlingsmuligheder til rådighed. Disse omfatter forskellige lægemidler, lungerehabilitering og iltbehandling. De kan også overveje at tilføje non-invasiv ventilation for at forbedre patientens livskvalitet og sygdomshåndtering.

Reference:

 1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). “Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2015.” (accessed November 9, 2015) Gold Report
 2. World Health Organization. “Chronic respiratory diseases: Burden of COPD” (accessed November 9, 2015) http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
 3. Lamprecht B et al. COPD in Never Smokers. Chest 2011;139(4):752–763.
 4. Eisner MD et al. An official American Thoracic Society public policy statement: Novel risk factors and the global burden of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182(5):693-718
 5. Jencks SF et al. Rehospitalizations among patients in the Medicare fee-for-service program. New Engl J Med. 2009;360(14):1418-28.
 6. Australian Institute of Health and Welfare. “COPD — chronic obstructive pulmonary disease: About COPD” Aihw.gov.au. (accessed November 9, 2015) http://www.aihw.gov.au/copd/
 7. Celli BR et al. The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2004;350:1005–12.