Rolle for noninvasiv ventilation ved KOL

Som med alle former for mekanisk ventilation understøtter noninvasiv ventilation en patients vejrtrækning. Der er to vigtige mål med dette:

 1. At forbedre blodgassens udskiftning af oxygen (O2) og kuldioxid (CO2) i patientens lunger.
 2. At understøtte anstrengelsen ved vejrtrækningen, når patientens ventilationsmuskler ikke kan gøre dette effektivt.

Noninvasiv ventilation opnår disse to mål uden de uønskede bivirkninger af invasiv ventilation såsom ubehag hos patienten, tab af forsvarsmekanismer i luftvejene og risici for infektion.2

Noninvasiv ventilation letter vejrtrækningen ved at:

 • Yde tryksupport, der opfylder en patients unikke vejrtrækningsbehov, således at anstrengelsen ved vejrtrækningen nedsættes
 • Brug af skinne åbner den øverste luftvej med trykluft
 • Forøgelse af den tidale mængde, der indåndes, med forbedret luftgennemstrømning ind i lungerne
 • Forøgelse af den alveolære ventilation ved at åbne de sammenfaldne alveoli ved hjælp af en skinne
 • Lindring af hyperkapniske symptomer med forbedret udskiftning af blodgas

Kortsigtet noninvasiv ventilation er en veletableret metode til behandling af patienter, som er indlagt med akut forværring af KOL.1,2,3

Dokumentationsmateriale har nu også vist, at når noninvasiv ventilation anvendes til at reducere hyperkapni hos KOL-patienter, som behandles i hjemmet, kan der observeres forbedringer i:

 • De arterielle blodgasniveauer
 • Patientrapporteret livskvalitet  
 • Overlevelsesrater i løbet af en 12-måneders periode.4,5

Sammen repræsenterer disse forbedringer et stærkere argument for at anvende noninvasiv ventilation til behandling af udvalgte KOL-patienter. Enten det anvendes som akut hospitalsbehandling eller til mere langsigtet behandling i hjemmet, har ResMed på grundlag af disse resultater udviklet intelligente noninvasive ventilationsløsninger til at give dine KOL-patienter en bedre behandling.

Få mere at vide om ResMeds noninvasive ventilationsløsninger til KOL.

Noninvasiv ventilation kommer ind i billedet

http://f1.media.brightcove.com/12/2750693505001/2750693505001_4558885354001_1031616r1-COPD-Campaign-Video-2-Glo-Eng.mp4?playerId=2750693746001&lineupId=&affiliateId=&pubId=2750693505001&videoId=4558888734001

NIV til KOL

Andre videoer

NIV til KOL

video-copd-niv-more-promising-future-resmed Video player

Klinisk evidens for noninvasiv ventilation

Referencer:

 1. Rai SP et al. Non-invasive positive pressure ventilation in patients with acute respiratory failure. MJAFI. 2004;60:224–226.

 2. Brochard L et al. Noninvasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 1995;333:817-822.

 3. Kramer N et al. Randomized, prospective trial of non-invasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 1995;151(6):1799-806.

 4. Galli JA et al. Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD, Respir Med. 2014;108(5):722-8.

 5. Duiverman ML et al. Two year home-based nocturnal noninvasive ventilation added to rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 2011;12(1):112.