Behandling af respirationsinsufficiens, som skyldes NMD

Caregiver with NMD ResMed patient

Behandling af en patient med respirationsinsufficiens, som skyldes neuronal migrationsforstyrrelse (NMD), kan bidrage til at lindre nogle af symptomerne på svigtende åndedræt, herunder:

 • natlig hypoventilation (ortopnø, hyperkapni og iltafmætninger), som kan forekomme før udviklingen af daglig hyperkapni1
 • øget generel svækkelse
 • dysfagi
 • dyspnø ved anstrengelse og hvile
 • træthed
 • søvnighed
 • morgenhovedpine
 • vanskeligheder med koncentrationen
 • humørsvingninger

Den ideelle behandling for respirationsinsufficiens hos NMD-patienter er noninvasiv ventilation (NIV).

ResMeds NIV-løsning

Det er vigtigt for ResMed at forbedre livskvaliteten for NMD-patienter ved hjælp af NIV-systemer til brug i hjemmet.

I de senere år er NIV anvendt sammen med et lækagekredsløb og et volumensikringsmål blevet etableret som en meget effektiv metode til at reducere PtcCO2.

ResMeds volumensikringsmodus, iVAPS (intelligent Volume-Assured Pressure Support: intelligent mængdesikret trykstøtte) sikrer ikke alene målmængden, men også alveolær ventilation, ved at kompensere for dødrumsventilation. Dette er særlig vigtigt, fordi patientens tilstand ændrer sig i løbet af natten, som f.eks. når det respiratoriske drev forringes under søvn med hurtige øjenbevægelser (REM), eller når patienten vender sig om på ryggen.

Nogle ResMed-ventilatorer indeholder også NIV+-triggerteknologi, der er så følsom, at den kan opfange selv det svageste åndedræt og dermed sætter respiratoren i gang med at levere det næste åndedræt til patienten, således at vejrtrækningen ikke forsinkes.

iVAPS er tilgængelig i følgende ResMed-enheder, som bruges til at behandle luftvejssygdomme, der forbindes med NMD:

Særlige overvejelser

Ventilationsafhængigheden vil sandsynligvis stige med tiden ved progressiv NMD. Som følge heraf kan der også blive behov for at ændre ventilatorens indstillinger.

 • ResMeds udvalg af ventilatorer er beregnet både til patienter, som ikke er afhængige, og til patienter, som er afhængige af ventilation. For ekstra alsidighed tilbyder ResMed-respiratorer både noninvasive og invasive valgmuligheder.
 • ResMeds avancerede kapacitet til indsamling af data (enheds- og kortdataoplagring med høj opløsningsflow og trykdata, procentdel af spontane vejrtrækninger, AHI, mængder, åndedrætsfrekvens, synkroniseringsdetaljer, SpO2-overvågning) og ResScanTM-software gør det muligt for behandlerne at have detaljerede data til problemløsning og til overvågning af patientens fremskridt.

Neuromuskulære patienter kan også have obstruktiv søvnapnø (OSA).

Hvis OSA er til stede, skal EPAP titreres til at overvinde kollaps i de øvre luftveje.

 • AHI-data vist på Stellar Info-skærmen eller via ResScan vil hjælpe med at identificere behovet for justering af EPAP.
 • Flow data i høj opløsning kan hjælpe til at titrere EPAP og identificere PEEPi.

Det er vigtigt at fastholde pålidelig udløsning af åndedrættet og cyklussynkronisering mellem patienten og enheden.

VSync-lækagestyringsalgoritmen fungerer synkroniseret med TiControl-funktionen. VSync overvåger og kompenserer for lækager ved kontinuerligt og automatisk at justere baseline-flowet, mens TiControl sikrer en minimal og maksimal insspirationstid .
Justering af udløsning og cyklus kan også hjælpe med synkroniseringen.

Ventilatorisk tilbehør såsom mundventilation med et mundstykke forbundet til en støtte på en kørestol kan være en hjælp.

Adskillige af ResMeds ventilatorer kan bruges sammen med et mundstykke.

Sekretionsudskillelse ved hjælp af NIV-teknikker.2

Stjerneventilatorer gør det muligt for behandlerne at indstille to programmer, hvoraf en kan indstilles til at understøtte sekretionsudskillelsesteknikkerne.

Batteri-backup giver patienterne ekstra bevægelighed.

Stjerneventilatorerne har interne batterier.

Alle ResMed-enheder er kompatible med ResMeds kraftanlæg II, et eksternt batteri, der leverer op til 8* timers supplerende strøm eller 16* timer, hvis to batterier er forbundne med hinanden.

*8 timer pr. batteri i PAC-modus ved EPAP 5 cmH2O, IPAP 15 cmH2O og 20 bpm (to batterier kan forbindes samtidig)

Under alle faser i ventilationen er det afgørende at overvåge patienten og dennes fremskridt.

ResMeds avancerede datastyringsløsninger (enhed og lagring af kortdata med flow i høj opløsning og trykdata, anvendelsestimer, volumener, procentdel af spontane vejrtrækninger, åndedrætsfrekvens, AHI, SpO2 og synkroniseringsdetaljer) herunder ResScan-software gør det muligt for behandlerne at have detaljerede data til problemløsning og overvågning af patientens fremskridt efter behov. Nogle ResMed-ventilatorer såsom Stellar eller Astral kan fremvise  live data (som f.eks. flow og trykkurver) foruden opsummering af data om selve enheden.

Behandlingsovervågning i realtid giver mulighed for titrering af patienten, optimal opfølgning og justering af indstillingerne under sygdomsprogression.3

Mere om NMD

Få det meste ud af ventilationsbehandling til NMD-patienter
Sådan får du mest muligt ud af ventilationsbehandling til NMD-patienter.
Hvad er neuromuskulær sygdom (NMD)?
Neuromuscular disease (NMD) is a broad term that encompasses many diseases and ailments that impair muscle function, either directly via intrinsic muscle pathology, or indirectly via nerve pathology.
Patientens følgevirkninger
Learn about the positive outcomes for OHS patients being treated with NIV.

Referencer:

 1. Ward SA, Chatwin M, Heather S, Simonds AK. Randomised controlled trial of non-invasive ventilation (NIV) for nocturnal hypoventilation in neuromuscular and chest wall disease patients with daytime normocapnia. Thorax 2005; 60:1019–1024.
 2. C Senent et al. A comparision of assisted cough techniques in stable patients with severe respiratory insufficiency due to amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis. 2011; 12:26–32.
 3. Janssens JP, Borel JC, et al. Nocturnal monitoring of home noninvasive ventilation: The contribution of simple tools such as pulse oximetry, capnography, built-in ventilator software and autonomic markers of sleep fragmentation. Thorax 2011; 66:438–445.