Få det meste ud af ventilationsbehandling til NMD-patienter

ResMed machine for NMD treatment

 

Overholdelse af behandlingen er afgørende for patienter, der får noninvasiv ventilation.

iVAPS gør forskellen

En nylig undersøgelse1 har vist, at patienter på en ResMed-respirator med iVAPS-teknologi har overholdt behandlingen i 60 minutter længere (pr. session) end ved behandling med standard trykstøttemodi (PS).

Patienterne foretrak iVAPS, hvilket på længere sigt kunne føre til længere brug af NIV. Undersøgelsen konkluderer, at iVAPS “kan tilskynde overholdelse af behandlingen for patienter, som for nylig har tilpasset sig NIV.”1

Ventilationsresultater kan opnås med mindre trykstøtte

Undersøgelsen i tidsskriftet Respirology Journal tyder på, at iVAPS forbedrer blodgasser lige så effektivt som en standard PS-modus med den ekstra fordel ved generelt lavere trykstøtte.1

iVAPS justerer automatisk trykstøtteniveauet med henblik på at nå det indstillede alveolære mål – således at der ydes højere trykstøtte, når der er behov for det, og mindre, når der ikke er et behov. Denne automatiske respons reducerer de problemer, der er forbundet med indstilling af en langt højere generel trykstøtte, som kun er nødvendig på begrænsede tidspunkter i løbet af behandlingen.

iVAPS – letter eksperttitrering

Jaye-undersøgelsen1 tyder på, at iVAPS kan lette nogle af de komplicerede og tidskrævende elementer, som er påkrævet til effektiv opsætning af NIV. Resultaterne konkluderer: “iVAPS er lige så effektiv som trykstøtte, der er igangsat af en kvalificeret sundhedsprofessionel til at kontrollere natlig hypoventilation. Det kan gøre anvendelsen af NIV lettere uden omfattende foregående teamerfaring.”

iVAPS spiller en vigtig rolle i opnåelse af behandlingsresultater for dine patienter – lige fra at hjælpe patienterne i gang på en nem måde, få dem til at acceptere NIV og endelig til at fastholde deres overholdelse af behandlingen.

Denne avancerede teknologi er intelligent, automatisk og personaliseret, den er udstyret med en intelligent Back-up Rate (iBR) og tilbyder det rigtige valg af høj kvalitet inden for NIV.

Mere om NMD

Behandling af respirationsinsufficiens, som skyldes NMD
Behandling af en patient med respirationsinsufficiens forårsaget af NMD kan hjælpe med at lindre nogle af symptomerne på dårlig respiration.
Hvad er neuromuskulær sygdom (NMD)?
Neuromuscular disease (NMD) is a broad term that encompasses many diseases and ailments that impair muscle function, either directly via intrinsic muscle pathology, or indirectly via nerve pathology.

Reference/

  1. Kelly, JL et al. Randomized trial of ‘intelligent’ autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes. Respirology. 2014 May;19(4):596-603.