Oxygenbehandling

Hvad er oxygenbehandling, og hvem er det til?

Oxygenbehandling er en behandling, hvor supplerende oxygen administreres til patienterne ved hjælp af et næsekateter, en ansigtsmaske eller en slange. Behandlingen ordineres for at forbedre forsyningen af oxygen til kroppen, således at de normale oxygenniveauer i det arterielle blod opretholdes.

Hos raske individer absorberes oxygenet tilstrækkeligt af lungerne fra almindelig luft, men visse sygdomme og lidelser kan forhindre nogle mennesker i at absorbere tilstrækkeligt. Disse lidelser er blandt andet:

 • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
 • lungebetændelse
 • astma
 • hjerteinsufficiens i sent stadium
 • cystisk fibrose
 • andre luftvejssygdomme

En sundhedsfagligt uddannet person vil afgøre, om en patient har brug for supplerende oxygen ved at måle oxygenniveauerne i blodet ved hjælp af oximetri, en noninvasiv metode, der bruger transmitteret lys, eller ved hjælp af en arteriel blodprøve.

Hvad er målene med oxygenbehandling?

Det primære mål med supplerende oxygen er at opretholde perifer kapillær iltmætning eller SpO2-niveauer, som normalt varierer mellem 95 ­– 100%, således at patienternes kroppe kan fungere ordentligt.

Oxygenbehandling hjælper også på følgende måder:

 • lindrer hypoxæmi (lave oxygenniveauer i blodet)
 • opretholder tilstrækkelig iltning af vitale væv og organer
 • nedsætter anstrengelsen ved at trække vejret

Hvordan leveres oxygen?

Hvis en patients oxygenniveauer skønnes at være lave, ordineres der supplerende oxygen, som leveres gennem tre typer enheder:

 • transportable oxygenkoncentratorer
 • komprimerede eller flydende oxygencylindre
 • stationære oxygenkoncentratorer

Alle disse oxygenenheder hjælper patienterne med at trække vejret ved at levere oxygen i større koncentrationer end atmosfærisk luft, som typisk er 21%. Behandleren vil give råd om, hvor meget oxygen der er brug for, og om den passende strømningshastighed, som den leveres til.

I de fleste tilfælde leveres oxygen gennem en næsekanyle, der består af to plastrør, som passer ind i næseborene. I nogle tilfælde kan en helmaske eller trakealtuber også bruges om nødvendigt.

Efter at have påbegyndt oxygenbehandlingen bør patienterne gå til regelmæssig kontrol for at sikre, at de får oxygen på den rigtige måde.

Få mere at vide om vores transportable oxygenkoncentrator, LifeChoice Activox 4L.