Få det meste ud af behandlingen

resMed product for Restrictive lung disease

Overholdelse af behandlingen er afgørende for patienter, der får noninvasiv ventilation.

iVAPS gør forskellen

En nylig undersøgelse1 har vist, at patienter på en ResMed-respirator med iVAPS-teknologi har overholdt behandlingen i 60 minutter længere (pr. session) end ved behandling med standard trykstøttemodi (PS).

Patienterne foretrak iVAPS, som til gengæld kunne føre til længere anvendelse af NIV. Undersøgelsen konkluderer, at iVAPS “kan anspore til overholdelse af behandlingen for patienter, som for nylig har tilpasset sig NIV.” 1

Ventilationsresultater kan opnås med mindre trykstøtte

Undersøgelsen i tidsskriftet Respirology Journal viser, at iVAPS forbedrer blodgasserne lige så effektivt som en standard PS-modus, med den ekstra fordel ved generelt lavere trykstøtte. 1

iVAPS justerer automatisk niveauet af trykstøtte for at opfylde det indstillede alveolære mål – og giver dermed højere trykstøtte, når der er behov for det, og mindre, når der ikke er et behov. Denne automatiske respons reducerer de problemer, der forbindes med indstilling af en langt højere generel trykstøtte, som kun er påkrævet på begrænsede tidspunkter under behandlingen.

iVAPS–gør det nemt at gennemføre eksperttitrering

Jaye-undersøgelsen1 tyder på, at iVAPS kunne lette nogle af de komplekse og tidskrævende elementer, der er påkrævet til en effektiv opsætning af NIV. Resultaterne konkluderer: “iVAPS er lige så effektiv som trykstøtte igangsat af en kvalificeret sundhedsprofessionel person til kontrol af natlig hypoventilation. Det kan lette anvendelsen af NIV uden omfattende forudgående teamerfaring.”

iVAPS spiller en vigtig rolle i opnåelse af behandlingsresultater for dine patienter – lige fra at hjælpe patienterne i gang på en nem måde og få dem til at acceptere NIV til at fastholde dem i behandlingen.

Denne avancerede teknologi er intelligent, automatisk og personaliseret, den er udstyret med en intelligent Back-up Rate (iBR) og tilbyder det rigtige valg af høj kvalitet inden for NIV.

Læs mere om iVAPS.

Mere om restriktiv lungesygdom

Hvad er restriktiv lungesygdom?
Restriktiv lungesygdom henviser til en gruppe af thoraxdeformiteter, der resulterer i ineffektiv kobling mellem åndedrætsmusklerne og brystkassen.
Restriktiv lungesygdom
Lær mere om restriktiv lungesygdom: ResMeds behandlingsløsning og dokumenterede patientresultater.
Behandlingsmuligheder for RLD
Restriktiv lungesygdom er en gruppe af thoraxdeformiteter, der resulterer i ineffektiv kobling mellem åndedrætsmusklerne og brystkassen.

Reference:

  1. Kelly, JL et al. Randomized trial of ‘intelligent’ autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes. Respirology. 2014 May;19(4):596-603.