Forskning i NIV til hjemmebrug hos KOL-patienter | ResMed

Forskning i NIV til hjemmebrug hos KOL-patienter

Læs om de vigtigste resultater fra den seneste forskning og hvad denne viden betyder for valg af behandlingsløsninger og patienter.

Hvad er de dokumenterede fordele ved NIV-behandling i hjemmet for KOL-patienter? 

HOT-HMV studiet
hot-hmv-study-graph

HOT-HMV-studiet1 viser et fald på 51% i risikoen for genindlæggelse eller dødsfald hos hyperkapniske KOL-patienter, der behandles i hjemmet med non-invasiv ventilation og iltbehandling.

De vigtigste resultater fra HOT-HMV

mortality-death-hospital-icon

Nedsat risiko for genindlæggelse eller dødsfald på 51 %

one-out-of-6-patients

Der skal behandles 6 patienter for at undgå én genindlæggelse eller ét dødsfald på 12 måneder.

hospital-readmission-icon

74% fald i risikoen for genindlæggelse i de første 28 dage

lung-exacerbation-icon

Eksacerbationsfrekvensen blev reduceret med 34 %

Icon-HMV 5

Ventilation med højt tryk gav en effektiv reduktion af CO2-niveauet, og behandlingen blev tolereret godt*

Omkostningseffektivet med HOT-HMV-behandling

Som følge af resultaterne af HOT-HMV-studiet1 blev der foretaget en sundhedsøkonomisk analyse for at vurdere, hvor omkostningseffektiv HOT-HMV er sammenlignet med HOT alene blandt KOL-patienter i Storbritannien, der lider af vedvarende hyperkapni efter en livstruende eksacerbation.2

Analysen indikerer, at sandsynligheden for, at HOT-HMV er omkostningseffektiv ligger på 62 %, baseret på en betalingsparathed på GBP 30.000.

Köhnlein studiet

mortality-reduction-icon

Et fald i dødeligheden på 76 % over 1 år med NIV3

Dette randomiserede, kontrollerede undersøgelse viste en væsentlig forbedring i overlevelse hos stabile hyperkapniske KOL-patienter, der modtog effektiv NIV-behandling.

quality-of-life-icon

Forbedret livskvalitet3

Ved hjælp af St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) viste studiet desuden, at patienter, der blev behandlet med NIV, rapporterede en væsentlig forbedring af deres livskvalitet

Hvem og hvornår: udvælgelse af patienter til hjemme-NIV

Patienter, der er ved at komme sig efter akut respirationssvigt i forbindelse med en KOL-eksacerbation, bør vurderes 2-4 uger efter udredelse af respirationsacidose, og patienter med vedvarende hyperkapni bør modtage NIV-behandling i hjemmet.1

Stabile KOL-patienter med kronisk hyperkapnisk respirationssvigt har også fordel af hjemme-NIV.3

Forskelle i tidspunktet for opstart af NIV i hjemmet kan forklare variationer i resultaterne mellem studierne.1,4

Flowdiagrammet viser patientudvælgelse til NIV-behandling i hjemmet på grundlag kliniske forsøgsdata1,3

patient-selection-noninvasive-ventilation-COPD

GOLD-retningslinjer

Ifølge Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)-retningslinjerne, kan NIV-behandling i hjemmet forbedre den genindlæggelsesfri overlevelse hos udvalgte patienter, der fornylig har været indlagt på hospitalet. Det gælder især patienter med udtalt vedvarende hyperkapni i dagtimerne (PaCO2 ≥52 mmHg’, evidensniveau = B).5

ERS-retningslinjer

Et tværfagligt ERS Task Force-udvalg har offentliggjort evidensbaserede anbefalinger for den kliniske anvendelse af langsigtet hjemme-NIV hos kroniske hyperkapniske KOL-patienter:6

 • Brug af langsigtet hjemme-NIV ved stabil hyperkapnisk KOL;
 • Brug af langsigtet hjemme-NIV hos KOL-patient efter en KOL-eksacerbation, der kræver akut NIV;
 • Brug af NIV-indstillinger rettet mod en reduktion af kuldioxid;
 • Brug af fast tryk som førstevalgs ventilatortilstand.

Behandling af KOL-patienter med hjemme-NIV: best practise

Et af de primære formål med NIV-behandling i hjemmet bør være at korrigere høje kuldioxidniveauer i det arterielle blod.7

Kliniske forsøgsdata viser, at et højere inspiratorisk tryk med henblik på at reducere et forhøjet kuldioxidniveau bidrager til en vellykket NIV-behandling i hjemmet.1,3

Højintensiv NIV har tilsyneladende ikke nogen negativ effekt på parametrene compliance, søvnkvalitet eller livskvalitet.8

Patientmonitorering

 

Monitorering af patienterne kan lettes ved hjælp af telemedicinteknologi, der leverer ventilationsdata, patientventilator-asynkroni, transkutane iltmålinger og andre relevante parametre. Det er afgørende at monitorere patienter nøje, der lige er startet på højintensiv NIV-behandling.

[Webinar] Hjemme-NIV ved stabil KOL: HVORDAN og HVORFOR?

ResMed-KOL-patient-ventilation-noninvasiv-hjemme mobile

Professor Windisch bruger eksempler fra sine mere end 20 års erfaring til at undersøge, hvordan behandlingen har udviklet sig fra de tidlige negative studier med ventilation med lavintensivt tryk til nutidens evidensbaserede tilgang til NIV, der har til formål at reducere CO2 maksimalt med den korrekte patientudvælgelse for at forbedre overlevelse og livskvalitet hos patienter med stabil hyperkapnisk KOL.

Referencer:

*Som det fremgår af 3 og 6 måneder-resultaterne for livskvalitet og compliance

  1. Murphy P et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial, JAMA. Published online May 21, 2017. doi:10.1001/jama.2017.4451.
  2. Murphy PB et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United Kingdom (UK). American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2018;197:A2517.
  3. Köhnlein T, et al., Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
 1. Struik FM, et al. Nocturnal non-invasive ventilation in COPD patients with prolonged hypercapnia after ventilatory support for acute respiratory failure: a randomised, controlled, parallel-group study. Thorax 2014;69:826-34.
 2. Vogelmeier DF, et al. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of COPD. Am J Respir Crit Care Med 2017;195:557-82.
 3. Ergan B, Oczkowski S, Rochwerg B, et al. European Respiratory Society Guideline on Long-term Home Non-Invasive Ventilation for Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eur Respir J 2019; in press (https://doi.org/10.1183/13993003.01003-2019).
 4. Nocturnal non-invasive positive pressure ventilation for COPD. Windisch W et al. Expert Rev Respir Med. 2015 Jun; 9(3):295-308.
 5. Dreher M, et al. Noninvasive ventilation in COPD: impact of inspiratory pressure levels on sleep quality. Chest 2011;140:939-45.