FACE studie | ASV-forskning | ResMed

FACE studiet

face-study-ResMed

FACE studiet er en fransk og belgisk prospektiv, multicenter, observationskohorte, der leverer langtidsdata om morbiditet og mortalitet hos patienter med hjertesvigt (både HFrEF og HFpEF), der modtager ASV-behandling. Indtil videre er over 400 patienter blevet inkluderet på 30 centre. Siden maj 2015 har rekrutteringen været begrænset til patienter, med HFpEF med et mål på 300 kroniske HFpEF-patienter.

Foreløbige dataresultater

FACE-study-interim-data-resmed

Foreløbige data fra FACE-kohorten synes at bekræfte disse resultater1 og give nogle positive oplysninger om HFpEF: 

  • Den kohorte i FACE havde til formål at levere data fra den virkelige verden om prognosen for HF-patienter med CSA, der behandles med ASV. Denne foreløbige analyse giver nogle langsigtede sygeligheds- og dødelighedsdata for 391 HF-patienter (HFrEF, HFmrEF eller HFpEF), der er berettiget til ASV-behandling, og som er fulgt igennem 2 år.
  • Svær hypoksæmi (høj T90) under søvn er en stærk uafhængig risikofaktor for dødelighed hos HF-patienter (HR=12).
  • ASV-behandling var forbundet med en bedre prognose hos CHF-patienter med svær natlig hypoksæmi eller ikke-iskæmisk ætiologi, især i undergrupper med mellemsvær eller bevaret LVEF, men ikke med reduceret LVEF.

Mere om SDB-forskning

Stadig flere kliniske forskningsforsøg påviser effektiviteten og den høje compliance-grad ved valg af tandskinner til behandling af obstruktiv søvnapnø og snorken.

Læs mere

Forbedret compliance, større effektivitet, bedre behandlingskvalitet – her finder du noget af den seneste forskning, der dokumenterer disse resultater.

Læs mere

Referencer:

  1. R Tamisier et al: Late Breaking Abstract – Morbidity and mortality of chronic heart failure (CHF) patients with central sleep apnoea (CSA) treated by adaptive servoventilation (ASV): Interim results of FACE cohort study_Update. ERJ September 2017 Supplement.