Søvnapnø og digitale sundhedsløsninger | ResMed

Søvnapnø og digitale sundhedsløsninger

Patientinddragelse ved hjælp af ny teknologi til at forbedre overholdelsen af positiv luftvejstrykbehandling.

Malhotra A, et al. CHEST 2017.

Studiet: Et observationsstudie med over 128.000 deltagende søvnapnø-patienter, hvis behandlingsapparater muliggjorde fjernmonitorering af behandlingen gennem patienternes læge eller patienterne selv, dette via myAirTM, ResMeds adfærdsbaserede og patientengagerende app til webbrug og iPhone®.

Resultater: Studiet blev præsenteret på 2016 CHEST kongressen med deltagere fra American College of Chest Physicians. ResMeds resultater dokumenterede, at søvnapnø-patienterne gennem brug af af et digitalt og patientrettet redskab til selvmonitorering af PAP-behandlingen øgede sandsynligheden for at overholde og forsætte behandlingen betydeligt.

 • Flere end 87% af patienterne som brugte ResMed myAir™ og blev monitoreret gennem ResMed ResMed AirView™ fortsatte den ordinerede behandling i over 90 dage.1
 • Patienter som ikke selv brugte myAir, men som blev monitoreret gennem AirView af deres læge, forbedrede også deres compliance-niveau: I stedet for det forventede gennemsnitlige compliance-niveau uden monitorering på 50%, nåede tallet her op på 70%. – baseline fra litteratur.1,2

myair-airview-ingen-overvaagning-ResMed
“Dette nye studie viser, at digitale redskaber til selvmonitorering både formår at engagere patienterne samt højne deres compliance og overholdelse af behandlingen. Omend vi i studiet fokuserede på PAP-brugere, formoder vi at disse resultater også gælder for patienter i al almindelighed: brugen af online redskaber kan generelt medvirke til at få patienterne til at overholde den foreskrevne behandling.”

Affairs Adam Benjafield, PhD – ResMed Vice President Medical Affairs

Styrkelse af søvnapnø-patienten.

PwC, 2016.

Studiet: Anonyme anvendelsesdata fra over 23.000 patienter fra Tyskland, Storbritannien og Irland vedrørende deres CPAP- eller APAP-behandling for søvnapnø blev analyseret i en periode på 3 måneder.2 Patienterne blev behandlet af søvnlæger og plejepersonale og blev alle monitoreret via fjernmonitorering af deres sygeplejerske eller læge. Over 1.800 af disse patienter havde også en brugerkonto hos myAir, Resmeds digitale selvmonitoreringsprogram.

Resultater: Ifølge PwCs forskning anvendte patientgruppen med adgang til online monitoreringsredskaber ligeledes deres behandlingsapparater længere tid per nat.

 • Patienter som anvender myAir™ bruger i gennemsnit deres behandlingsapparat 46 minutter mere pr. nat end andre patienter.2
 • Den gennemsnitlige overholdelse af CPAP-behandlingen blandt nye patienter i den første behandlingsuge ligger på 76% for patienter med adgang til myAir™ sammenlignet med 71% for patienter uden.3

“Inden for de seneste år har introduktionen af fjernmonitorering givet søvnlæger og hjemmeplejere et nyttigt redskab til at hjælpe patienterne godt i gang med CPAP-behandlingen. Med myAir har fjernmonitorering nået et helt nyt niveau, og med denne forskning får vi nu bekræftet, at patienterne som bruger myAir udviser markant bedre compliance end andre patienter.”

Christian Käfling, PwC

46min-med-myair-resmed

 

Et telehealth-program til CPAP-adherence reducerer arbejdskraft og giver lignende adherens og effekt sammenlignet med standardpleje.

Munafo D, et al. Sleep Breath 2016.

Studiet: Evaluering af effektiviteten og kravene til oplæring i forbindelse med brugen af et webbaseret, automatiseret telemedicinsk kommunikationsprogram sammenlignet med standardpleje hos ny-diagnosticerede OSA-patienter.

Resultater: Telemedicinske programmer kan nedsætte behovet for oplæring under samtidig behandlingsoverholdelse.

Oplæringsbehovet per patient blev markant reduceret fra 58,3 minutter for patientgruppen som modtog standardpleje, over for 23,9 minutter for gruppen med adgang til et telemedicinsk patientprogram. Størstedelen af patienterne i denne gruppe angav, at den nye behandlingstilgang levede op til eller oversteg deres forventninger.

Telemedicinbaseret proaktiv patienthåndtering under positiv luftvejstrykbehandling.

Holger Woehrle, et al. Somnologie, January 2017.
Resultater fra ResMed Germany Healthcare, en tysk udbyder af hjemmepleje

Studiet: I dette studie blev data fra en stor tysk udbyder af hjemmepleje brugt til at undersøge effekten af et proaktivt patientstyringsprogram, dette i kombination med fjernadgang til PAP-behandlingsdata vedrørende behandlingscompliance, som så blev sammenlignet med standardpleje. I den proaktive tilgang blev der anvendt data fra AirView. Patienter som var i gang med at modtage deres første PAP-behandling blev sat sammen og analyseret i matchede par, med 3.401 patienter i hver gruppe.

Resultater: Sammenlignet med standard PAP-behandling resulterede den telemedicinske og proaktive styringsstrategi i en lavere frafaldsrate på lang sigt.

 • I patienternes første år med PAP-behandling var den overordnede frafaldsrate markant lavere (5,4% vs 11,0%; p < 0,001) og tidsperioden frem til frafaldet var betydeligt længere (348 ∓ 58 over for 337 ∓ 76 dage; p < 0,05) i den proaktive over for standardgruppen.
 • Cox proportional hazard-analysen viste en markant reduceret risiko for PAP-behandlingsfrafald i den proaktive gruppe over for gruppen som modtog standardpleje (hazard ratio 0,48, 95% confidence interval 0,4–0,57).
 • Resultaterne var konsistente i subanalyser i henhold til køn, apparattype og forsikringsstatus og hos patienter ≥40 år. I subgruppen med patienter på under 40 år var risikoen for PAP-behandlingsfrafald dog enslydende i både den proaktive gruppe og standardgruppen.

Retrospektiv beskrivende undersøgelse af CPAP-adherens i forbindelse med brug af ResMed myAir-applikationen.

S Lynch, et al. ResMed Science Center, ResMed Ltd, Sydney, Australien, 2015.

Studiet: Et ResMed retrospektivt deskriptivt forsøg af myAir anvendelsesdata indsamlet fra 2.343 anonymiserede patientjournaler.

Resultater: ResMeds myAir digitale selvmonitoreringsprogram blev kædet sammen med større CPAP-compliance.

 • Forskerne fandt ud af, at 83,9% af de PAP-patienter som modtog standardbehandling og anvendte ResMeds patientapp myAir, inden for de første 90 dage af deres behandling opnåede compliance i henhold til sundhedsforsikringen Medicares krav.
 • Ligeså imponerende er det, at 75,4% af brugerne opnåede compliance inden for 30 dage, med en mediantid på 23 dage i forhold til at opnå compliance i henhold til Medicares krav.

Yderligere læsestof

 • Pépin DR et al. Educational, supportive and behavioural interventions to improve usage of contin- uous positive airway pressure machines in adults with obstructive sleep apnoea. Co- chrane Publication, 2014.
 • Konikkara J, et al. Early recognition of obstructive sleep apnea in patients hospitalized with COPD exacerbation is associated with reduced readmission. Hospital Practice, 2016. 
 • Kuna ST, et al. Web-Based Access to Positive Airway Pressure Usage with or without an Initial Financial Incentive Improves Treatment Use in Patients with Obstructive Sleep Apnea. Sleep, 2015.

Mere forskning inden for søvnforstyrret vejrtrækning

Stadig flere kliniske forskningsforsøg påviser effektiviteten og den høje compliance-grad ved valg af tandskinner til behandling af obstruktiv søvnapnø og snorken.

Læs mere

Studiet FACE leverer langtidsdata om morbiditet og mortalitet hos patienter med hjertesvigt (både HFrEF og HFpEF), der modtager ASV-behandling.

Læs mere

Støtte til forsker initieret forskning

ResMed tror på behovet for at støtte etisk, uafhængig klinisk forskning udført af kvalificerede tredjepartsforskere.

Referencer:

*ASV-behandling er kontraindiceret hos patienter med kronisk, symptomatisk hjertesvigt (NYHA 2-4) med reduceret venstre ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF ≤ 45 %) og moderat til svær dominerende central søvnapnø.

 1. Crocker M et al. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest, 2016.
 2. Allen KY et al. The Clinician’s Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care, 2009.
 3. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better. 2016.