Luftvejssygdomme og behandlingsmuligheder | ResMed

Luftvejssygdomme og behandlingsmuligheder

Formålet med mekanisk ventilation er følgende:

  • at forbedre udvekslingen af hhv. ilt og kuldioxid mellem patientens blod og luften i patientens lunger.
  • at understøtte patientens respirationsarbejde1, når patientens egen fysiologi svigter.

ResMed tilbyder et bredt udvalg af behandlingsmuligheder inden for mekanisk ventilation, herunder både invasive og non-invasive løsninger. Dermed kan vi opfylde vidt forskelligartede patient- og plejebehov.

Få mere at vide om behandlingsmulighederne i forbindelse med luftvejssygdomme

Læs om non-invasiv ventilation (NIV) og invasiv ventilation (IV), og hvordan disse løsninger kan understøtte patienter med respirationsinsufficiens.

Læs mere om kliniske studier og non-invasive (NIV) løsninger i hjemmet til afhjælpning af KOL.

ResMeds invasive og non-invasive respirationsapparater

ResMed tilbyder en række produkter til brug på hospitalet eller i hjemmet.

Personlig non-invasiv ventilation til ikke-afhængige patienter med KOL og anden respirationsinsufficiens.

Læs mere

Bærbar non-invasiv ventilation med invasiv kapacitet, til ikke-afhængige patienter med progressiv sygdom eller ændrede behov.

Læs mere

Alsidig invasiv og non-invasiv ventilation målrettet mindre afhængige til fuldstændig afhængige patienter, der har brug for akut og/eller langsigtet behandling.

Læs mere

Referencer:

    1.International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000