Luftvejssygdomme og behandlingsmuligheder

Formålet med mekanisk ventilation er følgende:

  • at forbedre udvekslingen af hhv. ilt og kuldioxid mellem patientens blod og luften i patientens lunger.
  • at understøtte patientens respirationsarbejde1, når patientens egen fysiologi svigter.

ResMed tilbyder et bredt udvalg af behandlingsmuligheder inden for mekanisk ventilation, herunder både invasive og non-invasive løsninger. Dermed kan vi opfylde vidt forskelligartede patient- og plejebehov.

Referencer:

    1.International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000