KOL

Ca. 251 millioner mennesker verden over lider af KOL.1 Dette belaster i høj grad de ramte enkeltpersoner, lokalsamfund samt vores globale sundhedssystem, både socialt og økonomisk.

ResMed samarbejder med lungelæger, sundhedssystemer og forsikringsselskaber om at udvikle innovative løsninger til effektivt administration og monitorering af KOL-patienter i deres hjem.

Det siger eksperterne

Interview, Dr Chris Carlin

Kan automatik og telemonitorering understøtte og forenkle NIV-patientforløb og kvalitetsbehandling i forbindelse med KOL og OHS?

Interview, Pr Gonzalez-Bermejo

Sådan vænner KOL-patienter sig til højintensiv NIV-behandling i hjemmet.

Referencer:

  1. World Health Organization. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronicobstructive-pulmonary-disease-(copd) (accessed January 31, 2019).