Hjemme-NIV til KOL-patienter: Hvorfor, hvornår og hvordan?

Ordinere hjemme-NIV i forbindelse med KOL

Læs om den seneste forskning og de mere generelle videnskabelige og kliniske perspektiver vedrørende patientudvælgelse og behandling.

Hvorfor behandle KOL-patienter med NIV i hjemmet?

Den seneste forskning indikerer, at KOL-patienter med vedvarende hyperkapni har fordel af HNIV-behandling.1-4

Bedre overlevelseschancer

HNIV-behandling kan forbedre overlevelseschancerne og livskvaliteten for patienter med kronisk stabil hyperkapni.1

Improved-survival-icon

Lavere risiko for genindlæggelse

Patienter med vedvarende hyperkapni, der behandles i hjemmet med NIV og iltbehandling, har lavere risiko for genindlæggelse og dødsfald end patienter, der kun behandles med ilt.2

effective-treatment-healthcare-icon

Effektiv behandling

Resultatet af HOT-HMV-studiet og den tilhørende sundhedsøkonomiske analyse viser, at iltbehandling i hjemmet kombineret med HNIV er både klinisk virkningsfuldt og omkostningsbesparende.2-4

Til hvilke patienter bør man ordinere hjemme-NIV?

Resultatet af de seneste kliniske forskningsforsøg viser betydningen af en grundig vurdering af patienternes fænotype og tidspunktet for og gennemførelsen af NIV-behandlingen for at sikre, at de valgte patienter nu også er de patienter, der har størst sandsynlighed for at få gavn af behandlingen.5

Resultater fra den seneste forskning

Offentliggjorte data tyder på, at patienter med KOL og hyperkapnisk respirationssvigt eller vedvarende hyperkapni sandsynligvis vil have fordel af NIV i hjemmet ca. 2- 4 uger efter et tilfælde af akut exacerbation.1,2

Flowdiagrammet viser patientudvælgelse til NIV-behandling i hjemmet på grundlag kliniske forsøgsdata1,2

patient-selection-noninvasive-ventilation-COPD

Praktiske anbefalinger vedrørende brug af NIV i hjemmet*

Disse instruktionsvideoer om at anvende hjemme-NIV er udelukkende henvendt til sundhedsprofessionelle

Opsætning og ibrugtagning

Vælg de rigtige indstillinger

Justering af indstillingerne under tilpasningsperioden og den efterfølgende langvarige behandlingsperiode

Analysering af patientdata

Hvordan ser NIV til hjemmebrug ud i praksis?

Valg af ventilatorindstillinger: en klinisk gennemgang

Foreliggende dokumentation antyder, at brugen af højere inspiratorisk tryk med henblik på at reducere forhøjede kuldioxidniveauer er vigtig for en vellykket NIV-behandling i hjemmet hos patienter med vedvarende hyperkapni.1,2

Fjernmonitorering af ventilerede patienter

Med fjernmonitorering af NIV til hjemmebrug kan du få adgang til detaljerede patientdata og hurtigt identificere de patienter, der har mest behov for din opmærksomhed.

Læs mere

Med ResMed Academy Online kan sundhedsprofessionelle nemt få adgang til en lang række elæring-moduler.

Læs mere

Læs om de vigtigste resultater fra den seneste forskning og hvad denne viden betyder for valg af behandlingsløsninger og patienter.

Læs mere

Følg Clinical Respiratory News fra ResMed, der er en god kilde til seneste nyt om klinisk behandling af luftvejslidelser.

Læs mere

Referencer:

* Disse instruktionsvideoer vedrørende brug af NIV i hjemmet er kun henvendt til sundhedsprofessionelle og er baseret på 2019 GAV-anbefalinger, som i sig selv er baseret på litteratur og input fra erfarne behandlere af luftvejslidelser. Behandlingsprotokollen er fortsat den ordinerende læges ansvar, og apparatet skal indstilles i henhold til den enkelte patients behov.

  1. Köhnlein T, et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P, et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:2177-2186.
  3. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)  with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of  COPD in the United Kingdom (UK). Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  1. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United States (US) Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  2. Murphy PB, Hart N. Home Non-Invasive Ventilation for COPD: How, Who and When? Arch Bronconeumol 2018;54:149-54.