Hvordan virker AirCurve™ 10 CS PaceWave-algoritmen fra ResMed?

Hvordan virker AirCurve™ 10 CS PaceWave-algoritmen?

Algoritmen synkroniserer med patientens egne respirationsmønstre og efterligner dermed den naturlige vejrtrækning for at fremme komfort, sikkerhed * og tryghed.

Minutventilation

Juli 2019 er PaceWave det eneste adaptive servo-ventilationsapparat, der orienterer sig efter patientens eget ventilationsmønster inden for det seneste minut.

 • PaceWave-algoritmen beregner åndedrætsparametre (frekvens, formen på vejrtrækningsbølgen, tidalvolumen) på en brøkdel af et sekund ud fra et 3-minutters glidende gennemsnit. Resultatet er patientens egen individuelle minutventilation.
 • Målet indstilles automatisk til 90 % af patientens gennemsnitlige nylige ventilation for at forhindre overventilation.
 • PaceWave sammenligner patientens aktuelle minutventilation med mål-minutventilationen og reagerer hurtigt og præcist på ændringer i minutventilationen.
 • Behandlingstrykket øges, når minutventilationen falder under målet og reduceres til det minimumsniveau, som lægen har indstillet, når minutventilation overstiger målet.
minut-ventilation-aircurve10cs-pacewave-resmed

Kortlægning af åndedrætsfaser

PaceWave analyserer 13 punkter pr. åndedræt og overvåger og justerer nøjagtigt sin reaktion herefter for at levere en behagelig oplevelse for patienten.

 • Med sin algoritme til kortlægning af respirationsfaser i høj opløsning (13 punkter per åndedræt) overvåger PaceWave med stor nøjagtighed variationer i minutventilationen, der skyldes ændringer i åndedrætsfrekvensen og åndedrætsmønsteret.
 • PaceWave-algoritmen tilpasser sig præcist og hurtigt som reaktion på patientens behov.
 • Effektiv synkronisering med patientens egne åndedrætsmønstre bidrager til høj behandlingskomfort.
 • PaceWave lærer kontinuerligt af den enkelte patients unikke åndedrætsmønster.
 • Easy Breathe-bølgeformen imiterer patientens naturlige vejrtrækningsmønster, ligesom behandlingstrykket synkroniseres med patientens spontane vejrtrækning. Dermed øges komforten, hvilket gør det nemmere for patienten at acceptere behandlingen.
 • Behandlingstrykket synkroniseres med patientens spontane vejrtrækning og tilpasses dennes minutventilation med henblik på at nå målniveauet. Dermed øges komforten, hvilket gør det nemmere for patienten at acceptere behandlingen.
andedraet-fase-kortlaegning-aircurve10cs-pacewave-resmed

ASV- og ASVAuto-tilstand

AirCurve 10 CS PaceWave har to forskellige tilstande: ASV og ASVAuto. Denne funktion sikrer effektiv behandling ved at stabilisere de øvre luftveje og levere et konstant ekspiratorisk tryk.

 • ASV-tilstand: Det ekspiratoriske positive luftvejstryk titreres manuelt og indstilles ved behandlingens start.
 • ASVAuto: Det ekspiratoriske positive luftvejstryk justeres automatisk som reaktion på forudsigelige tegn på forhindringer i øvre luftvej (apnø, nedsat luftflow og snorken). Automatisk ekspiratorisk positivt luftvejstryk reagerer på obstruktive hændelser og stabiliserer de øvre luftveje.
asv-asvauto-tilstand-aircurve10cs-pacewave-resmed

AirCurve 10 CS PaceWave

Er designet til at stabilisere patientens vejrtrækning. Dette opnås via:

Variabelt inspiratorisk behandlingstryk

Konstant og justerbar ekspiratorisk positivt luftvejstryk (EPAP)

Respiratorisk støtte synkroniseret med patientens vejrtrækning

Læs mere om vores ASV*-løsning, der leverer personlig behandling til patienter med central søvnapnø, med eller uden obstruktiv søvnapnø

Reference:
*ASV-behandling er kontraindiceret hos patienter med kronisk, symptomatisk hjertesvigt (NYHA 2-4) med reduceret venstre ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF ≤ 45 %) og moderat til svær dominerende central søvnapnø.

 1. Cistulli PA, Armitstead J, Pepin JL, Woehrle H, Nunez CM, Benjafield A, Malhotra A. Short-term CPAP adherence in obstructive sleep apnoea: a big data analysis using real world data. Sleep Med. 2019 Jan 11. Pi:S1389-9457(18)30797-4.
 2. Carnevale et al. Effectiveness of Adaptive Servo-Ventilation in the treatment of hypocapnic central sleep apnoea of various etiologies Sleep Medicine 2011 Dec;12(10):952-8
 3. Allan et al. Efficacy of adaptive servo ventilation in treatment of complex and central sleep apnoea syndromes Chest 2007;132:1839-46
 4. Morgenthaler et al. Adaptive servoventilation versus noninvasive postive pressure ventilation for central, mixed and complex sleep apnoea sydromes. Sleep 2007 ; 30(4) :468-75
 5. Brown et al. A retrospective case series of adaptive servoventilation for complex sleep apnoea. J Clin Sleep Med 2011 ;7(2):187-95
 6. Randerath W et al. Defintion, discrimination, diagnosis and treatment of central breathing disturbances during sleep ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016