Behandlingsmuligheder inden for central søvnapnø (CSA) | ResMed

Muligheder inden for behandling af central søvnapnø

Det kan være udfordrende at behandle patienter med CSA, som ofte oplever færre eller andre symptomer end patienter med OSA. Adaptiv servo-ventilation leveret af AirCurve 10 CS PaceWave, egner sig til behandlingen af langt de fleste af disse mere komplekse patienter.*

Hvor udbredt er central søvnapnø?

icon-prevalence-1

3,5% af alle patienter med obstruktiv søvnapnø lider af kompleks søvnapnø (CompSA)1

icon-prevalence-2

Op til 45% af de patienter som bruger opioider til lindring af kroniske smerter, lider af central søvnapnø eller kompleks søvnapnø2

icon-prevalence-3

5 til 12% af patienterne med iskæmisk og hæmoragisk stroke samt transitorisk cerebral iskæmi lider primært af centrale apnøer3

Behandlingsmuligheder inden for central søvnapnø

Kontinuerlig positivt luftvejstryk eller automatisk positivt luftvejstryk (CPAP/APAP) bruges ofte som førstelinjebehandling. Erfaringer viser dog, at CPAP/APAP ikke altid bevirker en konsistent apnøkontrol eller er i stand til at lindre symptomerne. Derfor vil nogle patienter forsat være symptomatiske under behandlingen med CPAP/APAP. Dette øger risikoen for manglende compliance og sandsynligheden for, at patienterne får brug for indtil flere ressource-intensive interventioner.

Adaptiv servo-ventilation* er altid et passende behandlingsvalg til disse mere komplekse patienter, enten som førstelinjebehandling eller efter at andre behandlingsformer med positiv luftvejstryk (PAP) er afprøvet uden resultat.

Adaptiv servo-ventilation: en gennemtestet løsning til behandling af CSA

ASV er en form for PAP-behandling, der leverer et auto-justeret lufttryk med henblik på at assistere og støtte patienten under eksspiration samt stabilisere de øvre luftveje og forebygge obstruktive hændelser. ASV forebygger både obstruktive og centrale respirationshændelser. Samtidig sørger ASV for at opretholde et tilstrækkeligt ventilationsniveau ud fra patientens skiftende behov.

asv-gennemtestet-loesning-til-CSA-RedMed

Sammenlignet med andre PAP-behandlingsformer giver ASV markante fordele i forhold til behandlingen af central søvnforstyrret vejrtrækning.* Dette er dokumenteret i indtil flere kliniske forsøg med flere forskellige patientpopulationer.

Mere om behandlingsmuligheder

Sammenlignet med andre PAP-behandlingsformer kan ASV levere markante fordele i forhold til behandlingen af central SDB.* Dette er dokumenteret i indtil flere kliniske forsøg med flere forskellige patientpopulationer.

Læs mere

ResMed tilbyder et bredt udvalg af effektive behandlingsløsninger målrettet OSA, herunder CPAP, APAP, bilevel-behandling og behandling med tandskinner.

Læs mere

ResMeds apparater til søvn- og respirationsbehandling er udstyret med en trådløs forbindelsesfunktion, der gør det muligt at overføre behandlingsdataene til AirView for fjernmonitorering og brugertilpassede indstillinger.

Læs mere

Referencer

* ASV-behandling er kontraindiceret hos patienter med kronisk, symptomatisk hjertesvigt (NYHA 2-4) med reduceret venstre ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF ≤ 45 %) og moderat til svær dominerende central søvnapnø.

    1.  Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009. 
  1. Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.  
  1. Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.