Patientcompliance og udskiftning af udstyr | ResMed

Patientcompliance og udskiftning af udstyr

Patientcompliance kan være den største udfordring inden for behandling af søvnapnø. Forskning på området indikerer, at patienterne og deres familier er mere tilbøjelige til at acceptere og fortsætte behandlingen, hvis de har fået grundig oplæring i brugen, har fået stillet kvalitetsudstyr til rådighed, bliver tilset af et passende antal plejere og er omgivet af et støttesystem bestående af erfarne sundhedsprofessionelle.1-4

Hos ResMed er vi enige i denne betragtning

Den bedste måde at forbedre patientcompliance er efter vores erfaring en multifacetteret tilgang, herunder:

 

Komfortabelt, brugervenligt og pålideligt udstyr

ResMeds behandlingsapparatermasker og fugtningsteknologi dækker et bredt udvalg af forskellige patientbehov og udgør derfor et optimalt udgangspunkt for behandlingssucces.

 

Effektiv patientoplæring og konsekvent opfølgning

Disse aspekter er altafgørende i forhold til at opretholde patientens tillid til behandlingen.

    • AirView tillader tværfaglig adgang til patientdataene i realtid (sygeplejerske, læger, søvnlaboratorier og klinikpersonale) gennem et og samme adgangspunkt, hvilket sikrer problemløs compliance-monitorering.
    • myAir gør det muligt for patienter at se deres natlige søvndata og modtage interaktiv rådgivning og vejledning.

Disse og andre Connected Health-løsninger fra ResMed er en nem og effektiv måde at identificere og handle på problemer med behandlingscompliance.

 

Udskiftning af udstyr og compliance

Rettidig udskiftning af udstyr er altafgørende, hvis patienterne skal overholde deres behandling og føle sig godt tilpas undervejs.

Tag dig god tid til at lære din patienter hvornår og hvordan de enkelte produktkomponenter skal udskiftes. Fortæl dem også, hvilken rolle dette spiller for behandlingskomforten- og effektiviteten.

Læs mere om langvarig behandlingscompliance

ResMeds forbundne løsninger muliggør proaktiv monitorering af sundhedsprofessionelle og resulterer i mere ansvarlige patienter, som er involveret og interesseret i deres søvnapnøbehandling.

Læs mere

Hjælp søvnapnøpatienter til at engagere sig i deres behandling og opnå behandlingsadherence i løbet af de første 90 dage med personlig support fra myAir-appen.

Læs mere

Patienter som er blevet diagnosticeret med en søvn- eller vejrtrækningsforstyrrelse finder det ofte betryggende at vide, at de ikke er alene. Det kan virke opmuntrende at høre andre patienter beskrive deres behandlingsrejse – fra diagnosticering til behandling med mere.

Læs mere

Referencer:

  1. Oppenheimer EA. iVUN News 1997.
  2. Zozula et al. Curr Opin Pulm Med 2001.
  1. Hoy et al. Am J Respir Crit Care Med 1999.
  2. Chervin et al. Sleep 1997.