Screening og diagnosticering | ResMed

Screening og diagnosticering

ResMed ønsker at dele sin mangeårige erfaring og detaljerede viden om screeningprocessen omkring obstruktiv søvnapnø (OSA).

Hvis din patient udviser symptomer på søvnforstyrret vejrtrækning, kan vi hjælpe dig med at henvise patienten til nærmere undersøgelse og diagnosticering af OSA.

Diagnosticering: de vigtigste trin

Vurdering

Genkendelse og identificering af typiske symptomer på obstruktiv søvnapnø (OSA).

Screening

Bed din patient om at gennemføre en screening for søvnapnø ved at udfylde et spørgeskema om symptomer, eller ved at anvende en screeningenhed til hjemmebrug.

Diagnosticering

Baseret på resultaterne af screeningen, bør du anbefale en søvnundersøgelse af din patient med henblik på overvågning og vurdering af sværhedsgraden af patientens OSA.

Alt om søvnundersøgelser

Søvnundersøgelsen bør udføres i patientens hjem eller på en søvnklinik, begge dele i henhold til lokale love og bestemmelser.

Under en natlig søvnundersøgelse vil din patients vejrtrækning, kropsbevægelser og responsmønster blive overvåget med henblik på at afklare, hvorvidt vedkommende lider af en søvnforstyrrelse såsom søvnapnø.

Nedenfor finder du nogle oplysninger, som du kan videregive til patienter om selve søvnundersøgelsens forløb.

Søvnundersøgelse på søvnklinik

På søvnklinikken, hospitalet eller søvnlaboratoriet vil personalet placere sensorer på patientens krop for at overvåge dennes søvn.

Sensorerne placeres:

 • På brystet for at overvåge hjerteaktiviteten;
 • Tæt på øjenlågene for at måle øjenbevægelserne, da disse kan afsløre om patienten befinder sig i REM-søvn eller ej.
 • På hovedet for at måle elektriske signaler fra hjernen;
 • På benene for at måle muskelaktiviteten.

Patienterne vil ligeledes blive udstyret med:

 • Et næsekateter til overvågning af vejrtrækningen;
 • Et oximeter på fingeren til måling af iltmætningen;
 • Et bælte rundt om brystet og maven for at måle omfanget af patientens respirationsarbejde.

Med patientens tilladelse vil personalet i nogle tilfælde filme vedkommende under søvnundersøgelsen for at få et bedre indblik i patientens adfærd under søvn.

Under en søvnundersøgelse er din patient nødt til at overnatte på klinikken, og patienten bør derfor medbringe en overnatningstaske med bl.a. pyjamas og toiletsager.

sleep-study-in-a-clinic-resmed

Søvnundersøgelse i hjemmet

Der findes to forskellige former for søvnundersøgelse i hjemmet:

 1. Hjemmeundersøgelsen minder meget om den på klinikken, hospitalet eller søvnlaboratoriet, men foretrækkes af mange grundet de trygge og kendte rammer. Under en hjemmeundersøgelse vil patienten for det meste blive udstyret med færre sensorer end på et søvnlaboratorium, idet fokus her ligger på indsamling af respirationsdata.  Forud for undersøgelsesnatten vil personale fra søvnklinikken have vist din patient, hvordan man placerer sensorerne og monitorerne, og hvordan patienten bruger optageudstyret i løbet af natten.
 2. På aftenen for søvnundersøgelsen skal patienten følge sin normale aftenrutine og gøre sig klar til at sove. Herefter påsættes udstyret som vist og optagelsen påbegyndes. Om morgenen fjerner patienten alt udstyret som vist og leverer optagelsesudstyret tilbage til klinikken, hospitalet eller søvnlaboratoriet.
 3. Søvnundersøgelsen kan udføres ved hjælp af ResMeds ApneaLink Air, der er et kompakt, let og brugervenligt søvntestapparat til hjemmebrug. På aftenen for søvntesten placerer patienten sensorerne på bestemte kropsområder og starter optagelsen. Vores ApneaLink Air søvntestapparat til hjemmebrug identificerer apnøer, hypopnøer, begrænsninger i lufttilførslen, snorken og iltmætning. Apparatet beregner ligeledes sandsynligheden for Cheyne-Stokes’ respiration ud fra vejrtrækningsmønstrene på optagelsen, hvilket gør det muligt at skelne præcist mellem obstruktive og centrale apnøer.
 4. Patientens resultater kan efterfølgende analyseres yderligere på klinikken, hospitalet eller søvnlaboratoriet.  ApneaLink Air rapporten leverer en detaljeret signalanalyse og strømliner pleje- og behandlingsprocessen for det ansvarlige sundhedspersonale. Resultaterne fra ResMeds søvntestapparater til hjemmebrug er ligeledes kompatible med AirView, en omfattende diagnostisk softwareløsning målrettet faciliteter med speciale i søvnundersøgelser.
 5. Vores kompakte, omkostningseffektive og pålidelige testapparater gør det let og enkelt at udføre søvnundersøgelser i hjemmets trygge rammer. Læs mere om følgende løsninger:
sleep-study-screening-at-home-resmed

Hvad måles under en søvnundersøgelse?

Søvnundersøgelsen måler blandt andet sværhedsgraden af din patients søvnforstyrrelse, der klassificeres i henhold til apnø/hypopnø-indekset (AHI).

AHI-scoren indikerer antallet af apnøer eller hypopnøer i timen (< 5 til 30+).1

Sværhedsgrad AHI (i timen)
Normal <5
Mild 5 til <15
Moderat 15 til <30
Svær 30+

I tillæg til patientens AHI bygger diagnosen ligeledes på patientens iltmætning. Ved OSA medregnes forekomsten af overdreven træthed i dagtimerne ligeledes.

Når du har modtaget resultatet af patientens søvnundersøgelse, kan du herefter drøfte sygdomstilstanden (hvis undersøgelsen altså fastslår et respirationsproblem), dens sværhedsgrad og de mulige sundhedsmæssige konsekvenser og  behandlingsmuligheder med patienten.

Mere om søvnforstyrret vejrtrækning

De første tegn på en søvnforstyrrelse er ofte snorken, selvom mange patienter ikke opfatter dette som et tegn på noget mere alvorligt. Der findes også andre typiske symptomer.

Læs mere

Der findes tre forskellige typer søvnapnø: Obstruktiv søvnapnø (OSA), central søvnapnø (CSA) og blandet eller kompleks søvnapnø. De enkelte typer har deres egne karakteristika, hvilket gør det muligt at stille diagnosen.

Læs mere

Ved manglende behandling har patienter med søvnforstyrret vejrtrækning såsom OSA og CSA øget risiko for at udvikle alvorlige kroniske sygdomme såsom kardiovaskulær sygdom og type 2-diabetes. Et stort antal patienter med KOL lider også af søvnforstyrret vejrtrækning.

Læs mere

Referencer:

 1. American Academy of Sleep Medicine, Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep, 1999. 22(5): p.667-89.