Forskellige typer søvnapnø | ResMed

Forskellige typer søvnapnø

Der findes tre forskellige typer søvnforstyrret vejrtrækning: obstruktiv søvnapnø (OSA), central søvnapnø (CSA) og blandet eller kompleks søvnapnø. De enkelte typer har deres egne karakteristika, hvilket gør det muligt at stille diagnosen.

Obstruktiv
søvnapnø

 

Obstruktiv søvnapnø (OSA) er den hyppigste form for søvnforstyrret vejrtrækning (SDB) og påvirker flere end tre ud af ti mænd og næsten en ud af fem kvinder.1 Hos patienter med OSA falder de øvre luftveje helt eller delvist sammen under søvn.

Central
søvnapnø

 

Central søvnapnø (CSA) er mindre udbredt end OSA.2 I modsætning til OSA-patienter, hvor vejrtrækningen er begrænset grundet delvist eller fuldt kollapsede øvre luftveje, lider CSA-patienterne af en forstyrrelse i centralnervesystemet. Det betyder, at vejrtrækningscentret i hjernen enten ikke udløser vejrtrækningen, eller at indåndingssignalet ikke overføres korrekt til resten af patientens krop.

Blandet
søvnapnø

 

Blandet søvnapnø er en kombination af obstruktiv søvnapnø og central søvnapnø. Blandet søvnapnø er mere udbredt end CSA, men mindre dominerende end OSA.3

Mere om søvnforstyrret vejrtrækning

Snorken kan have en forstyrrende effekt på dine patienters tilværelse. Ofte er det patientens sengepartner fremfor patienten selv, der først bliver opmærksom på problemet.

Læs mere

De første tegn på en søvnforstyrrelse er ofte snorken, selvom mange patienter ikke opfatter dette som et tegn på noget mere alvorligt. Der findes også andre typiske symptomer.

Læs mere

ResMed giver dig redskaberne til at screene dine patienter for søvnforstyrret vejrtrækning, bestille en søvnundersøgelse og få patienterne diagnosticeret.

Læs mere

Referencer

  1. Sleep-disordered breathing affects 34% of men and 17% of women aged between 30-70. Peppard et al. Am J Epidemiol. 2013
  2. Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, Decker PA. Complex sleep apnea syndrome: is it a unique clinical syndrome? Sleep 2006 Sep;29(9):1203-9.
  3. Mayo Clinic.”Mayo Clinic Discovers New Type Of Sleep Apnea.” ScienceDaily.