FAQ om apparater for sundhedsprofessionelle | ResMed

FAQs vedrørende brug, rengøring & vedligeholdelse af apparaterne

Få svar på dine patienters ofte stillede spørgsmål vedrørende vedligeholdelse og betjening af apparaterne tips til brug af apparaterne, samt løsninger vedrørende rejsebrug.

Hjælp dine patienter med at bruge deres behandlingsapparat

Dette kan der være flere årsager til. Gennemgå følgende mulige årsager for at løse problemet: 

 • Tjek at patientens apparat er tændt og at masken er indstillet korrekt. Er du usikker på hvordan du indstiller patientens maske, kan du med fordel se vores FAQs om maskeindstilling . Hvis din patient oplever betydelig lækage, og hvis Smart Start/Stop er aktiveret, stopper apparatet muligvis automatisk på grund af lækagen. 
 • Tjek at strømstikket er tilsluttet apparatet korrekt og ikke sidder løst. Når strømstikket sidder rigtigt, lyser tænd/sluk-knappen op. 
 • Hverken strømforsyningen eller apparatet må være dækket til med tæpper eller andre genstande. 
 • Tjek om filtret er rent. Hvis filtret er blokeret, skal det udskiftes. 
 • Ved S9-behandlingsapparater skal det tjekkes, at låget er helt lukket. Hvis din patient bruger en luftfugter, skal låget til luftfugteren tjekkes: er det lukket korrekt? Og er luftfugterens beholder anbragt korrekt? 
 • Sørg for, at patienten ikke bruger start/stop-knappen til at lyse LCD-skærmen op om natten med, da dette stopper behandlingen. 
 • Tjek om der vises en besked på skærmen. Følg i så fald de viste instruktioner for at fjerne meddelelsen.  
 • Slå strømmen til apparatet fra og bagefter til igen. 
 • Fra tid til anden kan der opstå strømforstyrrelser, og disse kan få apparatet til at slå fra. Bed din patient om at tjekke, hvorvidt strømmen også forsvinder fra andre apparater (f.eks. vækkeuret) på samme tid. 
 • Hvis din patient bruger et aktiveret AirSense 10 eller AirCurve 10 behandlingsapparat, kan fjernassistenten til AirView hjælpe dig med at finde og løse problemet. 

Vi foreslår dig at prøve følgende løsninger: 

 • Luftfugter. Brugen af et PAP-apparat eller et andet slags apparat til behandling af søvnapnø kan sommetider medføre tørhed og tilstoppet hals, næse og mund.  Dette skyldes, at luftstrømmen fra apparatet ofte er større end den mængde, patientens krop har været vant til at fugte. Luftfugtere og opvarmede slanger kan øge luftfugtigheden i indåndingsluften, hvilket kan lindre føromtalte symptomer og gøre behandlingen mere behagelig. 
 • Nasal anti-tilstopningsmiddel Nasale allergier og næsetæthed kan få patienterne til at trække vejret gennem munden om natten. Dette giver en tør hals og mund, ligesom det kan påvirke patienternes søvnapnø negativt. Et nasalt anti-tilstopningsmiddel eller antihistaminer kan muligvis have en god effekt på dette problem. 
 • Hagerem. Hvis din patient oplever tør næse og mund under søvnapnøbehandlingen, skyldes det muligvis at patienten sover med åben mund. En hagerem kan løse dette problem, idet den sørger for at holde patientens mund lukket hele natten igennem. 
 • Fullfacemaske. Kronisk høfeber eller andre næseproblemer såsom skæv næseskillevæg kan gør det svært at trække vejret gennem næsen.  Her kan fullfacemasker være en løsning, idet dine patienter på den måde altid får den nødvendige behandling, uanset om de trækker vejret gennem næsen eller munden. 

Nogle patienter oplever en følelses af oppustethed når de bruger PAP-apparat, især i starten af behandlingen. Hvis din patient klager over oppustethed i forbindelse med behandlingen, har vi følgende løsningsforslag. 

 • Undgå så vidt muligt at sluge luft. Hvis patienten lige er startet på apnøbehandlingen, sluger vedkommende måske luft i stedet for at trække vejret normalt. Hvis patienten sluger luft, kan vedkommende komme til at føle sig oppustet. Din patient bør forsøge at trække vejret så normalt som muligt under behandlingen. 
 • Prøv med et APAP-apparat (automatisk positivt luftvejstryk). Hvis patientens trykbehov ændrer sig i løbet af natten, kunne ResMeds apparater med funktionen AutoSet™ være et godt valg. Disse apparater justerer automatisk lufttrykket hele natten igennem i henhold til din patients unikke vejrtrækningsmønster. AutoSet-apparaterne udsender altid kun lige præcis det lufttryk, patienten har brug for i øjeblikket, aldrig højere. Dermed kan denne apparattype være med til at forebygge oppustethed. 

Vi foreslår dig at prøve følgende løsninger: 

 • Prøv med funktionen “Ramp”. Ramp-funktionen er designet til at gøre behandlingen mere behagelig. Ramp giver din patient en blid start på behandlingen, idet apparatet indstilles til at starte ved et lavere lufttryk end ordineret, hvorefter lufttrykket langsomt øges til det fulde behandlingstryk i løbet af maks. 45 minutter. Ramp-funktionen giver apparatet mere tid til at opnå det ordinerede behandlingstryk, hvilket giver din patient mere tid og ro til at falde i søvn. Bruger din patient et af ResMeds AirSense 10 behandlingsapparater anbefaler vi AutoRamp-funktionen, der automatisk registrerer når din patient er faldet i søvn. Først herefter øges lufttrykket. 
 • Et APAP-behandlingsapparat. Hvis patientens trykbehov ændrer sig i løbet af natten, kunne ResMeds apparater med funktionen AutoSet™ være et godt valg. Disse apparater justerer automatisk lufttrykket hele natten igennem i henhold til din patients unikke vejrtrækningsbehov. 
 • ERP-funktionen. ResMeds behandlingsapparater er udstyret med en ERP-funktion (ekspiratorisk trykaflastning), der sænker trykket når patienter ånder ud. Dette kan få udåndingsprocessen til at føles mere naturlig og behagelig. 
 • Tålmodighed er en dyd: mind din patient om at behandlingen kræver tilvænning! Det tager lidt tid for de fleste mennesker at vænne sig til at bruge PAP-apparat og maske hver nat. For nogle patienter hjælper det at bruge apparatet i løbet af dagen, f.eks. mens de ser fjernsyn. På den måde vænner de sig hurtigere til apparatet. 

Der findes en bedre måde at spare på strømmen på, nemlig power save-tilstanden. Denne tilstand aktiveres ved at trykke på start/stop-knappen i 3 sekunder. Hvis din patient insisterer på at slukke apparatet helt, anbefaler vi patienten at vente mindst 2 minutter efter endt behandling.

Hvis du bruger telemonitorering til at følge med i din patients behandlingsdata, skal apparatet forblive tændt for at kunne overføre dataene.

Hvordan rengør patienter deres luftfugter?

Regelmæssig vedligeholdelse og rengøring holder luftfugteren i god stand og bidrager til en mere hygiejnisk og indbydende behandlingsoplevelse.

De enkelte luftfugtere har deres egne brugervejledninger med instruktioner om rengøring af netop dette specifikke apparat og dets komponenter. Som udgangspunkt skal vandbeholderen vaskes hver dag i varmt vand med et mildt rengøringsmiddel og derefter skylles grundigt med rent vand. Til sidst skal den lufttørre, men må ikke udsættes for direkte sollys. Hver måned skal vandbeholderen tjekkes for slitage og skader. Komponenter med tegn på revner eller en uklar eller bulet overflade skal udskiftes. 

Patienterne bør ikke bruge nedenstående til at rengøre deres fugter, da disse opløsninger kan forårsage materialeskade og reducere produktets levetid: 

 • Blegemidler, klor-, alkohol- eller ammoniakbaserede opløsninger 
 • Fugtgivende, antibakterielle eller glycerinbaserede sæber, 
 • Vandblødgøringsmidler og ikke-godkendte afkalkningsmidler 

For din bekvemmelighed findes rengøringsinstruktionerne til ResMeds opvarmede fugter her: 

Hver dag  

 • Skil låget til vandbeholderen ad, og vask låget sammen med pladen og bunden i en mild og varm sæbeopløsning. 
 • Skyl delene grundigt i rent vand, og lad dem lufttørre uden at udsætte dem for direkte sollys. 

Hver måned 

 • Fjern klaplågets forsegling, og vask det i varmt vand og en mild sæbeopløsning. 
 • Tør overfladen på luftfugteren over med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. 

Bemærk, at den adskilte vandbeholders låg, plade og bund også kan vaskes i en opvaskemaskine på skåne- eller glasprogram (kun øverste hylde). Hvis der er hvide pulveraflejringer i vandbeholderen, kan de fjernes med en opløsning bestående af en del husholdningseddike til 10 dele vand. 

Se brugervejledningen til den specifikke slange for detaljerede instruktioner om rengøring. Almindeligvis skal slangen fjernes hver dag ved at trække i fingergrebene på manchetten. Hæng slangen på et rent, tørt sted indtil næste gang, den skal bruges.

Bemærk: Udsæt ikke slangen i direkte sollys, da dette med tiden kan få den til at hærde og til sidst revne.

Slangen tåler hverken vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Hver uge skal patienterne fjerne slangen fra deres behandlingsapparat og maske ved at trække i fingergrebene på manchetten og derefter vaske slangen i varmt vand med mildt rengøringsmiddel. Slangen skal skylles grundigt, hvorefter den skal hænges op på et tørt og rent sted for at lufttørre, Når apparatet skal bruges næste gang, skal slangen igen sluttes til luftudtaget og masken.

ResMed har udarbejdet og valideret en række rengørings- og desinficeringsprocedurer for luftfugtere med varmefunktion, der bruges til flere forskellige patienter, f.eks. på søvnlaboratorier, klinikker og hospitaler. Se vores desinficeringsguide til luftfugtere for nærmere oplysninger.

Disse anvisninger variere dog alt efter regionale retningslinjer. Hver enkelt sundhedsfacilitet bør derfor også tjekke sin de nationalt gældende retningslinjer på området.

Apparater og SD-kort

Vi anbefaler brugen af SD-kort (Secure Digital) udleveret af ResMed, da disse er blevet valideret i forhold til at opfylde gældende juridiske sikkerhedsstandarder.

ResMed har udvalgt indtil flere forskellige SD-kort, der alle overholder gældende sikkerhedskrav (f.eks. IEC 60601-1) og stiller disse til rådighed sammen med vores behandlingsapparater eller som tilbehør. Ikke alle SD-kort på markedet lever op til gældende juridiske sikkerhedskrav eller er blevet testet og valideret i forhold til kompatibiliteten med ResMeds apparater.

Dette varierer alt efter det konkrete søvnbehandlingsapparat. På et S9-behandlingsapparat kan et 1GB SD-kort f.eks. nemt lagre 365 dages brugsdata, 30 dages detaljerede data og syv dages high res-data.  På et AirSense 10 eller AirCurve 10 behandlingsapparat kan et 1GB SD-kort rumme 365 dages brugsdata og 30 dages detaljerede data eller high res-data.

Nej. Disse SD-kort ville ganske vist kunne virke med en adapter, men opfylder ikke sikkerhedskravene for medicinsk elektrisk udstyr i henhold til IEC 60601-1, hvilket er nødvendigt for dette behandlingsapparat. ResMed fraråder derfor brugen af disse kort.

Nej. Kort af typen Secure Digital High Capacity (SDHC) samt mini- og micro SDHC-kort og SDXC-kort fungerer ikke sammen med ResMeds behandlingsapparater.

På behandlingsapparaterne AirSense 10 og AirCurve 10 får man adgang til SD-kortet ved at åbne dækslet til SD-kortrummet. SD-kortet fjernes ved at presse SD-kortet nedad for at frigøre det, hvorefter det kan trækkes ud. Det nye SD-kort kommes på plads i apparatet ved at skubbe det indad, indtil det klikker på plads. Udskiftningen af SD-kort bør foregå med apparatet slukket. Det er også muligt at anbringe SD-kortet i et tændt apparat, så længe der ikke er nogen behandling i gang. Hvis kortet skal fjernes i forbindelse med at tjekke dataene på kortet, skal der gå mindst to minutter efter endt behandling, inden kortet fjernes fra apparatet.
På alle AirSense 10 og AirCurve 10 er der et LED-lys ved siden af åbningen til SD-kortet. LED-lyset indikerer, hvornår det er sikkert at fjerne SD-kortet. Når LED-lyset blinker, bruger apparatet fortsat kortet og det må derfor ikke fjernes. SD-kortet må først fjernes, når LED-lyset stopper med at blinke.

At rejse med ResMed-apparater

Ja. ResMed tilbyder en 90W strømforsyning, der kan bruges til at forbinde ResMeds behandlingsapparater og luftfugtere til elnettet. Hvis din patient ikke har brug for en luftfugter, vil den lettere strømforsyning på 30W måske være en mere praktisk løsning. Denne fås dog kun til apparater i S9-serien.

Disse strømforsyninger kan kommes i stikkontakter med vekselstrøm (AC) og kan ikke bruges i stikkontakter med jævnstrøm (DC). Patienter med behov for at forsyne deres behandlingsapparat med strøm fra et bil- eller bådbatteri eller lignende, skal bruge en DC-omformer.

Ja. ResMed tilbyder en DC-konverter, der gør det muligt for patienterne at forsyne deres ResMed søvnbehandlingsapparat med strøm via et bil- eller bådbatteri eller lignende. Bemærk venligst, at DC-konvertere ikke må bruges sammen med respirationsapparater.

Ja. Vores slimLine slange er en af de tyndeste og mest fleksible slanger på markedet. Den er 40% lettere, 20% tyndere og fylder op til 35% mindre end traditionelle CPAP-slanger, hvilket gør den perfekt til rejsebrug. Det strømlinede design gør det desuden nemmere for patienterne at bevæge sig rundt i sengen om natten uden at rykke i masken. Dermed sidder masken stabilt og forseglingen opretholdes.

ResMeds AirMini, AirSense 10 og AirCurve 10 rejsetasker er den perfekte måde at transportere ResMeds søvnbehandlingsapparater på. De slidstærke rejsetasker beskytter behandlingsapparatet, luftfugteren, slangen og masken optimalt på rejsen. Rejsetaskerne har også en praktisk opbevaringslomme til tilbehør såsom renseservietter eller ekstra filtre.

Vores rejsetasker har et beskyttende inderfor og er nemme at pakke, ligesom de både kan bæres i bærehåndtagene eller henover skulderen.

Vi tilbyder solide og brugertilpassede rejsetasker til respirationsapparaterne Astral og Stellar samt dertilhørende tilbehør. Alle vores rejsetasker kan fastgøres til patientens seng eller kørestol med samtidig adgang til brugerfladen, så patienten og plejepersonalet kan se og tilgå samtlige alarm og betjeningselementer uden at tage apparatet ud af tasken.

Astral rejsetasken  beskytter patientens Astral respirationsapparat og dertilhørende tilbehør på rejsen. Rejsetasken er nem at bære som både håndtaske eller rygsæk takket være de brede og behagelige skulderremme. Brugerfladen er fuldt tilgængelig mens respirationsapparatet befinder sig i rejsetasken, mens alarmsystemerne skrues op til en lydstyrke på 45–75 dBA (i fem trin) for større sikkerhed og ro i sindet.

Stellar rejsetasken er udført i et solidt og slidstærkt design, der beskytter patientens udstyr mod stød, slag, støv og vand.

Find ud af mere

Med henblik på at sikre kvaliteten og komforten af behandlingen, skal dine patienterne regelmæssigt rengøre og udskifte deres apparater og komponenter.

Læs mere

Har du maskerelaterede spørgsmål vedrørende pasform, rengøring eller andet? Få svar på disse spørgsmål og mange flere.

Læs mere

Leder du efter garantiinformationer vedrørende din patients maske, CPAP-apparat eller andre produkter fra ResMed? Find svarene her.

Læs mere