Engageret i datasikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger, compliance og kvalitet | ResMed

Trust Center

Data betyder noget. De giver os mulighed for at løse problemer, arbejde effektivt, opbygge tillid, fremme uafhængighed og levere bedre pleje.

Data er også en forudsætning for at kunne operere lovligt og effektivt i det moderne sundhedsmiljø. Forordningen om medicinsk udstyr (MDR) styrker eksisterende forpligtelser, der kræver, at ResMed indsamler, registrerer og analyserer data om medicinsk udstyr for at sikre, at vi kan styre risici og forbedre enhedens ydeevne, sikkerhed og anvendelighed. En anden EU-forordning, Den Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR), regulerer den måde, hvorpå vi indsamler, opbevarer og administrerer disse data for at sikre, at de forbliver sikre og private.

Vores etiske værdier og faglige integritet ansporer os til at opretholde høje standarder for overholdelse af lovgivning, datasikkerhed og patient-fortrolighed. Hvis vi skal indsamle data, vil vi sørge for, at de er sikre og beskyttede, fordi vi tager vores ansvar over for vores patienter, kliniske partnere og andre interessenter alvorligt. Data betyder noget, og tillid betyder også noget.

Du kan have tillid til, at ResMed beskytter personoplysninger

Sundhedspleje er et stadig mere datadrevet miljø. Nye teknologier, herunder dataindsamling i den virkelige verden, avanceret dataanalyse og maskinlæring, giver et fundament for forbedringer i sikkerhed, kvalitet og produktydelse, som ikke kan opnås på nogen anden måde. Men personoplysninger, især sundhedsdata, er følsomme oplysninger, så vi ønsker at være gennemsigtige omkring, hvordan de indsamles, opbevares, bruges og beskyttes.

Når du arbejder med ResMed, arbejder du sammen med en partner, der:

Har stærke værdier. Vi har forpligtet os til compliance, sikkerhed, kvalitet, ydeevne, gennemsigtighed og ansvarlighed og opretholder de højeste standarder for etik og faglig integritet.

Tager vores ansvar alvorligt. Vi implementerer strenge sikkerheds- og privatlivsprotokoller for at håndtere data fra millioner af enheder og brugere på en sikker måde.

Overholder strenge standarder. Vi overholder relevante regler og uafhængige, strenge certificeringsstandarder.

Investerer i kvalitet. Vi overvåger proaktivt den virkelige ydeevne for vores apparater og løsninger for at sikre, at de leverer den kvalitet, sikkerhed og brugervenlighed, som du og dine patienter forventer.

Driver innovation. Vi opbygger stærke, sikre, digitalt forbundne økosystemer, der bidrager til udvikling af patientpleje.

Sætter mennesker først. Vi er klar over, at selv i et datadrevet miljø er den virkelige drivkraft de mennesker, patienter og personlige relationer, der inspirerer os hver dag.

Find ud af mere

Vores overholdelse af regler som MDR og GDPR understøtter dine muligheder for at operere effektivt og i fuld compliance i det moderne plejemiljø, samtidig med at data opbevares sikkert og privat.

Vores ekspertteams har en proaktiv tilgang til håndtering af de komplekse udfordringer i forbindelse med end-to-end informationssikkerhed. Vi respekterer lovmæssige krav og bedste praksis for at opretholde fortroligheden og beskytte dataintegriteten.

Vores sikre, certificerede systemer og processer beskytter persondata og fortroligheden af følsomme patientdata og hjælper dig med at opfylde dine sundhedsdataforpligtelser i henhold til GDPR.

Vores robuste kvalitetsstyringssystem opretholder og forbedrer sikkerheden, brugervenligheden og ydeevnen i vores medicinske udstyr og løsninger, så du kan føle dig tryg ved den pleje, du yder.