Vi introducerer AirSense 11 connected CPAP | ResMed

Personlig CPAP-behandling, som er designet
til at give en bedre start og bedre behandling på langt sigt

Ikke alle patienter kan vænne sig godt til behandlingen fra dag ét. Hvad hvis dine patienter kunne skille sig ud fra mængden?

Forestil dig, at du kunne hjælpe dem til at opnå en vellykket behandling på langt sigt med en CPAP, der er designet til at give en positiv start på behandlingen, og fjernstyringsværktøjer, der hjælper patienterne til at fastholde behandlingen.

TRIN 1

Start på behandlingen

Almindelige problemer, du oplever

Begrænset tid med patienterne
Patienterne mangler tillid
Patienterne føler sig frustrerede
Patienterne glemmer instruktionerne

Vores løsninger

Mange patienter har det svært i den vigtige tidlige fase af behandlingen. Ubehag, forvirring over udstyr eller blot modvilje mod behandlingen kan skabe et negativt første indtryk.

 

Air Solutions er designet til at skabe et positivt og motiverende behandlingsmiljø. De giver patienterne hjælp, når det er nødvendigt, så de får tillid til behandlingen i startfasen1 og tilpasser sig hurtigt, uanset om de har fået behandlingen ved fjernordination, ved en personlig konsultation eller som en del af en gruppe.

Hvad hvis …

dine patienter kunne få en nemmere start på behandlingen?

Personal Therapy Assistant i myAir

Personal Therapy Assistant (PTA) er designet til at følge patienter med obstruktiv søvnapnø (OSA) under CPAP-behandlingsforløbet fra det øjeblik, de åbner kassen med udstyret. PTA hjælper løbende med alt fra påmindelser til trykakklimatisering og masketilpasning under personlig og fjernstyret opsætning m.m.

 • Hjælp til opsætning af apparatet: trinvise opsætningsvejledninger
 • Hjælp til tilpasning af masken: trinvis vejledning i tilpasning af masken og tip til afhjælpning af lækager
 • Testbehandling: hjælper patienterne til at vænne sig til behandlingstrykket i deres eget tempo
CPAP-patient-bruger-personal-therapy-assistant-i-myair-app-af-resmed myair-app-skærme-med-personlig-behandlingsassistent-til-cpap-patienter-resmed

Brugervenligt design

søvnapnø-airsense-11-CPAP-natbord-nat mobile

AirSense 11 er designet til at være nem at betjene og har en brugervenlig touchskærm, som giver enkel adgang til PAP-behandling ved sengetid. Apparatets slanke og moderne design omfatter:

 • En brugervenlig touchskærm og en intuitiv menu
 • Separate funktioner til smart start/smart stop
 • Integreret Bluetooth- og mobilforbindelse, kompatibel med SD-kort
 • Integreret opvarmet luftfugter

TRIN 2

De første uger af behandlingen

Almindelige problemer, du oplever

Patienter, der har problemer med tilvænningen
Mange spørgsmål fra patienterne
Manglende patientfeedback

Vores løsninger

Det er svært at vide, hvordan patienterne har det med hjemmebehandlingen.

Med AirSense 11-økosystemet har du adgang til relevante behandlingsdata og subjektiv patientfeedback, som du kan bruge til at identificere de patienter, der har det svært2, og anvende ressourcerne effektivt. Desuden får patienterne adgang til oplærings- og selvhjælpsværktøjer, som de kan bruge til selv at løse mindre problemer, så behovet for personlige konsultationer reduceres.

Hvad hvis …

du kunne motivere til, at behandlingen fastholdes, ved hjælp af målrettet og mere effektiv hjælp?

Patient check-in

Care Check-In-funktionen i AirSense 11 er designet til at give dig et bedre indblik i patientens oplevelse af CPAP-behandlingen. Via adgang til subjektiv patientfeedback i AirView kan du se, når behandlingen ikke går som planlagt, og du kan hurtigere identificere, hvornår det er nødvendigt at gribe ind.3

 • Regelmæssige check-in på kritiske behandlingsdage
 • Personlige motiverende tips, som hjælper patienterne til at fastholde behandlingen
 • Selvhjælpsfunktioner, som hjælper patienterne til at løse enkle problemer i forbindelse med behandlingen
Myair-app-skærme-med-care-check-in-til-cpap-patienter myair-app-skærme-med-personlig-behandlingsassistent-til-cpap-patienter-resmed

Personlig behandlingscoaching med appen myAir

For mange informationer i forbindelse med opsætningen kan medføre, at patienterne får en usikker start, og at du bliver presset til at foretage fejlfinding. Med AirSense 11 får dine patienter adgang døgnet rundt til et virtuelt coachingprogram i myAir. Den personlige behandlingscoaching er designet til at øge patienternes fortrolighed med systemet på et tidligt tidspunkt i behandlingen.

 • En daglig score, som fortæller, hvor godt nattens behandling er gået
 • Skræddersyede coaching-tips, som hjælper patienterne til at løse enkle problemer i forbindelse med behandlingen
 • Motiverende beskeder, som opretholder motivationen hos patienterne
myair-app-skærme-coaching-til-cpap-patienter myair-app-skærme-coaching-til-cpap-patienter

TRIN 3

Fortsættelse af behandlingen på lang sigt

Almindelige problemer, du oplever

Patienter falder fra
Patientopfølgning
Identifikation af komplekse tilfælde
Forældet teknologi

Vores løsninger

Det er ikke usædvanligt, at dine patienters behov og forventninger ændrer sig over tid, så Air Solutions er designet til at følge og tilpasse sig patienterne.

 

Værktøjer til fjernmonitorering og adaptive algoritmer gør det nemmere for dig at identificere og reagere på skiftende patientbehov, mens over-the-air softwareopdateringer hjælper dig med at holde dine patienters behandlingsoplevelse relevant og effektiv over tid.

Hvad hvis …

du kunne støtte dine patienters motivation og sikre, at de fortsætter behandlingen?

Forbedret patientmonitorering4 med AirView

Ved at sørge for at hver enkelt patient får den rigtige behandling, kan du reducere risikoen for, at de ophører med behandlingen. AirView leverer relevante behandlingsdata, som du kan bruge til at identificere, hvornår behandlingen skal justeres, og til at prioritere brugen af ressourcer.3

 • Data i Care Check-In: Subjektiv feedback, som du kan bruge til at få større indblik i din patients oplevelse af CPAP-behandlingen og dens udvikling
 • Fjernadgang til klinisk viden: Gør det muligt at følge op på patienterne og identificere komplekse tilfælde
 • Fjernindstilling: Hjælper dine patienter til at opnå større komfort ved at foretage fjernindstilling af et udvalg af indstillingerne på apparatet
 • Fjernassistent: Sundhedspersonale kan fjernhåndtere fejl på apparatet og løse problemer hos patienten, som hører under deres kompetencer
 • Sikre data: Data gemmes sikkert og etisk forsvarligt under hele patientens behandlingsforløb*
airview-care-check-in-til-patienter-subjektiv-feedback-foregrund-billede

Effektive algoritmer og gennemtestede funktioner

AirSense 11 bygger på et solidt fundament. Den kombinerer kendte, effektive behandlingsmodusser4,5 fra Air10-serien i ét apparat og er som standard udstyret med algoritmerne fra AutoSet™, AutoSet for Her og AutoSet Soft Response.

 • Komfortfunktioner, bl.a. EPR™, AutoRamp™ og luftfugtning
 • AutoSet og AutoSet for Her i én samlet pakke: så du nemmere kan yde en personlig behandling, der opfylder din patients specifikke behov
 • Forced Oscillation Technique-funktioner til identifikation af patienter med central søvnapnø
airsense-11-pap-maskine-med-autoset-algoritme

Understøtter fremtidige nye behandlingsløsninger

airsense-11-pap-device-diagnostic-igang mobile

AirSense 11 er et apparat, der er skabt til en verden i forandring. Den har moderne avancerede PAP-teknologier og kan fjernopgraderes med fremtidige nye løsninger.

 • Over-the-Air-opgradering: AirSense 11 kan opgraderes med nye softwarefunktioner
 • Indbygget diagnostik på apparatet: til kontrol af, at apparatets støjniveauer opfylder vores kvalitetsstandarder**

ResMed Air Solutions, en holistisk behandlingsløsning

Air Solutions samarbejder med dig, dit behandlingsteam og det bredere netværk af behandlere med henblik på at fastholde patienter i behandlingen på langt sigt.

Air11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integreret luftfugter, trådløs forbindelse, avancereret registrering af hændelser, over-the-air-opdatering og forbedrede hjælpefunktioner.

Læs mere >
Luftfugtning

ResMed-søvnbehandlingsapparater har justerbare luftfugtningsniveauer, som tilfører fugt til indåndingsluften og gør behandlingen mere behagelig.

Læs mere >
ResMed-masker

Tre livsstilsfokuserede maskekategorier hjælper patienterne til at træffe et valg, som afspejler deres behov og ønsker.

Læs mere >
Motivering af patienter

Med ResMeds myAir-app kan patienterne følge deres søvndata, modtage skræddersyet coaching og få motiverende råd og selvhjælpsværktøjer.

Læs mere >
Patientstyring

AirView er et sikkert*, cloud-baseret patientmonitoreringssystem, som gør det nemmere at yde fjernhjælp til patienterne.

Læs mere >
Air11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integreret luftfugter, trådløs forbindelse, avancereret registrering af hændelser, over-the-air-opdatering og forbedrede hjælpefunktioner.

Læs mere >
Luftfugtning

ResMed-søvnbehandlingsapparater har justerbare luftfugtningsniveauer, som tilfører fugt til indåndingsluften og gør behandlingen mere behagelig.

Læs mere >
ResMed-masker

Tre livsstilsfokuserede maskekategorier hjælper patienterne til at træffe et valg, som afspejler deres behov og ønsker.

Læs mere >
Motivering af patienter

Med ResMeds myAir-app kan patienterne følge deres søvndata, modtage skræddersyet coaching og få motiverende råd og selvhjælpsværktøjer.

Læs mere >
Patientstyring

AirView er et sikkert*, cloud-baseret patientmonitoreringssystem, som gør det nemmere at yde fjernhjælp til patienterne.

Læs mere >

I brugervejledningen og den kliniske vejledning kan du finde flere oplysninger vedrørende eventuelle advarsler og forholdsregler, der skal tages højde for før og under brugen af produktet.

Apparater og/eller funktioner er ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt venligst din ResMed-repræsentant for information om tilgængelighed.

Referencer:

* AirView overholder (EU) 2016/679 (EU’s generelle databeskyttelsesforordning) og nationale databeskyttelseslove. AirView gør brug af datakrypteringsteknologier med henblik på beskyttelse af patientdata. ResMed opnåede dobbelt HDS/ISO 27001-certificering til AirView og myAir for at vise vores engagement i forhold til sikker databehandling og -hosting og for at sikre, at vores teams og systemer levede op til de højeste standarder, som er verificeret af uafhængige kontrollanter.

** Apparatets diagnostikfunktion analyserer korte lydklip fra motoren og turbinen for at kontrollere, om apparatets støjniveau lever op til vores kvalitetsstandarder. Apparatets diagnostikfunktion optager ikke omgivende støj i lokalet, og alle data konverteres til en anonymiseret talkode, før de overføres.

 

 1. ResMed Air11-undersøgelse af 146 patienter, udført fra 28. juni til 29. juli 2021. Q19: 62 % af patienterne rapporterede, at de følte sig trygge ved at starte PAP-behandling efter at være blevet oprettet på AirSense 11, N = 119 respondenter. Q10: 63 % af patienterne sagde, at PTA gav dem selvtillid til at indstille deres PAP-apparat korrekt, N = 49 respondenter. Data registreret; ID A5043180.
 2. ResMed Air11-kundeundersøgelse af 95 sundhedsprofessionelle, udført fra 24. august til 10. september 2021. Q16: 56,84 % af behandlerne sagde, at de hurtigere kunne identificere patienter, der havde brug for hjælp med deres behandling, når oplysninger fra Care Check-In var tilgængelige i AirView, N = 81 respondenter. Data registreret; ID A5079159.
 3. ResMed Air11-kundeundersøgelse af 95 sundhedsprofessionelle, udført fra 24. august til 10. september 2021. Q18: 75,79% af behandlerne sagde, at de brugte mindre tid på at løse problemer for patienter sammenlignet med andre PAP-apparater, når oplysninger fra Care Check-In var tilgængelige i AirView, N = 95 respondenter. Q19: De behandlere, der rapporterede, at de brugte mindre tid på at løse problemer for patienter, rapporterede gennemsnitlige tidsbesparelser på 3 til 5 minutter pr. opkald, når de brugte Care Check-In-data, der var tilgængelige i AirView, N = 72 respondenter. Data registreret; ID A5079159.
 4. Isetta, Valentina et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices’ responses: a bench test study. ERJ Open Res. 1, no.1 (May 2015): 00031-2015.
 5. McArdle N, King S, Shepherd K, Baker V, Ramanan D, Ketheeswaran S, et al. Study of a novel APAP algorithm for the treatment of obstructive sleep apnea in women. Sleep. 2015;38(11):1775-81.