Respirationsbehandling med connected health-funktionalitet

Gennem fjernmonitorering af ventilerede patienter får du mulighed for at prioritere din tid og yde bedre behandling til flere patienter.

Respirator-afhængige patienter skal løbende overvåges af kvalificeret personale eller plejere med tilstrækkelig uddannelse.

Fjernmonitorering: Et redskab til forbedret patientstyring

Med AirView og ResMeds connected ventilationsløsninger får du adgang til detaljerede patientmonitoreringsdata, der gør dig i stand til at identificere problemer og gribe hurtigt og proaktivt ind ved behov. Med fjernadgang til behandlings- og apparatsdata kan du reducere unødvendige telefonopkald og kontrolbesøg. Dermed får du mere tid til de patienter, der har brug for ekstra hjælp samt mere kapacitet til at vurdere nye patienter.

 

 

Se og udskriv rapporter

Med AirView kan du udarbejde detaljerede rapporter over blandt andet compliance og behandlingsforløb.

 

 

Interview med dr. Chris Carlin

Fjernmonitoreringsløsninger til NIV i hjemmet: erfaringer fra praksis.

 

 

Fjernmonitorering

Gør det nogen forskel?

Forbedret behandlingskvalitet uden øget tidsforbrug

ResMed-AirView-remote-patient-monitoring-mobile

Medmindre det er medicinsk påkrævet, behøver patienterne ikke at møde op på behandlingsstedet eller hospitalet i tilfælde af problemer. Hele patientens behandlingsteam har adgang til de samme data på samme tid og kan dermed hurtigt og enkelt ændre indstillinger, eller om nødvendigt indkalde patienten til kontrol ved ændringer i patientens sundhedstilstand.

Nyttige ressourcer

Læs mere om fordelene ved fjernmonitorering

Fjernmonitorering i forbindelse med respirationsbehandling

Løsninger inden for ventilationsbehandling

ResMed-AirView-remote-patient-monitoring-ventilation-COPD-mobile

ResMeds connected ventilationsløsninger kombinerer effektive og brugervenlige apparater med praktiske patientstyringssystemer. Vores løsninger er udviklet til at gøre det nemmere for dig at administrere og monitorere hjemmeboende og ikke-afhængige patienter med luftvejslidelser såsom KOL.

Connected health: sammen om søvnapnø

Du kan også bruge AirView til at monitorere og håndtere dine patienter med søvnapnø. Ved at udnytte AirViews funktioner fuldt ud kan du strømline dine arbejdsgange og øge effektiviteten.

 

Referencer:

* Den løbende overvågning af respirator-afhængige patienter skal foregå uafhængigt af AirView, da AirView kun er beregnet til brug i forbindelse med opfølgende behandling.

** Med Stellar og Astral opdateres behandlingsdataene én gang dagligt. Med Lumis er dataene tilgængelige en time efter endt behandlingssession.