Varig overholdelse og accept af den ordinerede søvnapnø-behandling | ResMed

Patientadministration for SDB

Det kan være en udfordring at få patienter til at fastholde deres behandling af søvnapnø i længere perioder. ResMed nedbryder barriererne for behandling ved hjælp af motiverende online monitoreringsløsninger og brugervenlige apparater. Vi tilskynder patienterne til at være vedholdende over længere perioder ved at give dem mulighed for selv at opleve fordelene ved vores motiverende og alsidige tilgang.  

Læs mere om langvarig behandlingscompliance

ResMeds forbundne løsninger muliggør proaktiv monitorering af sundhedsprofessionelle og resulterer i mere ansvarlige patienter, som er involveret og interesseret i deres søvnapnøbehandling.

Patientcompliance er en af de største udfordringer for søvnapnø-behandling. Rettidig udskiftning og opgradering af patienternes udstyr er af afgørende betydning for behandlingens succes.

Hjælp søvnapnøpatienter til at engagere sig i deres behandling og opnå behandlingsadherence i løbet af de første 90 dage med personlig support fra myAir-appen.

Patienter som er blevet diagnosticeret med en søvn- eller vejrtrækningsforstyrrelse finder det ofte betryggende at vide, at de ikke er alene. Det kan virke opmuntrende at høre andre patienter beskrive deres behandlingsrejse – fra diagnosticering til behandling med mere.