Oplysninger om brug af ResMed-masker med magnetiske clips - ResMed Danmark

Opdateret information om Masker med magneter til maskebrugere

Sidst opdateret: 20. November 2023

Patientsikkerhed er ResMeds topprioritet, og vi vil altid følge vores ledende principper, der prioriterer patientbehov og sikkerhed for at sikre den bedste pleje til de millioner af mennesker, vi betjener verden over.

Vi forstår, hvor vigtig den rigtige maske er for den kontinuerlige behandling af mennesker med søvnapnø, KOL og andre kroniske sygdomme. I løbet af det seneste år har vi været engageret i drøftelser med sundhedsmyndigheder for at sikre, at vi er ajour med de seneste anbefalinger vedrørende brugen af magneter, når de er i nærheden af visse implantater og medicinske anordninger.

For at give patienter og sundhedspersonale opdateret vejledning om sikker brug af ResMed-masker med magneter, har vi opdateret kontraindikationerne og advarslerne i vores brugsanvisninger. Vores handlinger er en reaktion på ny information opnået gennem de seneste lovgivningsmæssige anbefalinger, overvågning af eftermarked og branchepraksis relateret til den potentielle magnetiske interferens af vores masker med magneter, når de er i umiddelbar nærhed af visse implantater eller medicinske anordninger.

Se de nedenstående ofte stillede spørgsmål for mere information, og hvis du har spørgsmål om din specifikke situation, bedes du kontakte det sted du har får udleveret masker eller din læge.

Et nærbillede af de magnetiske clips på en ResMed-maske, der fastgøres, med magneterne cirklede

ResMed-masker med magneter har magnetiske clips for at gøre det enkelt og nemt for patienter at fastgøre og afmontere hovedbåndet til maskerammen.

Gælder dette for mig?

Hvis du ikke bruger en maske med magneter, gælder de opdaterede kontraindikationer og advarsler ikke for dig.

De opdaterede kontraindikationer for ResMed-masker med magneter gælder kun, hvis du, eller nogen i tæt fysisk kontakt med dig mens du bruger masken (f.eks. sengepartner), har et bestemt implantat eller en medicinsk anordning som identificeret nedenfor.

Hvis du bruger en ResMed-maske med magneter, skal du også være opmærksom på den nedenfor anførte opdaterede advarsel.

Opdaterede kontraindikationer*

Masker med magnetiske komponenter er kontraindiceret til brug af patienter, hvis de, eller personer i tæt fysisk kontakt med dem, mens de bruger masken, har følgende:

  • Aktive medicinske implantater, der interagerer med magneter (f.eks. pacemakere, implanterbare cardioverter-defibrillatorer (ICD), neurostimulatorer, cerebrospinalvæske (CSF)-shunts, insulin/infusionspumper)
  • Metalliske implantater/genstande, der indeholder ferromagnetisk materiale (f.eks. aneurismeclips/flowforstyrrelsesanordninger, emboliske spoler, stents, ventiler, elektroder, implantater til at genoprette hørelse eller balance med implanterede magneter, okulære implantater, metalsplinter i øjet)

Opdateret advarsel**

Hold maskemagneterne i en sikker afstand på mindst 150 mm fra implantater eller medicinsk udstyr, som kan blive påvirket negativt af magnetisk interferens. Dette gælder for dig og alle, der er i tæt fysisk kontakt med din maske. Magneterne sidder i rammen og de nederste hovedbåndsclips og har en magnetisk feltstyrke på op til 400 mT. Når masken bæres, sørger magneterne for, at masken holdes på plads, men de kan løsnes ved et uheld, mens man sover.

Implantater/medicinsk udstyr, herunder dem, der er anført under kontraindikationer, kan påvirkes negativt, hvis de ændrer funktion under eksterne magnetfelter eller indeholder ferromagnetiske materialer, der tiltrækker/afviser magnetfelter (nogle metalimplantater, f.eks. kontaktlinser med metal, tandimplantater, kranieplader af metal, skruer, borehulsafdækninger og knogleerstatningsudstyr). Kontakt din læge og producenten af dit implantat/andet medicinsk udstyr for at få oplysninger om effekten af magnetfelter.

Bemærk: Ikke alle modeller eller varianter af medicinske anordninger, der er anført i kontraindikationerne, påvirkes af eksterne magnetfelter. Hvis du ikke er sikker på, om et implantat eller medicinsk anordning falder ind under kontraindikationerne, eller du har brug for yderligere oplysninger om de potentielle negative virkninger af magnetiske felter for netop dit implantat eller din medicinske anordning, skal du kontakte din læge.

Hvilke ResMed-masker indeholder magneter?

Klik på linkene nedenfor for at få flere oplysninger om de ResMed-masker, der har magnetiske headgearclips.

Produkttilgængelighed kan variere i de forskellige lande.

 

Fullfacemasker

Ofte stillede spørgsmål for maskebrugere

ResMeds masker med magneter er sikre, når de bruges i overensstemmelse med den opdaterede brugsanvisning, inklusive kontraindikationer og advarsler.

Magneter bruges i nogle ResMed-masker for at gøre det enkelt og nemt for brugeren at montere og afmontere maskens headgear til maskerammen. Dette kan især være gavnligt for brugere med handicap, herunder dem, der har forringet fingerfærdighed eller syn.

Ferromagnetisk henviser til en materiale-egenskab, der påvirkes af magnetiske felter (f.eks. tiltrækker/frastøder under magnetfelter). Materialer, der er ferromagnetiske, er generelt lavet af jern, kobolt, nikkel eller nogle legeringer fremstillet af disse elementer.

Ikke alle medicinske implantater, der er anført i kontraindikationerne, er fremstillet af ferromagnetiske materialer. Hvis du ikke er sikker på, om et implantat eller medicinsk anordning falder ind under kontraindikationerne, eller du har brug for yderligere oplysninger om de potentielle negative virkninger af magnetiske felter for netop dit implantat eller din medicinske anordning, skal du kontakte din læge.

Udskift din maske, der indeholder magneter, med en alternativ maske uden magneter i rimelig tid. Kontakt det sted hvor du får udleveret masker for alternative maskemuligheder.

Bemærk: ResMed stiller som erstatning vores masker uden magneter til rådighed for din udbyder af masker for kontraindicerede patienter. Hvis en alternativ maske ikke er tilgængelig, skal du kontakte din læge for at aftale det næste trin i forbindelse med din behandling.

Hvis du ikke er sikker på, om et implantat eller medicinsk anordning falder ind under kontraindikationerne, eller du har brug for yderligere oplysninger om de potentielle negative virkninger af magnetiske felter for netop dit implantat eller din medicinske anordning, skal du kontakte det sted du får udleveret masker eller din læge.

Kontakt det sted du får udleveret masker for alternative masker uden magneter. Bemærk: ResMed stiller som erstatning vores masker uden magneter til rådighed for din udbyder af masker for kontraindicerede patienter.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer eller ønsker flere oplysninger, bedes du kontakte din læge eller det sted du får udleveret masker.

Du kan kontakte ResMed på www.resmed.com/contact.

Se venligst brugervejledningerne for relevant information vedrørende eventuelle kontraindikationer, advarsler og forholdsregler, der skal tages i betragtning før og under brug af produkterne.

*Kontraindikationer: Forhold, under hvilke masken ikke må bruges.

**Advarsler: Identificér en mulig fare, og oplys, hvordan masken bruges på en sikker måde.

Indhold sidst opdateret: 03/2024