Mekanisk ventilation | ResMed

Hvad er non-invasiv og invasiv ventilationsbehandling?

Mekanisk ventilation har til hensigt at forbedre udskiftningen af ilt og kuldioxid mellem dit blod og luften i dine lunger og gøre det nemmere for dig at trække vejret.1

Hvis du har en luftvejslidelse, kan du have svært ved at trække vejret ordentligt. Når du indånder, absorberer dine lunger muligvis ikke nok ilt (O2), og når du udånder, har du måske problemer med at slippe af med affaldsluften, kuldioxid (CO2).  

Mekanisk ventilation kan hjælpe dine lunger med at udskifte ilt og kuldioxid mere effektivt. Din læge kan beslutte, at du har brug for ventilation i hjemmet, hvis du har: 

 • Åndenød 
 • Søvntrang i dagtimerne 
 • Et lavt iltniveau eller højt kuldioxidniveau i blodet. 

Den mest anvendte type ventilation, der benyttes på hospitaler og i hjemmet, er non-invasiv ventilation. 

Under non-invasiv ventilation bærer du en maske, der via en luftslange er forbundet med en bærbar ventilator. Du vil muligvis få ordineret ventilationsbehandling, både når du sover og i løbet af dagen. 

Fordele ved non-invasiv ventilation

Non-invasiv ventilation giver en række fordele, hvis du har en luftvejslidelse.

På hospitalet kan det betyde:

 • Hurtigere restituering
 • Færre komplikationer og omkostninger
 • Hurtigere udskrivning.1

I hjemmet kan det betyde:

 • Mindre åndenød
 • Lavere risiko for hospitalsindlæggelse
 • Bedre livskvalitet og overlevelseschancer2,3,4

Referencer:

 1. Ram F et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;CD004104.
 2. Galli JA et al. Home NIV use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD. Respi Med. 2014;108(5):722-8.
 3. Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.
 1. Duiverman ML et al. Two-year home-based nocturnal non-invasive ventilation added to rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 2011;12(112).