Mekanisk ventilation til patienter med KOL | ResMed

Mekanisk ventilation

Formålet med mekanisk ventilation er at understøtte vejrtrækningen hos patienter med respirationssvigt.1 Ventilationen forbedrer gasudvekslingen og letter patientens respirationsarbejde2

Non-invasiv ventilation

Non-invasiv ventilation (NIV) understøtter patientens vejrtrækning uden behov for intubation eller trakeostomi. NIV leverer effektiv behandling i kombination med lavere infektionsrisiko og forbedrede overlevelseschancer hos patienter med respirationssvigt.3-5

Non-invasiv ventilation understøtter patienten gennem

 • at levere de nødvendige inspirations- og ekspirationstryk eller tidalvolumen i forhold til at understøtte patientens individuelle respirationsbehov
 • at øge den alveolære minutventilation4
 • at folde sammenklappede alveoler ud igen
noninvasiv-invasiv-ventilation-behandling-patient

Fordelene ved non-invasiv ventilation

Non-invasiv ventilation nyder stadig større udbredelse verden over som den foretrukne behandlingsform5 frem for invasiv ventilation. Velegnet til patienter på hospitalet eller i hjemmet, non-invasiv ventilation:

Letter de daglige aktiviteter. Effektiv NIV-behandling kan hjælpe patienterne til at udnytte deres lungekapacitet bedre. Dette letter omvendt respirationsarbejdet4, hvilket gør det nemmere at udføre rutinemæssige aktiviteter.

Lindrer en lang række symptomer. Morgenhovedpine, dagstræthed og stakåndethed er bare et udpluk af de symptomer, patienterne kan lide under som følge af lav iltmætning eller ophobning af kuldioxid. Ved at stabilisere kroppens CO2 og O2-niveauer på et normalt leje, lindrer den non-invasive ventilationsbehandling symptomerne og forbedrer derved patientens livskvalitet.3

Kan reducere indlæggelsestiden og forebygge sygdomsforværring. Patienter som modtager non-invasiv ventilationsbehandling har tendens til kortere indlæggelser.3 Ved at sikre tilstrækkelig ventilation vil NIV-patienter muligvis kunne undgå respirationssvigt. NIV ordineres ofte som hjemmebehandling og udgør en både praktisk og effektivt løsning.

 

Følgende lidelser behandles med non-invasiv ventilation

Din patient har måske svært ved at trække vejret og har kan have brug for et respirationsapparat som følge af alvorlige lidelser såsom:

 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), med lungeemfysem og/eller bronkitis
 • Fedmerelateret hypoventilation syndrom (OHS)
 • Neuromuskulær sygdom (NMD)
 • Brystvægslidelser
 • Vejrtrækningsbesvær grundet rygmarvsskade

Invasiv ventilation

Invasiv mekanisk ventilation kan være livreddende for dine patienter med respirations- og vejrtrækningsproblemer. Begrebet “invasiv” bruges i de tilfælde, hvor patienten i forbindelse med respirationsbehandlingen skal have et instrument ind i munden (f.eks. en endotrakealtube), næsen eller under huden (f.eks. en trakealtube gennem stoma, der er en kirurgisk åbning i luftrøret) med henblik på at skabe en kunstig luftvej.

Formålet med den mekaniske ventilation er først og fremmest at sikre tilstrækkelig gasudveksling (ilt og kuldioxid), lette respirationsarbejdet og forhindre livstruende tilstande såsom hypoksi eller utilstrækkelig iltning af arterieblodet samt akut progressiv respiratorisk acidose eller ophobning af kuldioxid i blodet.6

patient-behandler-invasiv-ventilation-nmd

Der findes to forskellige slanger til brug for invasiv mekanisk ventilation:

 • Standard endotrakeal tube (ET) – føres ind gennem næsen eller munden. Standard ET skaber en sikker luftvej, når cuffens ballon er pustet op og dermed blokerer passagen. Bruges for det meste til voksne patienter med akut respirationssvigt; til pædiatriske patienter bruges ofte ET uden cuff.7
 • Trakeaostomitube – føres ind gennem stoma, dvs. en kunstig åbning i luftrøret skabt gennem et kirurgisk indgreb. Trakeaostomituber bruges til patienter med behov for langvarig mekanisk ventilation og fås både med og uden cuff; Trakeaostomituber med cuff blokerer luftvejspassagen med henblik på at kontrollere den mekaniske ventilation, mens tuber uden cuff kan anvendes når patienten er mere stabil.

Invasiv ventilation kan anvendes under akut respirationssvigt, under afvænning og i forbindelse med kronisk respirationssvigt, når non-invasiv ventilation ikke er en mulighed. Invasiv ventilation kan også bruges som en metode til at opretholde patientens luftveje under kirurgiske indgreb, f.eks. intubation på intensivafdeling.

Uanset om den invasive ventilation anvendes i et hospitalsmiljø eller i hjemmet (mekanisk respirationsbehandling i hjemmet) anvendes den sammen med ventilationsteknologi, der kontinuerligt understøtter udvekslingen af ilt/kuldioxid.8 ResMed tilbyder apparater med flere forskellige behandlingstilstande, der gør brug af den nyeste teknologiske udvikling og dermed leverer den mest komfortable og effektive behandling.

ResMeds invasive og non-invasive ventilationsapparater

ResMed tilbyder en række produkter til brug på hospitalet eller i hjemmet.

Personlig non-invasiv ventilation til ikke-afhængige patienter med KOL og anden respirationsinsufficiens.

Læs mere

Bærbar non-invasiv ventilation med invasiv funktionalitet, udvidet batterikapacitet til ikke-afhængige patienter med progressive lidelser eller skiftende behov.

Læs mere

Alsidig invasiv og non-invasiv ventilation målrettet mindre afhængige til fuldstændig afhængige patienter, der har brug for akut og/eller langsigtet behandling.

Læs mere

Referencer:

  1. Tobin M (ed.), Principles and practice of mechanical ventilation, 3rd ed,1994.
  2. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med, 2001.
  3. Robert D, Argaud L. Clinical review: long-term noninvasive ventilation. Crit Care, 2007.
 1. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000.
 2. Duke, G.J. Bersten, AD. Non-Invasive Ventilation for Adult Acute Respiratory Failure. Part II Critical Care and Resuscitation, 1999.
 3. Tobin M. Advances in mechanical ventilation. N Engl J Medi 2001; 344:1986-1996.
 4. Khine HH. et al. Comparison of cuffed and uncuffed endotracheal tubes in young children during general anesthesia. Anesthesiology. 1997 Mar; 86(3):627-31.
 5. Windisch, W. et al. Guidelines for Non-Invasive and Invasive Mechanical Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure. German Society for Pneumology (DGP): 640-652.