Behandlingsmuligheder inden for snorken og obstruktiv søvnapnø | ResMed

Behandlingsmuligheder inden for snorken

ResMed tilbyder løsninger til behandling af hals-snorkere med og uden søvnapnø. Disse tilstande omfatter mild til moderat OSA samt sværere tilfælde.

Hals-snorkere uden søvnapnø

Dine patienter hører under denne kategori, hvis de har testet positiv for søvnapnø og opnået en score på apnø-hypopnø-indekset (AHI) på under 5. Hvis du ikke kender din patients AHI-score, anbefaler vi dig at udføre en søvntest på patienten, eller alternativt henvise patienten til en kollega med ekspertise på dette område. For at kunne vælge den mest optimale behandlingsmulighed, er du nødt til først at kende omfanget af din patients søvnapnø. narval-cc-resmed-snorkebehandling-tandskinne

En af de mest effektive behandlingsmuligheder til patienter, hvis snorken skyldes forsnævring i halsområdet, er efter vores erfaring en brugertilpasset tandskinne såsom Narval CC™.1,2 Tandskinner af denne type har mange navne – apnøbøjle, mandibelfremførende skinne, apnøskinne, mandibulær protrusionsskinne, snorkeskinne – men har alle én ting til fælles: de virker ved at låse underkæben fast i en gunstig position, der forhindrer luftvejene i at falde sammen under søvn og skaber et større rum bag tungen. Tilsammen forebygger disse tiltag apnø og snorken.

snorken-apnoe-oevre-luftveje-mekanisme-ResMed

Ligger årsagen til din patients snorken i næsen? I så fald anbefales tandskinner ikke, da de ikke vil kunne løse patientens problem. Her findes der flere forskellige løsninger, fra sprays til snorkeplastre, næseklemmer, og hageremme med mere. Henvend dig til Dansk Selskab for Søvnmedicin for flere anbefalinger.

Patienter med mild til moderat OSA, hvor snorkeårsagen sidder i halsen

Til patienter hvis AHI-score ligger mellem 5 og 30, kan ResMed både tilbyde Narval CC tandskinnen samt et komplet sortiment af CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) behandlingsmuligheder. Tandskinner udgør et klinisk dokumenteret alternativ til CPAP-behandling for snorkere med mild til moderat OSA.3,4,5 Patienterne har lettere ved at acceptere brugen af tandskinne, hvilket bevirker en større behandlingstilslutning.4 Ved regelmæssig brug er tandskinnerne næsten lige så effektive som CPAP i forhold til at reducere AHI-scoren.6

Patienter med svær OSA, hvor snorkeårsagen sidder i halsen

Hvis din patients AHI-score er over 30, vil du uden tvivl anbefale Positive Airway Pressure-behandling (PAP) som førstevalg. Der findes forskellige former for PAP-behandling, herunder:

 • APAP (automatisk positivt luftvejstryk),
 • CPAP (kontinuerligt positivt luftvejstryk),
 • Bilevel-behandling.

ResMed kan tilbyde et komplet sortiment af maskerapparater og tilbehør, der gør PAP-behandlingen så behagelig og diskret som mulig.

Nogle patienter har svært ved at vænne sig til CPAP-behandlingen. Ved manglende compliance kan det være en løsning af ordinere en tandskinne i stedet. I det største multicenter-forsøg af sin slags blev det påvist, at patienter med svær OSA, som regelmæssigt brugte en Narval CC havde lige så stor chance for at reducere deres AHI-score med 50% som patienter med mild til moderat OSA.1

Andre behandlingsmuligheder omfatter kirurgi og radiobølger.

Kliniske resultater for Narval CC: Orcades forsøget

ORCADES forsøget er det største multicenter-forsøg af sin slags. Forsøgsdeltagerne lider af obstruktiv søvnapnø-hypopnø syndrom (OSAH) og bliver behandlet med en specialfremstillet tandskinne. Forsøget har følgende formål: Evaluering af Narval CC tandskinnen i forhold til effektivitet og compliance. Forsøget er endnu ikke afsluttet og følger over 369 patienter over en periode på 5 år.1 158 patienter, dvs. 43% af forsøgsdeltagerne, lider af svær OSAHS (AHI>30).

sleep-apnoea-quiz-bleu

Mere om behandlingsmuligheder

ResMed tilbyder et bredt udvalg af effektive behandlingsløsninger målrettet OSA, herunder CPAP, APAP, bilevel-behandling og behandling med tandskinner.

Læs mere

Adaptiv servo-ventilation (ASV*) egner sig til behandling af langt de fleste af disse mere komplekse patienter.

Læs mere

ResMeds apparater til søvn- og respirationsbehandling er udstyret med en trådløs forbindelsesfunktion, der gør det muligt at overføre behandlingsdataene til AirView for fjernmonitorering og brugertilpassede indstillinger.

Læs mere

Referencer

* ASV-behandling er kontraindiceret hos patienter med kronisk, symptomatisk hjertesvigt (NYHA 2-4) med reduceret venstre ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF ≤ 45 %) og moderat til svær dominerende central søvnapnø.

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Lim et al. Oral appliances for OSA. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. 
 1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines.
 2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European).
 3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France).
 4. Vanderveken OM. Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6.